Datahantering - Microsoft för små och medelstora företag

Datahantering - Microsoft för små och medelstora företag

Datahantering
Skydda företagets viktigaste information.
 

 Arbeta tryggt och säkert

 

Ditt kontor behöver en säker datormiljö så att du kan fokusera på själva verksamheten. Du kan skydda känslig information som kreditkortsnummer och uppgifter om anställda med kryptering. Och med hjälp av de inbyggda säkerhetskopieringsfunktionerna kan du lagra en kopia av hela systemet eller särskilda filer på en nätverksplats eller en lokal enhet. Och du kan till och med återställa tidigare versioner av filer som du råkat radera eller ändra av misstag.

Centralisera och automatisera administrativa uppgifter – skydda dina data

Windows Server 2012 gör att du kan driva företaget mer effektivt, med centraliserad fildelning och utskrifter, e-post, Internetanslutning och möjlighet att skapa interna webbplatser. Du och dina medarbetare kan lättare dela tankar, idéer, kalendrar och erfarenheter vilket ökar möjligheten att ta vara på alla affärstillfällen.  När du behöver skydda data på flera datorer samtidigt är Windows Server 2012 den perfekta lösningen. Säkerhetskopiering och filåterställning plus virusskydd och skräppostskydd hjälper till att skydda viktig företagsinformation. Och med schemalagda rapporter om statusen och säkerheten hos tekniken har du bättre koll på verksamheten.

Learn more

 

 Relaterade produkter