Kundhantering - Microsoft för små och medelstora företag

Kundhantering - Microsoft för små och medelstora företag

Kundhantering
Skaffa information som hjälper dig att fatta välunderbyggda, lönsamma beslut.
 

 Få en tydlig bild av dina kunder

 

Vilka är dina mest populära produkter eller tjänster? Vilka av dem har högst vinstmarginal? Hur stor procentandel av försäljningen kommer från befintliga kunder och hur stor procentandel från nya? Med en tydligare bild av företagets styrka och svaghet kan du fatta bättre underbyggda beslut för att driva verksamheten framåt och öka försäljningen.

HANTERA VERKSAMHETEN FRÅN DAG ETT

När du vet vem du måste ringa, varför och när, kan du mer effektivt och produktivt fokusera på försäljning och marknadsföring. Med Microsoft Excel 2013 kan du analysera, hantera och dela information på flera sätt än någonsin tidigare, och fatta bättre och smartare beslut. Nya analys- och visualiseringsverktyg hjälper dig att följa upp och fokusera på viktiga datatrender. Du kan till och med överföra dina filer till webben och jobba samtidigt med andra online. Vare sig du sammanställer finansrapporter eller administrerar personalkostnader ger Excel 2013 ett mer effektivt och flexibelt sätt att nå dina mål.

Om du har fler än fem användare kan Microsoft Outlook 2013 with Business Contact Manager erbjuda kraftfull kund- och kontakthantering för att effektivisera försäljning, marknadsföring och kundtjänsthantering. Med ett nytt gränssnitt, nya verktyg för projekthantering och marknadsföring och kraftfulla anpassningsfunktioner gör Business Contact Manager for Outlook 2013 det möjligt för dig att hantera organisationens alla kunduppgifter i Outlook, det program du redan använder för e-post och kalendrar.

KORTARE SÄLJPROCESSER OCH ÖKADE INTÄKTER

Om ditt växande företag behöver en mer avancerad kundrelationshanteringslösning kan Microsoft Dynamics CRM Online hjälpa dig att öka försäljningsutvecklingen genom att ge en helhetssbild av kundinformationen så att ditt team kan fokusera på rätt uppgifter vid rätt tidpunkt. Du får samma kraftfulla CRM-program levererat som molntjänst från Microsoft, med direktåtkomst över hela världen, förutsägbara priser eftersom du bara betalar för det du använder, och ett ekonomiskt garanterat serviceavtal. Kombinera Microsoft Office-lösningar med kraftfull CRM-programvara och förbättra marknadsföringen, öka försäljningen och utveckla kundtjänsthanteringen.

 

 Relaterade produkter