Home     Glossary     About This Forum     FAQ   Windows Live ID  
Welcome, Guest Language:

Microsoft Terminology Community Forum

Windows 8 New Terminology - Hebrew

 

פרוייקט המשוב לתרגום הושלם!

תודה רבה לכל המשתתפים שנרשמו ותרמו הצעות, הערות והצבעות נהדרות. המשוב המעמיק שלכם ללא ספק יעזור לנו להפוך את המונחים שלנו למובנים יותר עבור הלקוחות.

מספר כולל של משתתפים: 24

המשתתפים הפעילים ביותר

תודה מיוחדת לכל תורמי הפרוייקט המובילים:

  • IW
  • MVP_Asaf
  • Noam

ועל הוספת הערות נבונות ומאירות, תודה רבה ל: daviddan

כיצד בחרנו את ההצעות הטובות ביותר?

שורה של קובעי מונחים, מתרגמים, מהנדסים ומומחי שיווק סוקרים את המשוב ומחליטים מהם המונחים שייבחרו כתרגומים סופיים.

מה קורה למשוב שלך?

את המונחים שאנו ממליצים לשנות נעביר ל'קבוצת המוצר'. 'קבוצת המוצר' תחליט אילו מונחים ניתן לשנות לקראת פרסום המוצר הבא ואילו מונחים נדחים. שים לב שהמונחים הנכללים בפרוייקט זה עשויים לשמש בכמה מהמוצרים שלנו. השינוי שלהם ידרוש תיאום זהיר ועשוי להימשך זמן רב.

אנו מקווים שנהנית להשתתף וכן שתמשיך לבדוק ב-Microsoft Language Portal אם קיימים פרוייקטים קרובים של מתן משוב על תרגום. אנו עתידים להודיע על פרוייקטים דומים תוך כמה חודשים.

דרך אגב,

האם ידעת שבאפשרותך לחפש מונחים במסדי הנתונים המקוונים שלנו, באמצעות Microsoft Language Portal? שים לב, באפשרותך גם להוריד את מדריכי הסגנון שלנו להתאמה לשפות אחרות ולספק משוב על מונחים ותרגומים.

תודה רבה על זמנך ועל האנרגיה שהשקעת ואנו מקווים לראותך שוב בקרוב.

   

2011 Microsoft Corporation. All rights reserved.