Gælder for

Surface RT, Surface 2, Surface Pro, Surface Pro 2, Surface Pro 3, Windows 8.1, Windows RT 8.1.


Rør: Tryk, stryg og mere

Her er nogle måder, du kan interagere på med Surface-berøringsskærmen.


Uanset om du bruger Surface med et tastatur eller som en tablet, er bevægelserne på Surface-berøringsskærm en naturlig måde at gøre en masse ting på.
Når vi siger
Sådan gør du
Det gør den

Tryk

Tryk én gang på noget.
Åbner det, du trykker på.

Tryk ned og hold

Tryk og hold din finger nede i et par sekunder.
Viser indstillinger, der er relateret til det, du er igang med (som at højreklikke med en mus).

Skub

Træk din finger hen over skærmen.
Ruller gennem det, der vises på skærmen.

Tryk, tryk-skub

Tryk to gange, og hold nede ved andet tryk. Skub derefter.
(Denne bevægelse kaldes sommetider tryk og en halv.)
Giver dig mulighed for at trække et element eller vælge tekst.

Knib eller spred

Før din tommel- og pegefinger mod hinanden, eller flyt dem fra hinanden.
Zoomer ind eller ud på et websted, et kort eller et billede.

Roter

Placer to eller flere fingre på et element, og drej så din hånd.
Roterer tingene (hvis noget kan roteres).

Stryg for at markere

Skub et element en kort afstand. Dette er modsat den måde, siden rulles på. Hvis skærmen f.eks. ruller fra venstre mod højre, skal du lade elementer glide op eller ned. En kort, hurtig bevægelse fungerer bedst.
Vælg et element, f.eks. et app-felt eller et foto. Gør dette øverst eller nederst i et app-vindue for at få vist app-kommandoer.

Skub for at omarrangere

Tryk på og træk et element til en ny placering, og slip det så.
Flytter et element. Det kan du prøve under Tilpas startskærmen.

Stryg fra kant

Stryg indad fra kanten af skærmen.

Fra:

Højre kant:

Venstre kant: Øverste eller nederste kant:

Øverste kant:

Kopiér og sæt ind ved hjælp af berøring

Du kan kopiere og indsætte tekst på Surface med berøring. Sådan gør du:

Trin 1:  Gør ét af følgende for at vælge den tekst, du vil kopiere:
  • Tryk på et ord, og træk derefter cirklerne i hver ende af den fremhævede tekst for at udvide markeringen.
  • Tryk, tryk, og hold nede på et sted sidst i den tekst, du vil markere, og skub derefter til den anden ende af din markering.
Trin 2:  Tryk, og hold nede på den markerede tekst, indtil der vises et felt, slip med fingeren, og tryk på Kopiér.
Trin 3:  Tryk, og hold nede på det sted, hvor du vil indsætte, slip med fingeren, og tryk på Indsæt.
Tip!
Berøringspladen på din Surface Typing Cover understøtter også nogle bevægelser. Du kan få flere oplysninger i Berøringsplade: En indbygget mus.