Gjelder for

Surface RT, Surface 2, Surface Pro, Surface Pro 2, Surface Pro 3, Windows 8.1, Windows RT 8.1.


Touch Cover

Touch Cover er et tastatur som har en styreplate som fungerer som en innebygd mus. Her finner du instrukser, tips og triks samt svar på noen vanlige spørsmål om Touch Cover.


Surface klar til å skrives på

Touch Cover er et supertynt, tåler søl og krever ikke batterier eller kabler. Touch Cover er også et beskyttelsesomslag for berøringsskjermen, og du vil derfor alltid ha et tastatur med deg. Du kan skrive på et Touch Cover akkurat som på hvilket som helst annet tastatur.

Med Touch Cover 2 kan du endre lysstyrken for de bakgrunnsbelyste tastene med et trykk og bruke et utvidet sett bevegelser på styreputen.

Feste Touch Cover til Surface

Touch Cover festes magnetisk til Surface.

Surface-tastaturet klikker på plass

Når du skal feste Touch Cover til Surface, bare holder du de to delene mot hverandre. Touch Cover klikker på plass når det er tilstrekkelig nært. Du kan feste hvilket som helst Touch Cover på hvilken som helst Surface og begynne å skrive. Dekslene fungerer med alle Surface-modeller.

Når Touch Cover er festet, sitter det godt. Det er lett å ta det av når du vil. Bare dra det vekk.

Dersom Touch Cover ikke fungerer riktig, kan du se Feilsøke Touch Cover og Type Cover.

Tastaturoppsett på Touch Cover

Touch Cover har et standard tastatur, hurtigtaster for vanlige oppgaver og en styrepute. Tastene på Touch Cover 2 er bakgrunnsbelyste når de er tilkoblet en Surface, og styreflaten støtter flere bevegelser. Detaljer finner du i Styrepute: Innebygd mus.

Tastaturoppsett på Touch Cover

Windows-perler

Den øverste raden med taster på høyre side gir deg rask tilgang til Windows-perler.

Windows-perler på Touch Cover

  • Søk (F5): Finn apper, innstillinger og filer.
  • Del (F6): Del ting som koblinger og bilder.
  • Innstillinger (F7): Send filer og strøm filmer til TVer eller skrivere.
  • Innstillinger (F8): Åpne Innstillinger.

Media- og lysstyrketaster

Demp- og spill/pause-tastene gir deg kontroll over media. Touch Cover-modeller med bakgrunnsbelysning har lysstyrketaster, og de uten bakgrunnsbelysning har volumtaster.

Lysstyrketaster

Touch Cover med bakgrunnsbelysning
Taster for reduser lysstyrke, øk lysstyrke, demp / opphør demping og spill/pause.

Volumtaster

Touch Cover uten bakgrunnsbelysning
Taster for demp, volum ned, volum opp og spill av / pause

Windows-tast

Trykk Windows-logotastikon for å gå til startskjermen. Hvis du allerede er på startskjermen når du velger denne perlen, vises den siste appen du var i.

Styrepute

Dra fingeren på styreputen for å flytte skjermpekeren og bruke andre bevegelser. Hvis du vil ha mer informasjon om dette, kan du se Styrepute: Innebygd mus.

Funksjonstaster

For å bruke en funksjonstast, hold nede Fn-tasten mens du trykker en tast på øvre rad.

For denne tasten
Trykk dette
PAGE UP
Fn + Pil opp
PAGE DOWN
Fn + Pil ned
HOME
Fn + Pil venstre
END
Fn + Pil høyre
Øke skjermens lysstyrke
Fn + DEL
Redusere skjermens lysstyrke
Fn + BACKSPACE

Funksjonslås

Hvis du bruker en app som ofte bruker funksjonstaster, kan du midlertidig låse den øverste tasteraden slik at funksjonstast holdes inne. Slik gjør du det:

  • Hold nede Fn-tasten og trykk CAPS-tasten.
    Nå vil et trykk på selve tasten gi deg funksjonstasten, og Fn pluss tasten gir deg spesialtasten. For eksempel, for å dempe høyttaleren, trykk Fn + demp-tast – F3
  • For å slå av funksjonstastlåsen, trykker du Fn+CAPS på nytt.

Tekstforslag

Når du skriver på Touch Cover 2 eller skjermtastaturet, vises det forslag for å hjelpe deg å skrive inn ord raskt og korrigere feilstavinger.

Slik setter du inn et merket forslag:

  • Trykk MELLOMROM-tasten

Slik bytter du mellom to forslag:

  • Sveip til høyre eller venstre på MELLOMROM-tasten.

Slik slår du tekstforslag på eller av:

Trinn 1:  Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk Innstillinger.
(Hvis du bruker mus, peker du øverst til høyre på skjermen, flytter musepekeren nedover og klikker Innstillinger.)
Trinn 2:  Trykk eller klikk Endre PC-innstillinger, og trykk eller klikk PC og enheter.
Trinn 3:  Trykk eller klikk Skriving, og trykk eller klikk for å angi innstillingen til eller Av under Vis tekstforslag mens jeg skriver.

Brett tilbake Touch Cover

Hvis du ikke vil skrive på Touch Cover, kan du brette det tilbake bak berøringsskjerm.

Når Touch Cover er brettet tilbake, fungerer kun berøringsskjermen. Dermed blir ikke tekst utilsiktet skrevet med tastaturet. Når tastaturomslaget er brettet tilbake, må du bruke skjermtastaturet til å skrive med. Trykk i et tekstfelt eller annet område der du kan skrive, for å vise skjermtastaturet. Avsnittet Slik bruker du skjermtastaturet inneholder mer informasjon om dette.

Lukke dekslet

Touch Cover beskytter skjermen mens du er på reisefot. Når du lukker omslaget, slukkes skjermen. Når du åpner det, trykk på av/på-knappen på Surface for å vekke det.

Obs!
Surface Pro 3 settes ikke i hvilemodus når du lukker Touch Cover. Trykk på av/på-knappen på Surface Pro 3 når du lukker dekselet for å spare strøm.
Surface RT og Surface 2 aktiveres når du åpner omslaget. Når du åpner omslaget på enhver Surface Pro-modell, trykk på av/på-knappen for å aktivere den. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Strømtilstander på Surface RT og Surface 2 eller Strømtilstander på Surface Pro: På, av, hvilemodus og dvalemodus.

Slå tastelyder på eller av

Surface Touch Cover og skjermtastaturet kan lage en lyd når du trykker tastene. Slik slår du lyden på eller av:

Trinn 1:  Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk Innstillinger.
(Hvis du bruker mus, peker du øverst til høyre på skjermen, flytter musepekeren nedover og klikker Innstillinger.)
Trinn 2:  Trykk eller klikk Endre PC-innstillinger.
Trinn 3:  Trykk eller klikk PC og enheter, og trykk eller klikk deretter Skriving.
Trinn 4:  Angi Spill av tastelyder mens jeg skriver under Berøringstastatur til eller Av.
Obs!
Hvis du vil justere volumet, bruker du volumknappen på venstre side av enheten. Se Surface-lyd, volum og lydtilbehør hvis du vil ha mer informasjon.

Bruke forskjellige språkomslag

Surface-omslag er tilgjengelige for en rekke forskjellige språk og alfabeter. Hvis omslaget har en tast merket Alt GR, kan du bruke den på samme måte som Ctrl+Alt.

Du kan også sette opp Surface til å bruke spesifikke språk- og tastaturoppsett, som beskrevet i IMEer (Input Method Editor). Disse innstillingene lagres på Surface og gjelder for alle omslag du bruker. Hvis du bruker omslaget på en annen Surface, gjelder inntastingsmetodene som er angitt for den Surface-enheten.

Har du problemer?

Hvis dekslet ikke fungerer riktig, kan du se Feilsøke Touch Cover og Type Cover.


Kontakt oss

Trenger du personlig hjelp? Surface-støtteagenter er tilgjengelige for hjelp.
Kom i gang


Trenger du mer hjelp?

Spør fellesskapet