Gäller

Surface RT, Surface 2, Surface Pro, Surface Pro 2, Surface Pro 3, Windows 8.1, Windows RT 8.1.


Konfigurera och använda e-post

Med appen E-post eller Outlook, om du har det installerat, kan du läsa och svara på e-post från dina e-postkonton.


Lägga till dina e-postkonton

Appen E-post

Första gången du startar appen E-post:

 • Om du har loggat in på Surface med ett Microsoft-konto är din e-post redan konfigurerad. Du kan sedan lägga till andra e-postkonton från Outlook, Gmail, AOL, Yahoo!, och till och med e-postkontot som du använder på jobbet (Exchange ActiveSync).
 • Om du har loggat in på Surface med ett lokalt konto är ditt e-postkonto inte konfigurerat. Du måste skaffa ett Microsoft-konto och sedan använda den e-postadressen från ditt Microsoft-konto om du vill använda appen E-post på din Surface. När du har konfigurerat det första e-postkontot kan du lägga till andra konton också.

Lägga till ett e-postkonto:

Steg 1:  Gå till Startskärmen och tryck eller klicka på E-post.
Steg 2:  Svep in från den högra kanten av skärmen och tryck sedan på Inställningar.
(Om du använder en mus håller du muspekaren högst upp till höger på skärmen, drar den nedåt och klickar på Inställningar.)
Steg 3:  Tryck eller klicka på Konton.
Steg 4:  Tryck eller klicka på Lägg till ett konto, välj den kontotyp du vill lägga till och följ sedan instruktionerna på skärmen.
De flesta konton kan läggas till med enbart ditt användarnamn och lösenord. I vissa fall blir du ombedd att ange ytterligare information, som du vanligtvis hittar på webbplatsen för ditt e-postkonto.

Upprepa steg 2 till 4 för varje e-postkonto.

När du har lagt till ett e-postkonto:

 • Visas kontakter från ditt e-postkonto i appen Kontakter.
 • Avtalade tider visas i appen Kalender.
Obs!
Om du har den allra senaste versionen av E-post synkroniseras kanske inte Google-kalendern med appen Kalender. Men det finns ett sätt att komma runt det. Mer information finns på Så här visar du dina Google-händelser i appen Kalender.

Outlook 2013

Surface RT och Surface 2: Outlook 2013 RT finns förinstallerat på Surface 2 och på nyare Surface RT-enheter. Om du har en äldre Surface RT får du Outlook 2013 RT när du uppdaterar från Windows RT till Windows RT 8.1.

Surface Pro: Mer information om hur du använder Outlook på Surface Pro finns i Installera och använda Microsoft Office på Surface Pro.

Lägga till ett e-postkonto i Outlook 2013:

Steg 1:  Gå till Startskärmen och tryck eller klicka på Outlook 2013.
Konfigureringen av kontot påbörjas första gången du startar Outlook.
Steg 2:  Tryck eller klicka på Nästa på den första sidan för konfiguration av konto.
Steg 3:  Tryck eller klicka på Ja på sidan Lägg till ett e-postkonto och sedan på Nästa.
Steg 4:  Ange uppgifterna som krävs på sidan Automatiska kontoinställningar (namn, e-postadress och lösenord) och tryck eller klicka på Nästa.
Steg 5: 

Efter att konfigurationen av ditt konto slutförs i Outlook kan du antingen:

 • Trycka eller klicka på Slutför.
 • eller
 • Trycka eller klicka på Lägg till ett till konto.
Anmärkningar
 • Lägg till ett annat konto. Om kontokonfigurationen inte startar när du trycker eller klickar på Outlook 2013 har du redan ett konfigurerat konto. Du kan lägga till ett till konto genom att trycka eller klicka på Arkiv i Outlook och sedan välja Lägg till konto (precis ovanför Kontoinställningar).
 • Gmail. Om du har problem med att lägga till ett Gmail-konto kanske du måste aktivera grundläggande autentisering för ditt Gmail-konto. Information om hur du gör det finns i Felsöka e-post.

Ändra kontoinställningar

Appen E-post

Gör så här om du vill ändra inställningarna för e-postkonton:

Steg 1:  Gå till Startskärmen och tryck eller klicka på E-post.
Steg 2:  Svep inåt från skärmens högerkant och tryck sedan på Inställningar.
(Om du använder en mus håller du muspekaren högst upp till höger på skärmen, drar den nedåt och klickar på Inställningar.)
Steg 3:  Tryck eller klicka på Konton och välj sedan det konto som du vill ändra.
Inställningarna visas i ett fönster längs den högra kanten. Du kan ändra sådant som lösenordet för din e-post, hur mycket e-post som hämtas och din e-postsignatur. Mer information om specifika inställningar finns i appen E-post för Windows.
Steg 4:  Tryck eller klicka på bakåtpilen.
Obs!
Mer information om inställningar i appen E-post finns i Felsöka e-post.

Outlook 2013

Du kanske vill uppdatera dina e-postinställningar om du ändrar lösenordet för ditt e-postkonto, eller när du vill anpassa inställningar som hur ditt namn visas för andra personer. Så här ändrar du inställningar:

Steg 1:  Gå till Startskärmen och tryck eller klicka på Outlook.
(Om Outlook inte visas på Startskärmen kan du fästa det där. Svep inåt från skärmens högra kant och tryck eller klicka på Sök. Skriv Outlook i sökfältet, tryck och håll (eller högerklicka) på Outlook 2013 och tryck eller klicka på Fäst på Start.)
Steg 2:  Tryck eller klicka på Arkiv, Kontoinställningar och sedan på Kontoinställningar.
Steg 3:  Markera det e-postkonto du vill ändra och tryck eller klicka på Ändra.

Mer information finns i Ändra e-postinställningar.

POP-e-postkonto

Du kan inte lägga till e-postkonton som använder POP (Post Office Protocol) i appen E-post.

Med ett Outlook.com-konto kan du skicka och ta emot e-post från ett annat konto (även ett som använder POP). Lägg sedan till ditt Outlook.com-konto i appen E-post om du vill läsa och skicka e-post från ditt POP-konto. Mer information finns i Lägga till e-postkonton till Outlook.com.

Du kan även skicka och ta emot e-post från POP-konton med Outlook. Om du använder Surface RT eller Surface 2 ingår Outlook i Windows 8.1. Du kan också köpa Outlook för Surface Pro.

Hämta dina meddelanden från din e-postleverantörs webbplats. Om du till exempel har ett e-postkonto från Contoso går du till www.contoso.com och loggar in.

Hantera e-postmeddelanden, mappar och mer med appen E-post

Appen E-post har tre rutor:

 • I den vänstra rutan finns dina e-postmappar och e-postkonton (längst ned till vänster).
  Tryck eller klicka på en mapp om du vill växla till den.
 • I rutan i mitten visas dina meddelanden för det valda kontot.
 • Den högra rutan är läsfönstret. Där visas innehållet i det valda meddelandet.
Så här arbetar du i appen E-post:
Aktivitet
Så här gör du

Markera flera meddelanden samtidigt

Tryckgester: Svep från vänster till höger över varje meddelande (i mittenrutan) som du vill markera.

Mus eller trackpad: Högerklicka på varje meddelande du vill markera.

Markera flera meddelanden i följd genom att hålla ned Skift och trycka på uppåt- eller nedåtpilen.

Om du vill avmarkera ett meddelande sveper du över meddelandet eller högerklickar på det.

Svara, Svara alla eller Vidarebefordra

Tryck eller klicka på ikonen Svara högst upp i högra hörnet.

Ta bort meddelanden

Markera ett eller flera meddelanden och tryck eller klicka på ikonen Papperskorg längst upp till höger.

Söka efter meddelanden

Tryck eller klicka på ikonen Sök (ovanför meddelanden) genom att börja skriva, eller öppna snabbknappen Sök, skriv vad du vill söka efter i sökrutan (en persons namn eller text ur ett e-postmeddelande), och tryck på Retur eller klicka på ikonen Sök.

Kopiera och klistra in text

Tryckgester: Tryck på ett ord och drag sedan i cirklarna vid vardera ände av ordet om du vill utvidga markeringen.
Tryck och håll kvar på den markerade texten ett ögonblick och tryck sedan på Kopiera.

Mus eller trackpad: Markera text och högerklicka och välj Kopiera eller Klistra in.

Tangentbord: Kopiera genom att trycka på Ctrl+C och Klistra in med Ctrl+V.

Formatera text

Markera text i ett nytt e-postmeddelande om du vill visa grundläggande formateringsalternativ som teckensnitt, uttryckssymboler eller en punktlista.

Du kan också använda kortkommandon som Ctrl+F för fetstilt och Ctrl+Skift+F om du vill välja teckensnitt. En lista av kortkommandon i E-post finns i Kortkommandon.

Skriva ut ett meddelande

Välj ett e-postmeddelande och öppna sedan snabbknappen Enheter, tryck eller klicka på Skriv ut, välj en skrivare och välj sedan Skriv ut. Mer information finns i Skriva ut och skanna från Surface.

E-postaviseringar

Nya e-postaviseringar visas på panelen E-post och i det nedre vänstra hörnet av låsskärmen. Information om hur du ändrar hur du får aviseringar om nya e-postmeddelanden finns i Så här hanterar du meddelanden för e-post, kalender och kontakter.

Skicka eller ta emot e-post

Om du vill synkronisera din e-post manuellt öppnar du appkommandon och trycker eller klickar på Synkronisera (eller tryck på F5).

Appen E-post hämtar nya e-postmeddelanden som standard när de kommer och hämtar e-post från de senaste 2 veckorna. Ändra inställningarna för när och hur mycket e-post som hämtas genom att öppna snabbknappen Inställningar, tryck eller klicka på Konton, och välj sedan det konto som du vill ändra.

Ändra din e-postsignatur

Öppna snabbknappen Inställningar, tryck eller klicka på Konton, välj ett e-postkonto, leta reda på alternativet Använd en signatur och ändra texten i rutan nedan.

Skicka bilagor

Tryck eller klicka på gemikonen (längst upp till höger) i ett nytt meddelande. Markera de filer du vill lägga till i meddelandet och tryck eller klicka sedan på Bifoga.

Markera meddelanden som oläst, skräppost eller med flagga

Markera ett eller flera meddelanden och svep uppifrån och ned från skärmens kant och välj Flagga, Skräppost eller Markera som oläst.

Skicka e-post från ett Outlook.com-alias

Om du vill veta hur du använder alias med ditt Outlook.com-konto läser du E-postappen för Windows, där det finns mer information om hur du skickar e-postmeddelanden från ett Outlook.com-alias.

Skapa mappar och flytta meddelanden

Svep ned från skärmens överkant och tryck eller klicka på Mappalternativ om du vill skapa en ny mapp eller Flytta om du vill flytta de markerade meddelandena.

Lägga till en kontakt

Tryck eller klicka på en e-postadress från ett e-postmeddelande. Appen Kontakter öppnas. Tryck eller klicka på Spara-ikonen längst upp i högra hörnet. Mer information om hur du lägger till kontakter finns i Hjälp om appen Kontakter.

Använda andra e-postappar

Du kan också komma åt dina webbaserade e-postkonton med Internet Explorer. Fäst ditt e-postkontos webbplats på Startskärmen för snabb åtkomst. Information om hur du fäster webbplatser på Start finns i Använd favoriter och spara webbfavoriter.

Surface RT och Surface 2: Leta efter en e-postapp i Windows Store. Mer information finns i Installera och avinstallera appar på Surface RT och Surface 2.

Surface Pro: Du kan köpa Outlook eller en annan e-postapp från Windows Store eller från andra källor. Mer information finns i Installera och avinstallera appar på Surface Pro.