Application
Windows 7 Dil Interfeýs Paketi (LIP) Windows 7-niň giňden ulanylýan ýerlerinde bölekleýin ýerli Ulanyjy Interfeýsi bilen üpjin edýär
MUGT
Tool
Windows 8.1 Dil interfeýs toplumy (LIP) Windows 8.1 Deslapky synyň giňden ulanylýan ýerlerinde bölekleýin terjime edilen Ulanyjy interfeýsi bilen üpjin edýär.
MUGT
Update
Windows 7 üçin maslahat berilýän tizlikli we akgynly brauzeri göçürip alyň.
MUGT
Application
Microsoft Office Language Interface Pack 2010 – Türkmen birnäçe Microsoft Office 2010 programmalary üçin Türkmen ulanyjynyň interfeýsini üpjün edýär.
MUGT
Tool
Windows 8 Dil interfeýs toplumy (LIP) Windows 8-iň giňden ulanylýan ýerlerinde bölekleýin terjime edilen Ulanyjy interfeýsi bilen üpjin edýär
MUGT
Update
Windows 7 üçin maslahat berilýän tizlikli we akgynly brauzeri göçürip alyň.
MUGT
Application
Düwmeler, menýular we gepleşik gutulary ýaly ekran elementleriniň tekstleriniň başga dilde terjimelerini görkezmek üçin Ekran düşündiriş dili-ni ulanyň.
MUGT
Application
Microsoft Office Language Accessory Pack 2016 - Türkmençe gurnaýan diliňize baglylykda goşmaça displeý, kömek ýa-da dürs ýazuw gurallaryny goşýar.
MUGT
Update
Install this update to resolve issues in Windows.
MUGT
Update
Install this update to resolve issues in Windows.
MUGT
1 2 next