Update
Windows 7 üçin maslahat berilýän tizlikli we akgynly brauzeri göçürip alyň.
MUGT
Application
Windows 7 Dil Interfeýs Paketi (LIP) Windows 7-niň giňden ulanylýan ýerlerinde bölekleýin ýerli Ulanyjy Interfeýsi bilen üpjin edýär
MUGT
Update
Windows 7 üçin maslahat berilýän tizlikli we akgynly brauzeri göçürip alyň.
MUGT
Application
Microsoft Office Language Interface Pack 2010 – Türkmen birnäçe Microsoft Office 2010 programmalary üçin Türkmen ulanyjynyň interfeýsini üpjün edýär.
MUGT
Tool
Windows 8 Dil interfeýs toplumy (LIP) Windows 8-iň giňden ulanylýan ýerlerinde bölekleýin terjime edilen Ulanyjy interfeýsi bilen üpjin edýär
MUGT
Update
Install this update to resolve issues in Windows.
MUGT
Application
Microsoft Office Language Accessory Pack 2016 - Türkmençe gurnaýan diliňize baglylykda goşmaça displeý, kömek ýa-da dürs ýazuw gurallaryny goşýar.
MUGT
Application
Düwmeler, menýular we gepleşik gutulary ýaly ekran elementleriniň tekstleriniň başga dilde terjimelerini görkezmek üçin Ekran düşündiriş dili-ni ulanyň.
MUGT
Update
Install this update to resolve issues in Windows.
MUGT
1 2 next