BI หรือ Microsoft Business Intelligence Solution
          คือ โซลูชันธุรกิจอัจฉริยะที่พร้อมด้วยเทคโนโลยีแบบผสมผสาน ใช้งานง่าย และรองรับการเติบโตของธุรกิจSteven Elop Video

Steven Elop (President of the Microsoft business division)
กล่าวถึงอนาคตของเทคโนโลยี Business Intelligence
และวิธีการที่ลูกค้าจะทำงานได้ดีขึ้น
แต่เสียเวลาและทรัพยากรน้อยลงได้อย่างไร


คุณสามารถใช้งานโซลูชันธุรกิจอัจฉริยะ (Microsoft Business Intelligence Solution หรือ BI) ได้ผ่านรูปแบบโครงสร้างและรูปแบบการใช้งานที่เป็นที่
คุ้นเคย จึงสามารถตอบสนองกับความต้องการทางธุรกิจของทุกองค์กรได้เป็นอย่างดี โซลูชันธุรกิจอัจฉริยะนี้ได้รับการเสริมความสามารถจากโครงสร้างของ
Microsoft SQL Server และใช้งานได้ผ่านระบบของ 2007 Microsoft Office System จึงทำให้มั่นใจว่าโซลูชันนี้จะมีความยืดหยุ่นในการทำงานและสามารถ
ตอบรับความต้องการจากบุคลากรทุกคนในองค์กรได้

เนื่องจากโซลูชันธุรกิจอัจฉริยะนี้มีการใช้งานโปรแกรมต่างๆที่คุ้นเคยกับผู้ใช้งานดีอยู่แล้ว อาทิ Microsoft Office Excel, Office Outlook หรือ
Office SharePoint Server 200 จึงไม่จำเป็นต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในการฝึกอบรมพนักงานใหม่อีกครั้งหนึ่ง อีกทั้งยังลดภาระการทำงานของ
แผนกไอทีขององค์กรลงด้วย

ปัญหาด้านค่าใช้จ่ายหรือมูลค่าความเป็นเจ้าของ (หรือ Total Cost of Ownership) นั้นเป็นปัจจัยหลักที่ผู้บริหารในทุกสาขาและทุกองค์กรต่างให้ความสำคัญ
ในอันดับต้นๆ ไม่เว้นแม้แต่ในการลงทุนเพื่อสรรหาโซลูชันทางธุรกิจที่เหมาะสมเช่นกัน ทว่าในการที่จะสามารถทำได้ดังวิสัยทัศน์ที่วางแผนไว้นั้น ก็จำเป็นต้องใช้
งบประมาณจำนวนมากในการลงทุน ทั้งในแง่ของการจัดซื้ออุปกรณ์ การอบรม และการดูแลรักษาระบบ แต่ด้วยโซลูชันธุรกิจอัจฉริยะปัญหาเหล่านี้จะหมดไป

ทั้งนี้ก็เพราะคุณสามารถทำการเพิ่มมูลค่าให้กับการลงทุนด้านเทคโนโลยีได้ ทั้งในระบบของ 2007 Microsoft Office System, SQL Server, และ
Office SharePoint 2007 เพื่อเพิ่มขอบเขตความสามารถและเพิ่มรูปแบบการใช้งาน โครงการเกี่ยวกับด้านโซลูชันธุรกิจนั้นไม่จำเป็นต้องใช้การลงทุนที่สูงเกิน
ความจริง และด้วยความช่วยเหลือจากโซลูชันที่มีพื้นฐานจากการใช้งานเทคโนโลยีของไมโครซอฟท์ วิสัยทัศน์เกี่ยวกับ ”ธุรกิจอัจฉริยะสำหรับทุกบุคลากร”
ก็สามารถเป็นจริงได้ง่ายกว่าที่คุณคาดคิด


การเลือกใช้โซลูชันทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจขององค์กรได้โดยการเพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจทางธุรกิจตลอดทั้งองค์กร
ทว่าในการให้ได้มาซึ่งโซลูชันทางธุรกิจที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแท้จริง จึงจำเป็นต้องมีการออกแบบโซลูชันทางธุรกิจโดยใช้ความต้องการของ
ผู้ใช้งานทุกคนเป็นพื้นฐานการพัฒนา รวมทั้งยังต้องตอบสนองต่อข้อมูจำนวนมากที่องค์กรต่างๆใช้ในปัจจุบัน

พื้นฐานสำคัญของโครงสร้างโซลูชันทางธุรกิจที่ดีคือข้อมูลที่ผู้ประกอบธุรกิจใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ ระบบของ SQL Server สามารถตอบสนองพื้นฐานนั้น
ได้ด้วยความสามารถในการรวบรวมข้อมูลทุกประเภทที่ต้องการ ทั้งนี้เพราะระบบอันเป็นที่ยอมรับของ SQL Server ในด้านความสามารถนั้นประกอบด้วย
ระบบโครงสร้าง engine ที่สามารถเก็บรักษาและรวบรวมข้อมูลปริมาณมหาศาล รวมถึงยังสามารถรองรับการใช้งานและการวิเคราะห์ข้อมูลแบบต่างๆได้
เป็นอย่างดี

และด้วย คุณลักษณะใหม่ต่างๆใน Microsoft SQL Server 2008 ประกอบกับการพัฒนาล่าสุดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเก็บและจัดการข้อมูล
จึงทำให้ SQL Server เป็นซอฟท์แวร์ที่เหมาะสมที่สุดในการใช้เป็นพื้นฐานให้กับโซลูชันธุรกิจของคุณ

ในขั้นตอนต่อไป คุณจำเป็นต้องสร้างแนวทางสำหรับผู้ใช้งานในการช่วยให้เขารวบรวมและจัดการกับข้อมูลต่างๆที่ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นจากอีเมล จากอินเทอร์เนต
แหล่งข้อมูลขององค์กร จากการสนทนากัน หรือจากที่แห่งใดก็ตาม ระบบของ 2007 Microsoft Office System พร้อมการสนับสนุนด้านการทำงานร่วมกันและ
ความสามารถอื่นๆของ SharePoint Server 2007 ประกอบด้วยเครื่องมือต่างๆที่จำเป็นในการเก็บ วิเคราะห์ และส่งต่อข้อมูลต่างๆอย่างไร้ขอบเขต เมื่อใช้งาน
ร่วมกับ SQL Server คุณก็สามารถมั่นใจได้ว่าคุณมีอุปกรณ์ทุกอย่างและความสามารถครบครันในการจัดการกับข้อมูล ทำให้ไม่พลาดกับการวิเคราะห์ข้อมูล
สำคัญทางธุรกิจ

เพื่อสนับสนุนการทำการตัดสินใจประกอบธุรกิจในระดับที่กว้างมากขึ้น คุณจำเป็นต้องใช้เครื่องมือต่างๆช่วยในการตรวจสอบการทำงาน
ระบบ Office PerformancePoint Server 2007 ที่ได้รับการผสานการทำงานเข้ากันกับ Office SharePoint 2007 ได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการจำลอง
สถานการณ์การทำงานด้วยความสามารถในการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆที่เป็นตัวกำหนดการพัฒนาธุรกิจของคุณ ช่วยให้บุคลากรในองค์กรสามารถเข้าถึงสิ่งที่จำเป็น
หรือไม่จำเป็นในการทำงาน และสามารถวางแผนจัดการกับภาระต่างๆได้อย่างเป็นระบบ

ไมโครซอฟท์มีรูปแบบโซลูชันธุรกิจอัจฉริยะหลายรูปแบบที่สามารถทำงานร่วมกันเพื่อช่วยให้คุณสามารถพัฒนาธุรกิจของคุณได้

© 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved. Manage Your Account  l  Terms of Use  l  Trademarks  l  Privacy Statement