E-Ddysgu Microsoft Hafan
Llythrennedd Digidol: Cynefino â’r Cyfrifiadur
Cyfarwyddiadau ar gyfer yr Asesiad – Sut mae gwneud Asesiad
Mae eich asesiad wedi'i gynhyrchu. Cliciwch Dechrau'r Asesiad i ddechrau.  
 
Cyfarwyddiadau i'ch helpu gyda'r asesiad.
I lywio drwy'r asesiad, defnyddiwch y botymau Blaenorol a Nesaf.
Mae botwm dewis () yn eich galluogi i ddewis un ateb yn unig i bob cwestiwn.
Mae blwch ticio () yn eich galluogi i ddewis mwy nag un ateb i bob cwestiwn.
Mae botwm y Rhestr Cwestiynau yn dangos rhestr o gwestiynau sydd wedi'u hateb a rhestr o'r rhai sydd heb.
Mae'r botwm Mynd yn eich galluogi i fynd yn syth at gwestiwn penodol. Teipiwch rif y cwestiwn ac wedyn clicio'r botwm Mynd.
Mae'r botwm Sgorio'r Asesiad yn sgorio'ch asesiad ac yn rhoi cynllun dysgu personol i chi. Ar ôl i chi glicio'r botwm hwn, chewch chi ddim newid eich atebion nac ateb cwestiynau sydd heb eu hateb.
Mae'r cloc Amser sy'n Weddill yn dangos faint o amser sydd ar ôl gennych i gwblhau'r asesiad. Pan ddaw'r amser i ben, bydd yr asesiad yn dangos eich sgôr a'ch cynllun dysgu personol yn awtomatig.
 
 
Mae'r ddelwedd hon yn esbonio'r rheolyddion sydd ar y sgrin cwestiynau.
 
 
© 2006 Microsoft Corporation. Cedwir pob hawl. Telerau Defnyddio | Nodau Masnach | Datganiad Preifatrwydd