Cliciwch Yma i Osod Silverlight*
United KingdomNewid| Pob Safle Microsoft
Microsoft
Digital Literacy 

Cwricwlwm Llythrennedd Digidol

Wedi ei ddiweddaru: Ebrill 9, 2008

Mae'r Cwricwlwm Llythrennedd Digidol yn cynnwys pum cwrs:

Cynefino â'r Cyfrifiadur

Y Rhyngrwyd a'r We Fyd-Eang

Rhaglenni Cynhyrchedd

Diogelwch a Phreifatrwydd Cyfrifiadurol

Ffyrdd o Fyw Digidol

Mae pob cwrs yn cynnwys modiwl e-ddysgu ac asesiad. Fe allwch chi hefyd sefyll y Prawf Tystysgrif, sy'n cynnwys pynciau o bob un o'r pum cwrs. Os pasiwch chi'r Prawf Tystysgrif, fe allwch argraffu Tystysgrif Llythrennedd Digidol bersonol.

Cael help wrth ddewis cwrs

Cael rhagor o wybodaeth am asesiadau a'r Prawf Tystysgrif

Sefyll y Prawf Tystysgrif Llythrennedd Digidol

Cynefino â'r Cyfrifiadur

Tua Faint o Amser: 2-3 awr
Rhagofynion: Dim
Disgrifiad: Mae defnyddio cyfrifiadur yn rhan bwysig o fywyd bob dydd yn yr unfed ganrif ar hugain. O gerddoriaeth a lluniau i fancio a chyfathrebu, mae cyfrifiaduron wedi newid y ffordd rydyn ni'n byw ac yn gweithio. Yn y cwrs yma, fe gewch chi gyflwyniad i hanfodion cyfrifiadura. Mae'n esbonio cydrannau'r cyfrifiadur, yn edrych ar elfennau sylfaenol y system gweithredu, ac yn dangos i chi sut mae defnyddio llygoden a bysellfwrdd.

Gweld Pynciau'r Cwrs

Dewisiadau Ar-leinDewisiadau Heb Gysylltu*

Lansio'r e-ddysgu (rhaid cael cysylltiad band eang)
Lansio'r asesiad (rhaid cael cysylltiaid band eang)

Lawrlwytho'r e-ddysgu, 33.6 MB
Lawrlwytho fersiwn Microsoft Word, 4.04 MB

* Mae'n well cael cysylltiad 56K neu gyflymach er mwyn defnyddio'r dewisiadau heb-gysylltu.

Y Rhyngrwyd a'r We Fyd-Eang

Tua Faint o Amser: 2-3 awr
Rhagofynion: Cwrs Cynefino â'r Cyfrifiadur neu brofiad tebyg
Disgrifiad: Gall y Rhyngrwyd eich cysylltu â phobl, â gwybodaeth, ac ag adnoddau o gwmpas y byd. Mae'r cwrs hwn yn dangos i chi sut mae cysylltu â'r Rhyngrwyd, pori drwy dudalennau'r We, llywio i Wefannau, defnyddio chwilotwyr, a chyfnewid e-bost gyda phobl eraill.

Gweld Pynciau'r Cwrs

Dewisiadau Ar-leinDewisiadau Heb Gysylltu*

Lansio'r e-ddysgu (rhaid cael cysylltiad band eang)
Lansio'r asesiad (rhaid cael cysylltiaid band eang)

Lawrlwytho'r e-ddysgu, 27.7 MB
Lawrlwytho fersiwn Microsoft Word, 4.21 MB

* Mae'n well cael cysylltiad 56K neu gyflymach er mwyn defnyddio'r dewisiadau heb-gysylltu.

Rhaglenni Cynhyrchedd

Tua Faint o Amser: 2-3 awr
Rhagofynion: Cwrs Cynefino â'r Cyfrifiadur neu brofiad tebyg
Disgrifiad: Mae cannoedd o raglenni meddalwedd ar gael erbyn heddiw. Mae'r cwrs hwn yn edrych ar y rhaglenni meddalwedd cynhyrchedd mwyaf cyffredin sy'n cael eu defnyddio ym myd busnes, addysg a gartref. Mae'r cwrs hwn yn dysgu i chi sut mae dewis y meddalwedd iawn i'ch prosiect. Byddwch chi'n dysgu hanfodion prosesu geiriau, taenlenni, meddalwedd cyflwyno a chronfeydd data.

Gweld Pynciau'r Cwrs

Dewisiadau Ar-leinDewisiadau Heb Gysylltu*

Lansio'r e-ddysgu (rhaid cael cysylltiad band eang)
Lansio'r asesiad (rhaid cael cysylltiaid band eang)

Lawrlwytho'r e-ddysgu, 45.1 MB
Lawrlwytho fersiwn Microsoft Word, 14.2 MB

* Mae'n well cael cysylltiad 56K neu gyflymach er mwyn defnyddio'r dewisiadau heb-gysylltu.

Diogelwch a Phreifatrwydd Cyfrifiadurol

Tua Faint o Amser: 2-3 awr
Rhagofynion: Cwrs Cynefino â'r Cyfrifiadur neu brofiad tebyg
Disgrifiad: Mae'n hawdd defnyddio cyfrifiadur yn ddiogel ac mewn ffordd gyfrifol, dim ond i chi wybod sut. Bydd y cwrs hwn yn eich helpu i ddod yn fwy hyderus ar y cyfrifiadur drwy esbonio'r risgiau a'r bygythiadau i ddiogelwch a phreifatrwydd eich cyfrifiadur er mwyn i chi eu deall nhw a'u hatal.

Gweld Pynciau'r Cwrs

Dewisiadau Ar-leinDewisiadau Heb Gysylltu*

Lansio'r e-ddysgu (rhaid cael cysylltiad band eang)
Lansio'r asesiad (rhaid cael cysylltiaid band eang)

Lawrlwytho'r e-ddysgu, 24.3 MB
Lawrlwytho fersiwn Microsoft Word, 5.83 MB

* Mae'n well cael cysylltiad 56K neu gyflymach er mwyn defnyddio'r dewisiadau heb-gysylltu.

Ffyrdd o Fyw Digidol

Tua Faint o Amser: 2-3 awr
Rhagofynion: Cwrs Cynefino â'r Cyfrifiadur neu brofiad tebyg
Disgrifiad: O ffonau symudol i chwaraewyr MP3 i gamerâu digidol, mae cyfrifiaduron yn newid ein bywydau bob dydd. Mae'r cwrs hwn yn eich cyflwyno i dechnolegau digidol newydd, gan gynnwys sain ddigidol, fideo digidol a ffotograffiaeth ddigidol. Mae'n edrych ar sut mae'r rhain a thechnolegau cyfrifiadura eraill yn creu cyfleoedd newydd ym maes swyddi ac yn llunio'r byd rydyn ni'n byw ynddo.

Gweld Pynciau'r Cwrs

Dewisiadau Ar-leinDewisiadau Heb Gysylltu*

Lansio'r e-ddysgu (rhaid cael cysylltiad band eang)
Lansio'r asesiad (rhaid cael cysylltiaid band eang)

Lawrlwytho'r e-ddysgu, 28.3 MB
Lawrlwytho fersiwn Microsoft Word, 1.74 MB

* Mae'n well cael cysylltiad 56K neu gyflymach er mwyn defnyddio'r dewisiadau heb-gysylltu.

Sefyll y Prawf Tystysgrif Llythrennedd Digidol

Tua Faint o Amser: 30-60 munud
Rhagofynion: Pob un o'r pum Cwrs Llythrennedd Digidol neu brofiad tebyg
Disgrifiad: Mae'r Prawf Tystysgrif Llythrennedd Digidol yn cynnwys 30 o gwestiynau am y pwyntiau allweddol sy'n codi ym mhob un o'r pum cwrs Llythrennedd Digidol. Ar ôl i chi orffen y prawf, fe gewch chi Gynllun Dysgu gyda dolenni at y gwersi hynny yn y cwrs y mae angen i chi gael golwg arall arnyn nhw er mwyn meistroli holl bynciau'r cwrs. Os pasiwch chi'r Prawf Tystysgrif, fe gewch chi'ch gwahodd i greu ac argraffu'ch Tystysgrif Llythrennedd Digidol.

Lansio Prawf Tystysgrif Llythrennedd Digidol (rhaid cael cysylltiad band eang)

Pynciau’r Cyrsiau

Pynciau'r Cwrs Cynefino â'r Cyfrifiadur

Gwers 1: Cynefino â'r Cyfrifiadur

     Amcanion
     1.1. Disgrifio pa mor bwysig yw cyfrifiaduron yn ein byd ni heddiw.
     1.2. Nodi beth yw prif rannau'r cyfrifiadur.
     1.3. Nodi'r camau i'w dilyn i gychwyn y cyfrifiadur.
     1.4. Nodi'r gwahanol grwpiau o fysellau ar fysellfwrdd.
     1.5. Gwneud gwahanol dasgau drwy ddefnyddio llygoden.

Gwers 2: Terminoleg Gyfrifiadurol Gyffredin

     Amcanion
     2.1. Nodi cydrannau caledwedd sylfaenol y cyfrifiadur.
     2.2. Diffinio'r system gweithredu a'i rôl.
     2.3. Diffinio'r term rhaglen.
     2.4. Egluro beth yw data.
     2.5. Diffinio'r term rhwydwaith ac egluro manteision rhwydweithio.
     2.6. Diffinio'r term Rhyngrwyd.

Gwers 3: Perfformiad a Nodweddion y Cyfrifiadur

     Amcanion
     3.1. Nodi a chymharu nodweddion gwahanol fathau o gyfrifiaduron.
     3.2. Egluro rôl y cof.
     3.3. Egluro elfennau perfformio sylfaenol y cyfrifiadur a'u dylanwad ar gynhyrchedd.
     3.4. Disgrifio'r gwahanol fathau o raglenni cynhyrchedd a'r ffordd y'u defnyddir.
     3.5. Disgrifio'r gwahanol fathau o raglenni cyfathrebu a'r ffordd y'u defnyddir.
     3.6. Disgrifio gwahanol ffyrdd o ddefnyddio rhaglenni addysgol ac adloniant.

Gwers 4: Systemau Gweithredu'r Cyfrifiadur

     Amcanion
     4.1. Egluro beth yw swyddogaethau cyffredin system gweithredu.
     4.2. Nodi beth yw gwahanol gydrannau rhyngwyneb Windows XP.
     4.3. Gweithio gyda rhyngwyneb Windows XP o fewn rhaglenni.
     4.4. Rheoli ffeiliau a ffolderi yn Microsoft Windows Explorer.
     4.5. Gwneud tasgau sylfaenol gyda ffeiliau.

Gwers 5: Gyrfaoedd

     Amcanion
     5.1. Disgrifio sut y mae cyfrifiaduron wedi dod yn rhan ganolog o'n bywydau beunyddiol.
     5.2. Nodi pa wahanol yrfaoedd sydd ar gael i rywun sy'n deall cyfrifiaduron.

Pynciau Cwrs y Rhyngrwyd a'r We Fyd-Eang

Gwers 1: Y Rhyngrwyd

     Amcanion
     1.1. Diffinio'r Rhyngrwyd ac egluro'r ffyrdd o'i ddefnyddio.
     1.2. Nodi'r gwahanol gydrannau y mae eu hangen i gysylltu â'r Rhyngrwyd.
     1.3. Nodi nodweddion y gwahanol fathau o gysylltiadau Rhyngrwyd.
     1.4. Egluro ystyr y term lled band wrth sôn am y gwahanol fathau o gysylltiadau Rhyngrwyd.

Gwers 2: Y We Fyd-Eang

     Amcanion
     2.1. Diffinio'r We Fyd Eang ac egluro'r ffyrdd o'i defnyddio
     2.2. Egluro sut y mae cyfeiriadau Gwe yn gweithio.
     2.3. Egluro sut i ddefnyddio porwr i lywio ar y We.
     2.4. Egluro sut i bwyso a mesur cynnwys Gwefan.
     2.5. Egluro ystyr E-Fasnach.
     2.6. Diffinio beth yw ategion pori a sut maen nhw'n cael eu defnyddio.

Gwers 3: Cyfathrebu ar y Rhyngrwyd

     Amcanion
     3.1. Egluro sut mae e-bost yn gweithio.
     3.2. Ysgrifennu ac anfon negeseuon e-bost
     3.3. Rheoli negeseuon e-bost
     3.4. Nodi beth yw nodweddion cymunedau ar-lein.
     3.5. Egluro sut y mae negeseua gwib yn gweithio.
     3.6. Egluro sut y defnyddir meddalwedd awdura ar y We i greu a chyhoeddi tudalennau Gwe.

Pynciau'r Cwrs Rhaglenni Cynhyrchedd

Gwers 1: Nodweddion a Gorchmynion Cyffredin

     Amcanion
     1.1. Nodi prif elfennau'r rhyngwyneb defnyddiwr.
     1.2. Egluro beth yw pwrpas y gorchmynion ar y bar dewislenni.
     1.3. Gweithio gyda'r botymau ar y bar offer.
     1.4. Gweithio gyda'r pwyntydd mewn rhaglen.
     1.5. Gweithio gyda thestun a nodau mewn rhaglen.
     1.6. Egluro sut i ddefnyddio'r prif fysellau hwylus a chyfuniadau o fysellau.

Gwers 2: Prosesu Geiriau

     Amcanion
     2.1. Gwneud tasgau sylfaenol gyda phrosesydd geiriau.
     2.2. Golygu a fformatio testun.
     2.3. Gweithio gyda thablau a lluniau.
     2.4. Gweithio gydag offer iaith.
     2.5. Nodi'r gwahanol fanteision o ddefnyddio DTP.

Gwers 3: Taenlenni

     Amcanion
     3.1. Adnabod gwahanol gydrannau taenlen.
     3.2. Bwydo data i daenlen.
     3.3. Gwneud tasgau mathemategol sylfaenol mewn taenlen.
     3.4. Mewnosod siartiau mewn taenlen.
     3.5. Egluro pwrpas y gwahanol ddewisiadau sydd ar gael ar gyfer argraffu taenlen.

Gwers 4: Rhaglenni Cyflwyno

     Amcanion
     4.1. Adnabod y nodweddion sylfaenol a gynigir gan raglenni cyflwyno.
     4.2. Creu cyflwyniad newydd.
     4.3. Ychwanegu graffigion ac elfennau amlgyfrwng at gyflwyniad.
     4.4. Adnabod y dewisiadau sydd ar gael ar gyfer argraffu cyflwyniadau ar wahanol fformatau.

Gwers 5: Cronfeydd Data

     Amcanion
     5.1. Egluro cysyniadau sylfaenol cronfa ddata.
     5.2. Creu cronfa ddata.
     5.3. Gweithio gyda chofnodion mewn cronfa ddata.
     5.4. Egluro beth yw ymholiadau cronfa ddata a sut maen nhw'n gweithio.
     5.5 Egluro beth yw adroddiadau a sut i'w defnyddio.

Pynciau'r Cwrs Diogelwch a Phreifatrwydd Cyfrifiadurol

Gwers 1: Trosolwg ar Ddiogelwch a Phreifatrwydd Cyfrifiadurol

     Amcanion
     1.1. Esbonio beth yw ystyr y termau diogelwch a phreifatrwydd ym myd y cyfrifiadur.
     1.2. Nodi'r gwahanol fygythiadau sydd ym myd y cyfrifiadur ac esbonio'r gwahanol atebion sydd ar gael.

Gwers 2: Diogelu eich Cyfrifiadur a'ch Data

     Amcanion
     2.1. Disgrifio gwahanol ddulliau o ddiogelu'r system gweithredu, y meddalwedd a'r data ar eich cyfrifiadur.
     2.2. Disgrifio gwahanol ffyrdd o ddiogelu trafodion rhwydwaith ac ar-lein.
     2.3. Disgrifio'r camau cyffredin y gallwch eu cymryd i ddiogelu trafodion e-bost a negeseua gwib.

Gwers 3: Diogelu eich Hun a'ch Teulu rhag Bygythiadau i Ddiogelwch

     Amcanion
     3.1. Nodi'r camau cyffredin a ddilynir i ddiogelu preifatrwydd.
     3.2. Egluro sut y mae ysglyfaethwyr ar-lein yn gweithredu.
     3.3. Disgrifio'r canllawiau ar gyfer gwarchod eich plant rhag ysglyfaethwyr ar-lein.

Gwers 4: Cadw eich Cyfrifiadur yn Ddiogel ac Wedi'i Ddiweddaru

     Amcanion
     4.1. Egluro pwrpas y gwahanol osodiadau diogelwch ar eich cyfrifiadur.
     4.2. Disgrifio'r dewisiadau sydd ar gael i ddiweddaru eich cyfrifiadur yn gyson.

Gwers 5: Egwyddorion

     Amcanion
     5.1. Esbonio beth yw ystyr y term eiddo deallusol ym myd y cyfrifiadur.
     5.2 Nodi'r gwahanol droseddau hawlfraint a ffyrdd o'u hatal.
     5.3. Nodi'r amrywiol ystyriaethau cyfreithiol sy'n gysylltiedig â chyfnewid gwybodaeth.

Pynciau'r Cwrs Ffyrdd o Fyw Digidol

Gwers 1: Y Profiad Digidol Modern

     Amcanion
     1.1. Nodi beth yw manteision y datblygiadau cynyddol ym maes technoleg ddigidol.
     1.2. Egluro sut y mae cyfuno technolegau'n ehangu ar y nodweddion y mae dyfeisiau digidol yn eu cynnig.

Gwers 2: Sain Ddigidol

     Amcanion
     2.1. Nodi gwahanol nodweddion sain ddigidol.
     2.2. Egluro'r cysyniadau sy'n sail i recordio, copïo a throsi sain ddigidol.
     2.3. Nodi nodweddion uwch-dechnolegau llais.

Gwers 3: Fideo Digidol

     Amcanion
     3.1. Nodi gwahanol nodweddion fideo digidol.
     3.2. Disgrifio beth yw golygu fideo digidol a'r gwahanol fformatau allbwn ar gyfer fideo digidol.
     3.3. Nodi nodweddion gwahanol dechnolegau fideo Gwe.

Gwers 4: Ffotograffiaeth Ddigidol

     Amcanion
     4.1. Egluro beth yw manteision a nodweddion camera digidol a sut y mae'n gweithio.
     4.2. Disgrifio sut mae rheoli a golygu lluniau digidol.
     4.3. Dweud beth yw nodweddion y gwahanol fathau o beiriannau argraffu sydd ar gael i argraffu lluniau.

Gwers 5: Technoleg Ddigidol a Gyrfaoedd

     Amcanion
     5.1. Egluro sut y mae technoleg ddigidol yn eich helpu i weithio o bell.
     5.2. Nodi'r gwahanol yrfaoedd sydd ar gael yn y byd technoleg ddigidol



© 2017 Microsoft Corporation. Cedwir pob hawl. Cysylltwch â ni |Telerau Defnyddio |Nodau Masnach |Datganiad Preifatrwydd