คลิกที่นี่เพื่อติดตั้ง Silverlight*
Thailandเปลี่ยนแปลง|ไซต์ของ Microsoft ทั้งหมด
Microsoft
Digital Literacy 

หลักสูตร Digital Literacy รุ่น 2

ปรับปรุงเมื่อ: 1 ตุลาคม 2550

หลักสูตร Digital Literacy ประกอบด้วยห้าหลักสูตรย่อย ได้แก่

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ

โปรแกรมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของงาน

ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของคอมพิวเตอร์

ชีวิตดิจิทัล

แต่ละหลักสูตรมีโมดูลอีเลิร์นนิงและการประมวลผล นอกจากนี้คุณยังสามารถทำการทดสอบเพื่อขอรับใบรับรอง ซึ่งครอบคลุมหัวข้อต่างๆ จากทั้งห้าหลักสูตร ถ้าคุณผ่านการทดสอบเพื่อขอรับใบรับรอง คุณจะสามารถพิมพ์ใบรับรอง Digital Literacy ในแบบส่วนตัวได้

Digital Literacy รุ่น 2 ให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะ ICT และแนวคิดทั่วไป โดยประกอบด้วยภาพหน้าจอและแบบจำลองจากระบบ Windows Vista และ Microsoft Office 2007 เพื่อให้ความกระจ่างและจัดหาตัวอย่างเชิงปฏิบัติสำหรับผู้เรียน Digital Literacy รุ่นเดิม ใช้ภาพหน้าจอและแบบจำลองจาก Windows XP Service Pack 2 และ Microsoft Office 2003

ไปที่เพจหลักสูตรพื้นฐาน (ในภาษาอังกฤษ)

ไปที่เพจหลักสูตรรุ่นเดิม

ไปที่เพจหลักสูตรขั้นสูง

ขอความช่วยเหลือในการเลือกรุ่นของหลักสูตร

ขอความช่วยเหลือในการเลือกหลักสูตร

ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประเมินผลและการทดสอบเพื่อขอรับใบรับรอง

ทำการทดสอบเพื่อขอรับใบรับรอง Digital Literacy

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

เวลาโดยประมาณ: 2-3 ชั่วโมง
สิ่งที่ต้องมี: ไม่มี
คำอธิบาย: ระบบประมวลผลมีบทบาทสำคัญต่อชีวิตของคนเราในศตวรรษที่ 21 ตั้งแต่เพลงและภาพถ่าย ไปจนถึงธุรกรรมธนาคารและการสื่อสาร คอมพิวเตอร์ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานและการใช้ชีวิตของเรา หลักสูตรนี้จะแนะนำข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับระบบประมวลผล อธิบายเกี่ยวกับส่วนประกอบต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ สำรวจรายละเอียดเบื้องต้นของระบบปฏิบัติการ และแสดงวิธีใช้เมาส์และแป้นพิมพ์

ดูหัวข้อหลักสูตร

ตัวเลือกออนไลน์ตัวเลือกออฟไลน์*

เริ่มอีเลิร์นนิง (ต้องใช้การเชื่อมต่อบรอดแบนด์)
เริ่มการประเมินผล (ต้องใช้การเชื่อมต่อบรอดแบนด์)

ดาวน์โหลดอีเลิร์นนิง, 23.3 MB
ดาวน์โหลดรุ่น Microsoft Word, 4.59 MB

* แนะนำให้ใช้การเชื่อมต่อ 56K หรือการเชื่อมต่อที่เร็วกว่า เพื่อเข้าถึงตัวเลือกออฟไลน์

อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ

เวลาโดยประมาณ: 2-3 ชั่วโมง
สิ่งที่ต้องมี: หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือประสบการณ์ที่คล้ายคลึงกัน
คำอธิบาย: อินเทอร์เน็ตช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับผู้คน ข้อมูล และทรัพยากรต่างๆ ทั่วโลก หลักสูตรนี้แสดงวิธีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต การเรียกดูเว็บเพจ การนำทางไปยังเว็บไซต์ การใช้โปรแกรมค้นหา และการแลกเปลี่ยนอีเมลกับผู้อื่น

ดูหัวข้อหลักสูตร

ตัวเลือกออนไลน์ตัวเลือกออฟไลน์*

เริ่มอีเลิร์นนิง (ต้องใช้การเชื่อมต่อบรอดแบนด์)
เริ่มการประเมินผล (ต้องใช้การเชื่อมต่อบรอดแบนด์)

ดาวน์โหลดอีเลิร์นนิง, 35.5 MB
ดาวน์โหลดรุ่น Microsoft Word, 4.57 MB

* แนะนำให้ใช้การเชื่อมต่อ 56K หรือการเชื่อมต่อที่เร็วกว่า เพื่อเข้าถึงตัวเลือกออฟไลน์

โปรแกรมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของงาน

เวลาโดยประมาณ: 2-3 ชั่วโมง
สิ่งที่ต้องมี: หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือประสบการณ์ที่คล้ายคลึงกัน
คำอธิบาย: ปัจจุบัน มีโปรแกรมซอฟต์แวร์หลายร้อยโปรแกรมที่คุณสามารถใช้งานได้ หลักสูตรนี้จะสำรวจโปรแกรมซอฟต์แวร์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของงานที่ใช้งานกันโดยทั่วไปในองค์กรธุรกิจ สถานศึกษา และตามบ้าน หลักสูตรนี้จะสอนวิธีการเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมสำหรับโครงการของคุณ คุณจะได้เรียนรู้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมประมวลผลคำ กระดาษคำนวณ ซอฟต์แวร์การนำเสนอ และฐานข้อมูล

ดูหัวข้อหลักสูตร

ตัวเลือกออนไลน์ตัวเลือกออฟไลน์*

เริ่มอีเลิร์นนิง (ต้องใช้การเชื่อมต่อบรอดแบนด์)
เริ่มการประเมินผล (ต้องใช้การเชื่อมต่อบรอดแบนด์)

ดาวน์โหลดอีเลิร์นนิง, 50.5 MB
ดาวน์โหลดรุ่น Microsoft Word, 9.3 MB

* แนะนำให้ใช้การเชื่อมต่อ 56K หรือการเชื่อมต่อที่เร็วกว่า เพื่อเข้าถึงตัวเลือกออฟไลน์

ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของคอมพิวเตอร์

เวลาโดยประมาณ: 2-3 ชั่วโมง
สิ่งที่ต้องมี: หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือประสบการณ์ที่คล้ายคลึงกัน
คำอธิบาย: เป็นเรื่องง่ายที่จะใช้คอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัยและรับผิดชอบ ถ้าคุณทราบว่าควรทำอย่างไรบ้าง หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณมั่นใจในระบบคอมพิวเตอร์ โดยจะอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงและภัยคุกคามต่อความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณเข้าใจและป้องกันความเสี่ยงและภัยคุกคามดังกล่าว

ดูหัวข้อหลักสูตร

ตัวเลือกออนไลน์ตัวเลือกออฟไลน์*

เริ่มอีเลิร์นนิง (ต้องใช้การเชื่อมต่อบรอดแบนด์)
เริ่มการประเมินผล (ต้องใช้การเชื่อมต่อบรอดแบนด์)

ดาวน์โหลดอีเลิร์นนิง, 27.3 MB
ดาวน์โหลดรุ่น Microsoft Word, 4.91 MB

* แนะนำให้ใช้การเชื่อมต่อ 56K หรือการเชื่อมต่อที่เร็วกว่า เพื่อเข้าถึงตัวเลือกออฟไลน์

ชีวิตดิจิทัล

เวลาโดยประมาณ: 2-3 ชั่วโมง
สิ่งที่ต้องมี: หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือประสบการณ์ที่คล้ายคลึงกัน
คำอธิบาย: ตั้งแต่โทรศัพท์มือถือ ไปจนถึงเครื่องเล่น MP3 และกล้องดิจิทัล คอมพิวเตอร์กำลังเปลี่ยนแปลงชีวิตประจำวันของเรา หลักสูตรนี้จะแนะนำเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ เช่น ระบบเสียงดิจิทัล วิดีโอแบบดิจิทัล และภาพถ่ายดิจิทัล และจะสำรวจตรวจสอบว่าเทคโนโลยีเหล่านี้และเทคโนโลยีการประมวลผลอื่นๆ สร้างโอกาสใหม่ๆ ในการทำงานและปรับเปลี่ยนโลกที่เราอาศัยอยู่ในลักษณะใดบ้าง

ดูหัวข้อหลักสูตร

ตัวเลือกออนไลน์ตัวเลือกออฟไลน์*

เริ่มอีเลิร์นนิง (ต้องใช้การเชื่อมต่อบรอดแบนด์)
เริ่มการประเมินผล (ต้องใช้การเชื่อมต่อบรอดแบนด์)

ดาวน์โหลดอีเลิร์นนิง, 10 MB
ดาวน์โหลดรุ่น Microsoft Word, 839 KB

* แนะนำให้ใช้การเชื่อมต่อ 56K หรือการเชื่อมต่อที่เร็วกว่า เพื่อเข้าถึงตัวเลือกออฟไลน์

การทดสอบเพื่อขอรับใบรับรองสำหรับ Digital Literacy

เวลาโดยประมาณ: 30-60 นาที
สิ่งที่ต้องมี: หลักสูตร Digital Literacy ทั้งห้าหลักสูตร หรือหลักสูตรที่คล้ายคลึงกัน
คำอธิบาย: การทดสอบเพื่อขอรับใบรับรอง Digital Literacy ประกอบด้วยคำถาม 30 ข้อ ซึ่งครอบคลุมประเด็นสำคัญๆ จากหลักสูตร Digital Literacy ทั้งห้าหลักสูตร หลังจากที่คุณทำแบบทดสอบเสร็จแล้ว คุณจะได้รับแผนการเรียนรู้ พร้อมด้วยการเชื่อมโยงไปยังบทเรียนภายในหลักสูตรที่คุณอาจต้องการทบทวนเพื่อให้เชี่ยวชาญในทุกๆ หัวข้อ ถ้าคะแนนสอบของคุณอยู่ในเกณฑ์ผ่าน คุณจะสามารถปรับแต่งและพิมพ์ใบรับรอง Digital Literacy

เริ่มการทดสอบเพื่อขอรับใบรับรอง Digital Literacy (ต้องใช้การเชื่อมต่อบรอดแบนด์)

หัวข้อหลักสูตร

หัวข้อหลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

บทเรียน 1: บทนำเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

     วัตถุประสงค์
     1.1 อธิบายความสำคัญของคอมพิวเตอร์ที่มีต่อโลกของเราทุกวันนี้
     1.2 อธิบายส่วนประกอบสำคัญต่างๆ ของคอมพิวเตอร์
     1.3 อธิบายขั้นตอนในการเริ่มต้นและปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
     1.4 อธิบายกลุ่มแป้นต่างๆ บนแป้นพิมพ์
     1.5 ทำงานต่างๆ โดยใช้เมาส์

บทเรียน 2: คำศัพท์ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

     วัตถุประสงค์
     2.1 อธิบายถึงส่วนประกอบฮาร์ดแวร์หลักของคอมพิวเตอร์
     2.2 อธิบายเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ
     2.3 อธิบายเกี่ยวกับโปรแกรมและข้อมูล
     2.4 อธิบายเกี่ยวกับเครือข่ายและชนิดของเครือข่าย
     2.5 อธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์ต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ต, เวิลด์ไวด์เว็บ, และ อินทราเน็ต

บทเรียน 3: ประสิทธิภาพและคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์

     วัตถุประสงค์
     3.1 เปรียบเทียบคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ประเภทต่างๆ
     3.2 อธิบายถึงบทบาทของหน่วยความจำ
     3.3 อธิบายรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์
     3.4 อธิบายเกี่ยวกับโปรแกรมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพประเภทต่างๆ รวมทั้งการใช้งาน
     3.5 อธิบายเกี่ยวกับโปรแกรมสื่อสารประเภทต่างๆ รวมทั้งการใช้งาน
     3.6 อธิบายการใช้โปรแกรมเพื่อการศึกษาและความบันเทิง

บทเรียน 4: ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์

     วัตถุประสงค์
     4.1 อธิบายเกี่ยวกับฟังก์ชันทั่วไปของระบบปฏิบัติการ
     4.2 ระบุองค์ประกอบของส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Windows Vista
     4.3 อธิบายเกี่ยวกับตัวเลือกที่พร้อมใช้งานในเมนู ‘เริ่ม’ ของ Windows Vista
     4.4 ใช้งานส่วนติดต่อกับผู้ใช้ของ Windows Vista ภายในโปรแกรม
     4.5 จัดการแฟ้มและโฟลเดอร์ใน Windows Explorer
     4.6 ทำงานทั่วไปเกี่ยวกับแฟ้มข้อมูล

บทเรียน 5: โอกาสในการทำงาน

     วัตถุประสงค์
     5.1 อธิบายว่าคอมพิวเตอร์กลายเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไร
     5.2 ระบุถึงโอกาสในการทำงานสำหรับผู้มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์

หัวข้อหลักสูตรอินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ

บทเรียน 1: อินเทอร์เน็ต

     วัตถุประสงค์
     1.1 อธิบายเกี่ยวกับประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต
     1.2 ระบุถึงสิ่งที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
     1.3 ระบุคุณลักษณะของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสองชนิด
     1.4 อธิบายความสัมพันธ์ของแบนด์วิดท์กับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตชนิดต่างๆ

บทเรียน 2: เวิลด์ไวด์เว็บ

     วัตถุประสงค์
     2.1 อธิบายเกี่ยวกับส่วนประกอบของเว็บ
     2.2 อธิบายว่าที่อยู่เว็บทำงานอย่างไร
     2.3 ท่องเว็บไซต์โดยใช้เบราว์เซอร์
     2.4 ค้นหาข้อมูลที่น่าเชื่อถือบนเว็บ
     2.5 อธิบายถึงวิธีทำธุรกรรมทางเว็บ

บทเรียน 3: การใช้อีเมล

     วัตถุประสงค์
     3.1 อธิบายการทำงานของอีเมล
     3.2 เขียนและส่งข้อความอีเมล
     3.3 จัดการข้อความอีเมล
     3.4 ระบุถึงมารยาทในการใช้อีเมลที่ถูกต้อง

บทเรียน 4: วิธีอื่นๆ ในการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต

     วัตถุประสงค์
     4.1 อธิบายคุณลักษณะของชุมชนออนไลน์
     4.2 อธิบายการทำงานของการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที
     4.3 อธิบายวิธีการสร้างและประกาศเว็บเพจ

หัวข้อหลักสูตรโปรแกรมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของงาน

บทเรียน 1: บทนำเกี่ยวกับโปรแกรมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของงาน

     วัตถุประสงค์
     1.1 อธิบายเกี่ยวกับฟังก์ชันการทำงานของโปรแกรมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของงานชนิดต่างๆ

บทเรียน 2: คุณลักษณะและคำสั่งที่ใช้ร่วมกัน

     วัตถุประสงค์
     2.1 ระบุองค์ประกอบหลักของส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก (GUI) ของโปรแกรมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของงาน
     2.2 ใช้ตัวชี้เพื่อนำทางไปยังส่วนต่างๆ ในโปรแกรม
     2.3 ระบุแท็บ กลุ่ม และคำสั่งต่างๆ บน Ribbon
     2.4 ใช้ปุ่มบนแถบเครื่องมือเพื่อทำงานต่างๆ
     2.5 พิมพ์ข้อความและอักขระในโปรแกรมโดยใช้แป้นพิมพ์
     2.6 อธิบายการใช้แป้นพิมพ์ลัดและการกดแป้นพิมพ์พร้อมกัน

บทเรียน 3: บทนำเกี่ยวกับโปรแกรมประมวลผลคำ

     วัตถุประสงค์
     3.1 ทำงานขั้นพื้นฐานในโปรแกรมประมวลผลคำ
     3.2 แก้ไขและจัดรูปแบบข้อความ
     3.3 ทำงานกับตารางและรูปภาพ
     3.4 พิสูจน์อักษรเอกสาร
     3.5 นอกจากนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของโปรแกรมจัดทำสิ่งพิมพ์ (DTP)

บทเรียน 4: บทนำเกี่ยวกับโปรแกรมกระดาษคำนวณ

     วัตถุประสงค์
     4.1 ระบุองค์ประกอบของกระดาษคำนวณ
     4.2 ป้อนข้อมูลในกระดาษคำนวณ
     4.3 ทำการคำนวณทางคณิตศาสตร์เบื้องต้นในกระดาษคำนวณ
     4.4 แทรกแผนภูมิในกระดาษคำนวณ
     4.5 พิมพ์กระดาษคำนวณ

บทเรียน 5: บทนำเกี่ยวกับโปรแกรมการนำเสนอ

     วัตถุประสงค์
     5.1 ระบุองค์ประกอบของโปรแกรมการนำเสนอ
     5.2 สร้างงานนำเสนอ
     5.3 เพิ่มกราฟิกและมัลติมีเดียในงานนำเสนอ
     5.4 ใช้ตัวเลือกการพิมพ์ที่มีอยู่ในโปรแกรมการนำเสนอ

บทเรียน 6: บทนำเกี่ยวกับโปรแกรมฐานข้อมูล

     วัตถุประสงค์
     6.1 อธิบายแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับฐานข้อมูล
     6.2 สร้างฐานข้อมูล
     6.3 ทำงานกับระเบียนในฐานข้อมูล
     6.4 อธิบายว่าแบบสอบถามฐานข้อมูลคืออะไร และทำงานอย่างไร
     6.5 ทำงานกับรายงาน

หัวข้อหลักสูตรความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของคอมพิวเตอร์

บทเรียน 1: บทนำเกี่ยวกับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของคอมพิวเตอร์

     วัตถุประสงค์
     1.1 อธิบายเกี่ยวกับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของคอมพิวเตอร์
     1.2 ระบุถึงภัยคุกคามทางธรรมชาติสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ
     1.3 ระบุถึงมาตรการสำหรับปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณให้รอดพ้นจากภัยคุกคามทางธรรมชาติ
     1.4 ระบุถึงภัยคุกคามที่เกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยเป็นผลมาจากการกระทำของบุคคล
     1.5 ระบุถึงมาตรการสำหรับปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณให้รอดพ้นจากภัยคุกคามที่เกิดจากการกระทำของบุคคล

บทเรียน 2: การป้องกันคอมพิวเตอร์ของคุณ

     วัตถุประสงค์
     2.1 ระบุแนวทางในการปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณ
     2.2 ระบุวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับป้องกันการทำธุรกรรมทางออนไลน์และการทำธุรกรรมผ่านเครือข่าย
     2.3 ระบุมาตรการรักษาความปลอดภัยสำหรับอีเมลและการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที

บทเรียน 3: การปกป้องครอบครัวของคุณจากภัยคุกคามด้านความปลอดภัย

     วัตถุประสงค์
     3.1 ระบุมาตรการที่คุณสามารถใช้เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัว
     3.2 อธิบายว่ามิจฉาชีพทางออนไลน์นั้นเป็นอย่างไร
     3.3 ระบุแนวทางที่จะช่วยปกป้องครอบครัวของคุณจากมิจฉาชีพทางออนไลน์

บทเรียน 4: การทำให้คอมพิวเตอร์ปลอดภัยและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

     วัตถุประสงค์
     4.1 อธิบายการตั้งค่าความปลอดภัยต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ของคุณ
     4.2 ระบุตัวเลือกที่ทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณทันสมัย

บทเรียน 5: จริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์

     วัตถุประสงค์
     5.1 อธิบายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ในส่วนที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
     5.2 ระบุการละเมิดลิขสิทธิ์ และมาตรการป้องกันการละเมิดดังกล่าว
     5.3 ระบุข้อควรพิจารณาทางกฎหมายซึ่งเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูล

หัวข้อหลักสูตรชีวิตดิจิทัล

บทเรียน 1: ประสบการณ์ดิจิทัล

     วัตถุประสงค์
     1.1 บอกถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีดิจิทัล
     1.2 อธิบายว่าเทคโนโลยีดิจิทัลจะช่วยเพิ่มคุณลักษณะของอุปกรณ์สื่อได้อย่างไร

บทเรียน 2: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเสียงแบบดิจิทัล

     วัตถุประสงค์
     2.1 ระบุลักษณะเฉพาะของเสียงแบบดิจิทัล
     2.2 อธิบายแนวคิดของการบันทึก คัดลอก และแปลงเสียงแบบดิจิทัล
     2.3 บอกคุณสมบัติของเทคโนโลยีเสียงพูด

บทเรียน 3: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบวิดีโอแบบดิจิทัล

     วัตถุประสงค์
     3.1 ระบุลักษณะเฉพาะต่างๆ ของวิดีโอแบบดิจิทัล
     3.2 อธิบายความหมายของการตัดต่อวิดีโอแบบดิจิทัล และรูปแบบผลลัพธ์ต่างๆ สำหรับวิดีโอแบบดิจิทัล
     3.3 ระบุคุณสมบัติของเทคโนโลยีวิดีโอทางเว็บชนิดต่างๆ

บทเรียน 4: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการถ่ายภาพดิจิทัล

     วัตถุประสงค์
     4.1 อธิบายคุณประโยชน์ คุณสมบัติ และการทำงานของกล้องดิจิทัล
     4.2 อธิบายถึงการแก้ไขและจัดการภาพดิจิทัล
     4.3 ระบุคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์ชนิดต่างๆ ที่สามารถใช้พิมพ์ภาพถ่ายได้

บทเรียน 5: เทคโนโลยีดิจิทัลและโอกาสในการทำงาน

     วัตถุประสงค์
     5.1 อธิบายว่าเทคโนโลยีดิจิทัลช่วยให้เราสามารถทำงานจากตำแหน่งที่ตั้งใดๆ ได้อย่างไร
     5.2 อธิบายถึงโอกาสในการทำงานสำหรับผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับข้อมูล
     5.3 อธิบายถึงโอกาสในการทำงานสำหรับผู้มีวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
     5.4 อธิบายถึงโอกาสในการทำงานสำหรับผู้พัฒนา