คลิกที่นี่เพื่อติดตั้ง Silverlight*
Thailandเปลี่ยนแปลง|ไซต์ของ Microsoft ทั้งหมด
Microsoft
Digital Literacy 

การเริ่มต้นใช้งาน

ปรับปรุงเมื่อ: 1 ตุลาคม 2550

การเริ่มต้นหลักสูตร Digital Literacy เป็นเรื่องง่าย เพียงแค่ปฏิบัติตามสามขั้นตอนต่อไปนี้ คุณก็จะสามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม!


ขั้นตอน 1: ระบุการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ

ก่อนที่คุณจะสามารถเข้าร่วมหลักสูตรอีเลิร์นนิง Digital Literacy หรือการประเมินผล คุณจะต้องตรวจดูว่าคอมพิวเตอร์ของคุณมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดพื้นฐานของระบบ และทราบชนิดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่มีอยู่ (ถ้ามี) ชนิดของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจะเป็นตัวกำหนดวิธีการเข้าถึงหลักสูตร Digital Literacy

บรอดแบนด์
การเชื่อมต่อบรอดแบนด์เป็นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่รวดเร็วโดยใช้เคเบิลโมเด็ม เครือข่ายองค์กร หรือบริการ DSL ถ้าคุณมีการเชื่อมต่อบรอดแบนด์ คุณจะสามารถเรียนรู้หลักสูตรอีเลิร์นนิงและทำการประเมินผลทางออนไลน์ ในขณะที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

เรียกผ่านสายโทรศัพท์ หรือโมเด็ม (56K ขึ้นไป)
ถ้าคุณไม่มีการเชื่อมต่อบรอดแบนด์ คุณสามารถใช้โมเด็ม (เรียกว่า การเชื่อมต่อแบบเรียกผ่านสายโทรศัพท์) เพื่อดาวน์โหลดหลักสูตรอีเลิร์นนิงลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณมีโมเด็มถ้าคุณต้องเชื่อมต่อสายโทรศัพท์เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยตรง และคุณได้ยินเสียงการเชื่อมต่อซึ่งฟังดูเหมือนกับว่าคอมพิวเตอร์กำลังหมุนหมายเลขโทรศัพท์ ถ้าเป็นไปได้ ให้ใช้โมเด็ม 56K ขึ้นไป ถ้าคุณมีการเชื่อมต่อแบบเรียกผ่านสายโทรศัพท์ หลักสูตรออนไลน์จะช้าเกินไป คุณจะได้รับประสบการณ์ที่ดีกว่า ถ้าคุณดาวน์โหลดหลักสูตรอีเลิร์นนิงไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งคุณจะสามารถเรียนรู้หลักสูตรดังกล่าวได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต (แต่คุณยังต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพื่อทำการประเมินผลและการทดสอบเพื่อขอรับใบรับรอง)

ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ถ้าคุณไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คุณจะต้องเข้าถึงหลักสูตรผ่านทางศูนย์การเรียนรู้ที่ได้รับอนุญาต ศูนย์การเรียนรู้มีห้องปฏิบัติการและครูผู้สอน และมีชั้นเรียนมากมายที่จะให้คุณเข้าถึงหลักสูตรได้ สำหรับรายชื่อศูนย์การเรียนรู้ใกล้บ้านคุณ ให้ส่งข้อความอีเมลไปที่ upinfo@microsoft.com


ขั้นตอน 2: เลือกรุ่นของหลักสูตร

คำถามต่อไปนี้จะช่วยให้คุณระบุได้ว่าควรใช้หลักสูตร Digital Literacy รุ่นใด

คุณกำลังใช้ระบบ Microsoft Office 2007 และ Windows Vista อยู่หรือไม่
ถ้าคุณกำลังใช้ซอฟต์แวร์รุ่นดังกล่าว คุณจะพบว่าหลักสูตร Digital Literacy รุ่น 2 เป็นประโยชน์แก่คุณมากที่สุด โดยจะให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) อย่างกว้างๆ และแสดงแนวคิดต่างๆ โดยใช้ภาพหน้าจอและตัวอย่างจากผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีในระบบ Microsoft Office 2007 และ Windows Vista

ดูหัวข้อที่กล่าวถึงในหลักสูตรรุ่นเดิม

คุณกำลังใช้ Microsoft Office 2003 และ Windows XP อยู่หรือไม่
ถ้าคุณกำลังใช้ซอฟต์แวร์รุ่นดังกล่าว คุณจะพบว่าหลักสูตร Digital Literacy รุ่นเดิม เป็นประโยชน์แก่คุณมากที่สุด โดยจะให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะ ICT อย่างกว้างๆ และแสดงแนวคิดต่างๆ โดยใช้ภาพหน้าจอและตัวอย่างจากผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใน Microsoft Office 2003 และ Windows XP

ดูหัวข้อที่กล่าวถึงในหลักสูตรรุ่น 2

คุณคือผู้ที่เพิ่งเคยใช้คอมพิวเตอร์ใช่หรือไม่
หากคุณใช้คอมพิวเตอร์เป็นครั้งแรกและยังไม่คุ้นเคยในการทำงานกับคอมพิวเตอร์ หลักสูตรพื้นฐาน Microsoft Digital Literacy (ในขณะนี้จัดทำเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) จะช่วยสอนวิธีเริ่มต้นใช้งานคอมพิวเตอร์ให้กับคุณ

ดูหัวข้อที่กล่าวถึงในหลักสูตรพื้นฐาน (ในภาษาอังกฤษ)

คุณมีความเชี่ยวชาญในทักษะที่จำเป็นต่างๆ ในหลักสูตรมาตรฐาน Digital Literacy อยู่แล้วใช่หรือไม่
หากคุณมีความเชี่ยวชาญในทักษะที่จำเป็นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในหลักสูตรพื้นฐานและหลักสูตรมาตรฐาน Digital Literacy อยู่แล้ว หลักสูตรขั้นสูงจะมีหลักสูตรที่ช่วยในการเรียนรู้แนวคิดหลักในเชิงลึกยิ่งขึ้น

ดูหัวข้อที่กล่าวถึงในหลักสูตรขั้นสูง

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Microsoft หรือมีโปรแกรมรุ่นเก่าติดตั้งอยู่ในเครื่อง
เนื่องจากหลักสูตร Digital Literacy จำลองสภาพแวดล้อมของผู้ใช้ซอฟต์แวร์ ดังนั้นในทางการศึกษา จึงไม่ต้องติดตั้งและใช้โปรแกรมหรือระบบปฏิบัติการที่เฉพาะเจาะจง อย่างไรก็ตาม แบบฝึกหัดในคู่มือผู้สอนใช้ข้อสันนิษฐานว่าผู้เรียนสามารถเข้าถึง Office และ Windows ผู้สอนรายงานว่า ผู้เรียนจะเข้าใจแนวคิด ICT ได้มากขึ้น ถ้าหากผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติ

ซอฟต์แวร์เดียว ที่จำเป็น ในการเรียกใช้หลักสูตร Digital Literacy ก็คือ Microsoft Internet Explorer 6 เป็นอย่างน้อย ซึ่งพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ Windows XP Service Pack 2(SP2) และรุ่นใหม่กว่า นอกจากนี้ หลักสูตรดังกล่าวยังทำงานร่วมกับ Microsoft Internet Explorer 7 ถ้าคุณมีแผนที่จะใช้หลักสูตรรุ่นดาวน์โหลดสำหรับ Microsoft Word คุณจะต้องติดตั้ง Microsoft Word 2002 ขึ้นไป

การเชื่อมโยงไปยังรายละเอียดข้อกำหนดระบบ

การเชื่อมโยงไปยังส่วนดาวน์โหลดคู่มือผู้สอน


ขั้นตอน 3: เลือกหลักสูตร

คำถามต่อไปนี้จะช่วยให้คุณระบุได้ว่าควรจะเรียนหลักสูตร Digital Literacy หลักสูตรใด

คุณเป็นผู้ใช้ระดับเริ่มต้นหรือไม่
ถ้าคุณไม่มีความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์มาก่อน ให้เริ่มต้นที่หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หลังจากที่เรียนหลักสูตรอีเลิร์นนิงเสร็จแล้ว ให้ทำการประเมินผลความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การประเมินผลจะสร้างแผนการเรียนรู้ส่วนบุคคล ซึ่งระบุบทเรียนอีเลิร์นนิงที่คุณควรจะทบทวนเพื่อให้เชี่ยวชาญในทุกๆ หัวข้อ ทบทวนบทเรียนตามแผนการเรียนรู้ของคุณ แล้วทำการประเมินผลอีกครั้ง คุณสามารถทบทวนบทเรียนในหลักสูตรและทำการประเมินผลกี่ครั้งก็ได้ตามที่คุณต้องการ เมื่อคุณพอใจกับคะแนนที่ได้ คุณจะสามารถเข้าเรียนหลักสูตรอีเลิร์นนิงอื่นๆ ตามลำดับใดๆ

คุณมีประสบการณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือไม่
คุณอาจต้องเรียนหรือไม่ต้องเรียนหลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับประสบการณ์ของคุณ ในการตัดสินใจว่าคุณควรเริ่มต้นที่หลักสูตรนี้หรือไม่ ให้ดูรายการหัวข้อของหลักสูตรดังกล่าว ถ้าคุณจำเป็นต้องทบทวนบางหัวข้อ ให้เริ่มต้นที่การประเมินผลความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างแผนการเรียนรู้ส่วนบุคคล ซึ่งจะช่วยให้คุณมุ่งเน้นหัวข้อที่คุณยังไม่เชี่ยวชาญ ให้เรียนรู้บทเรียนอีเลิร์นนิงตามที่ระบุไว้ในแผนการเรียนรู้ จากนั้นให้ทำการประเมินผลอีกครั้งเพื่อตรวจสอบว่าคุณมีความเชี่ยวชาญในทุกหัวข้อหรือไม่ ถ้าคุณพอใจกับคะแนนที่ได้รับ หรือถ้าคุณเชื่อมั่นว่าตนเองทราบข้อมูลที่กล่าวถึงในหลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แล้ว คุณก็สามารถเรียนหลักสูตรอื่นๆ ตามลำดับใดก็ได้ ใช้การประเมินผลเพื่อสร้างแผนการเรียนรู้ส่วนบุคคลสำหรับแต่ละหลักสูตร เพื่อให้คุณสามารถข้ามหัวข้อที่คุณเชี่ยวชาญอยู่แล้ว และมุ่งเน้นหัวข้อที่ยังใหม่สำหรับคุณ

ดูหัวข้อที่กล่าวถึงในหลักสูตรพื้นฐาน (ในภาษาอังกฤษ)

ดูหัวข้อที่กล่าวถึงในแต่ละหลักสูตร (รุ่นเดิม)

ดูหัวข้อที่กล่าวถึงในแต่ละหลักสูตร (รุ่น 2)

ดูหัวข้อที่กล่าวถึงในหลักสูตรขั้นสูง

คุณพร้อมที่จะทำการทดสอบเพื่อขอรับใบรับรองสำหรับ Digital Literacy หรือไม่
ถ้าคุณเรียนจบทั้งห้าหลักสูตรแล้ว หรือถ้าคุณเชื่อมั่นว่าตนเองมีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะผ่านการทดสอบ คุณก็สามารถทำการทดสอบเพื่อขอรับใบรับรองทางออนไลน์ได้ การทดสอบเพื่อขอรับใบรับรองประกอบด้วยคำถามเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ จากทั้งห้าหลักสูตร ในการเตรียมตัวเพื่อเข้ารับการทดสอบ คุณอาจต้องการทำการประเมินผลสำหรับแต่ละหลักสูตรเพื่อทบทวนแนวคิดและทักษะที่กล่าวถึงในหลักสูตรนั้นๆ เมื่อคุณผ่านการทดสอบเพื่อขอรับใบรับรอง คุณจะสามารถพิมพ์ใบรับรองส่วนบุคคลสำหรับความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล

คุณสนใจที่จะเรียนรู้ทักษะที่เฉพาะเจาะจงหรือไม่
ถ้าคุณสนใจที่จะเรียนรู้ทักษะที่เฉพาะเจาะจง คุณจะสามารถมุ่งเน้นเฉพาะหัวข้อหลักสูตรที่คุณสนใจ ให้ระบุทักษะที่คุณต้องการเรียนรู้ในรายการหัวข้อหลักสูตรสำหรับหลักสูตรที่เหมาะสม เมื่อคุณเริ่มอีเลิร์นนิง คุณสามารถไปยังบทเรียนที่เฉพาะเจาะจงตามที่คุณต้องการ ถ้าคุณทำการประเมินผลหลักสูตร จะมีคำถามจากทุกบทเรียนภายในหลักสูตรอีเลิร์นนิง ไม่ใช่เพียงแค่บทเรียนที่คุณทบทวน การทำการประเมินผลนับเป็นวิธีที่ดีในการตรวจสอบความรู้ของคุณในหัวข้อนั้นๆ

ดูหัวข้อที่กล่าวถึงในหลักสูตรพื้นฐาน (ในภาษาอังกฤษ)

ดูหัวข้อที่กล่าวถึงในแต่ละหลักสูตร (รุ่นเดิม)

ดูหัวข้อที่กล่าวถึงในแต่ละหลักสูตร (รุ่น 2)

ดูหัวข้อที่กล่าวถึงในหลักสูตรขั้นสูง


ขั้นตอน 4: เริ่มหลักสูตร

เป็นเรื่องง่ายที่จะเริ่มหรือดาวน์โหลดหลักสูตรอีเลิร์นนิงและทำการประเมินผล ตอนนี้คุณทราบชนิดของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่คุณมี และหลักสูตรที่คุณต้องการเรียน ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างนี้เพื่อเข้าถึงหลักสูตรของคุณ จากนั้นให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในหลักสูตรอีเลิร์นนิงเพื่อเริ่มต้นการเรียนรู้ ขอให้คุณพยายามอย่างเต็มที่!

เริ่มหลักสูตรโดยใช้การเชื่อมต่อบรอดแบนด์

1.

ไปที่เพจหลักสูตรพื้นฐาน (ในภาษาอังกฤษ) หรือ ไปที่เพจหลักสูตร Digital Literacy (รุ่นเดิม) หรือ ไปที่เพจหลักสูตร Digital Literacy (รุ่น 2) หรือ ไปที่เพจหลักสูตรขั้นสูง

2.

ค้นหาหลักสูตรที่คุณต้องการเข้าร่วม แล้วคลิก เริ่มอีเลิร์นนิง หรือ เริ่มการประเมินผล ภายใต้ ตัวเลือกออนไลน์

3.

ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเรียนรู้หลักสูตรอีเลิร์นนิง

เริ่มหลักสูตรโดยใช้การเชื่อมต่อแบบเรียกผ่านสายโทรศัพท์

1.

ไปที่เพจหลักสูตรพื้นฐาน (ในภาษาอังกฤษ) หรือ ไปที่เพจหลักสูตร Digital Literacy (รุ่นเดิม) หรือ ไปที่เพจหลักสูตร Digital Literacy (รุ่น 2) หรือ ไปที่เพจหลักสูตรขั้นสูง

2.

ค้นหาหลักสูตรที่คุณต้องการเข้าร่วม แล้วคลิก ดาวน์โหลดอีเลิร์นนิง ภายใต้ ตัวเลือกออฟไลน์

3.

ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดาวน์โหลดหลักสูตรอีเลิร์นนิงไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ ทางลัดไปยังหลักสูตรจะปรากฏอยู่บนเดสก์ท็อปของคอมพิวเตอร์

4.

คลิกสองครั้งที่ทางลัดไปยังหลักสูตรบนเดสก์ท็อปของคุณเพื่อเริ่มหลักสูตรและเรียนรู้หลักสูตรอีเลิร์นนิงจนเสร็จสิ้น

    ขอความช่วยเหลือในการค้นหาแฟ้มที่ดาวน์โหลดบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

ใช้หลักสูตรรุ่น Microsoft Word

1.

ไปที่เพจหลักสูตรพื้นฐาน (ในภาษาอังกฤษ) หรือ ไปที่เพจหลักสูตร Digital Literacy (รุ่นเดิม) หรือ ไปที่เพจหลักสูตร Digital Literacy (รุ่น 2) หรือ ไปที่เพจหลักสูตรขั้นสูง

2.

ค้นหาหลักสูตรที่คุณต้องการเข้าร่วม แล้วคลิก ดาวน์โหลดรุ่น Microsoft Word ภายใต้ ตัวเลือกออฟไลน์

3.

ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร Word ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ ทางลัดไปยังเอกสารจะปรากฏอยู่บนเดสก์ท็อปของคอมพิวเตอร์

4.

คลิกสองครั้งที่ทางลัดไปยังหลักสูตรบนเดสก์ท็อปของคุณเพื่อเปิดเอกสาร คุณสามารถอ่านเอกสารนี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณและพิมพ์ออกมา

    หมายเหตุ: คุณต้องมี Microsoft Word เพื่อที่จะใช้แฟ้มเหล่านี้

    เหตุใดฉันจึงต้องการดาวน์โหลดหลักสูตรรุ่น Microsoft Word

    ถ้าคุณประสบปัญหาในการเริ่มหลักสูตร ให้ดูคำถามที่ถามบ่อยหรือขอคำแนะนำจากผู้สอน

    ดูคำตอบสำหรับคำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับหลักสูตร Digital Literacy


ข้อกำหนดระบบ

หลักสูตร Digital Literacy ต้องใช้การกำหนดค่าระบบขั้นต่ำดังต่อไปนี้:

ฮาร์ดแวร์

        คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ประกอบด้วยตัวประมวลผล 233 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ขึ้นไป

        แนะนำให้ใช้หน่วยความจำ 256 เมกะไบต์ (MB) ขึ้นไป

        พื้นที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ 2 กิกะไบต์ (GB)

        การเชื่อมต่อเครือข่าย Non-ISA, 10/100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps)

        การ์ดแสดงผล 4 เมกะไบต์ (MB)

        จอภาพ Super VGA (SVGA) (17 นิ้ว)

        แป้นพิมพ์และอุปกรณ์ชี้ (เช่น เมาส์)

        การ์ดเสียง พร้อมลำโพงขยายเสียงหรือชุดหูฟัง

ฮาร์ดแวร์ (สำหรับการติดตั้ง Windows Vista Home Basic)

        คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ประกอบด้วยตัวประมวลผล 1 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) ขึ้นไป

        หน่วยความจำระบบ 512 เมกะไบต์ (MB)

        ฮาร์ดไดรฟ์ 20 กิกะไบต์ (GB) พร้อมด้วยพื้นที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ 15 กิกะไบต์ (GB)

        สนับสนุนกราฟิก DirectX 9 และหน่วยความจำแสดงผล 32 เมกะไบต์ (MB)

        ไดรฟ์ DVD-ROM

        สัญญาณเสียงออก

        การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (อาจต้องเสียค่าบริการ)

        จอภาพ Super VGA (SVGA) (17 นิ้ว)

        แป้นพิมพ์และอุปกรณ์ชี้ (เช่น เมาส์)

        การ์ดเสียง พร้อมลำโพงขยายเสียงหรือชุดหูฟัง

ซอฟต์แวร์

        Windows® XP Professional ที่ใช้ Service Pack 2 (SP2) ขึ้นไป โดยมีการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนและโปรแกรมปรับปรุงล่าสุด

    หมายเหตุ: ถ้าซีดี Windows XP ไม่มี SP2 คุณสามารถดาวน์โหลด SP2 ได้จากไซต์ Windows Update หลังจากที่คุณติดตั้ง Windows XP โปรแกรมแก้ไขด่วนและโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ ยังสามารถดาวน์โหลดได้จากไซต์ Windows Update

    ไปที่ Windows Update

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

        ต้องใช้การเชื่อมต่อบรอดแบนด์ที่ต่อเนื่องสำหรับหลักสูตรอีเลิร์นนิงทางออนไลน์

        ต้องใช้การเชื่อมต่อ 56K ที่ไว้ใจได้ หรือการเชื่อมต่อแบบเรียกผ่านสายโทรศัพท์ที่เร็วกว่า หรือการเชื่อมต่อบรอดแบนด์ สำหรับการดาวน์โหลดหลักสูตรอีเลิร์นนิงรุ่นออฟไลน์ ไม่ต้องใช้การเชื่อมต่อ เพื่อที่จะเล่นหลักสูตรเหล่านี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

        ต้องใช้การเชื่อมต่อ 56K ที่ไว้ใจได้ หรือการเชื่อมต่อแบบเรียกผ่านสายโทรศัพท์ที่เร็วกว่า หรือการเชื่อมต่อบรอดแบนด์ สำหรับการประเมินผลและการทดสอบเพื่อขอรับใบรับรอง (การประเมินผลและการทดสอบเพื่อขอรับใบรับรองไม่ พร้อมใช้งานในรูปแบบออฟไลน์)

ตัวบล็อกป็อปอัพ

        หลักสูตรอีเลิร์นนิงและการประเมินผลจะเริ่มต้นในหน้าต่างใหม่ ดังนั้นคุณจะต้องปิดการใช้งานตัวบล็อกป็อปอัพใดๆ ที่คุณเรียกใช้ เพื่อที่จะดูหลักสูตรและการประเมินผล