Отстраняване на неизправности: Мишки

Срещам проблеми със свързването/откриването при работа с моето Bluetooth® устройство.


Настройващият софтуер не може да се свърже с устройство на Microsoft с възможност за Bluetooth


Ако настройващият софтуер не успее да се свърже с устройството чрез Bluetooth връзка по време на процеса на инсталиране, трябва да промените настройката на трансивъра за използване на режим на Bluetooth с хардуерно управление. За повече информация вж. статия 953694 за поддръжка от Microsoft на адрес: http://support.microsoft.com/kb/953694.

Моят компютър не открива устройство на Microsoft с възможност за Bluetooth


Ако опитвате да използвате безжична клавиатура или мишка на Microsoft с възможност за Bluetooth и входното устройство не работи, възможна причина за това е компютърът да не открива устройството. За да разрешите този проблем на компютър с Windows, установете повторно безжичната връзка с компютъра. За повече информация вж. статия 811798 за поддръжка от Microsoft на адрес: http://support.microsoft.com/kb/811798.

Отваряне на Bluetooth програмата

Съществуват няколко версии на Bluetooth програми, които ще ви помогнат да свържете устройството си с Bluetooth безжичния трансивър. Вижте документацията, предоставена с компютъра, или се свържете с производителя на компютъра, за да получите информация относно начина за използване на съответната програма.

Хардуер
Местоположение на Bluetooth софтуера
За някои компютри с Windows 10
Щракнете върху Старт > Настройки > Устройства > Bluetooth
За някои компютри с Windows 8.1
Отворете Препратка > Настройки > Промяна на настройките на компютъра > Компютър и устройства > Bluetooth
За някои компютри с Windows 7
Щракнете върху Старт > Контролен панел > Хардуер и звук > Bluetooth устройства.
За някои компютри с Windows Vista
Щракнете върху Старт > Контролен панел > Хардуер и звук > Bluetooth устройства.
За някои компютри с Windows XP
Щракнете върху Старт > Контролен панел > Принтери и хардуер > Bluetooth устройства.
За някои компютри Toshiba
Щракнете върху Старт > Всички програми > Toshiba > Bluetooth > Настройки за Bluetooth.
Други компютри
Вижте документацията, предоставена с компютъра, или се свържете с производителя на компютъра.

Забележка Ако компютърът не може да открие даден Bluetooth трансивър, Bluetooth софтуерът няма да бъде достъпен в менютата на Windows.

Моето Bluetooth устройство не отговаря


Ако Bluetooth връзката не може да се установи, може да се наложи да премахнете неотговарящото устройство от системата и след това да го добавите отново.


  1. На компютъра си отворете Bluetooth програмата. Bluetooth програмата обикновено се намира или в контролния панел, или в приложението „Настройки“.
  2. Ако неотговарящото Bluetooth устройство присъства в списъка, изберете го, след което щракнете върху „Премахване на устройството“.
  3. За да свържете повторно устройството с компютъра, натиснете и задръжте бутона за свързване от долната страна на устройството за няколко секунди. Когато светлинният индикатор в горната част на устройството започне да примигва в червено и зелено, устройството ще бъде откриваемо за други Bluetooth устройства в продължение на 2 минути.
  4. Когато името на мишката се покаже на екрана, изберете го и следвайте инструкциите, за да свържете устройството успешно.

Възможно ли е да използвам други Bluetooth устройства с безжичния трансивър на Microsoft за Bluetooth?


Безжичната Bluetooth технология ви предоставя възможност за свързване на няколко съвместими устройства с вашия компютър. Вероятно ще може да използвате и други Bluetooth устройства с безжичния трансивър на Microsoft за Bluetooth, но тази възможност за свързване невинаги се поддържа от Microsoft.


За информация относно начина за използване на други Bluetooth устройства с безжичния трансивър на Microsoft за Bluetooth вж. документацията, предоставена с устройството.

Възможно ли е да използвам USB концентратор с безжичния трансивър на Microsoft за Bluetooth?


  • Задължително използвайте концентратор със захранване, който е подходящ за USB устройства, изискващи високо захранване.
  • Включете концентратора в друг USB порт на същия компютър.
  • Ако разполагате с няколко USB порта на компютъра, включете безжичния трансивър директно в USB порт на компютъра.