Postupy: Klávesnice

Jak se nastavuje klávesnice Bluetooth®?


Připojení klávesnice Bluetooth k počítači závisí na vysílači Bluetooth.


Pokud vaše zařízení neobsahuje vysílač Bluetooth od společnosti Microsoft, je třeba zařízení spárovat prostřednictvím vysílače zabudovaného v počítači (jiné značky než Microsoft) a softwaru pro konfiguraci rozhraní Bluetooth v počítači.


 • Pokud vaše klávesnice obsahuje vysílač Bluetooth od společnosti Microsoft s tlačítkem First Connect, můžete pomocí tlačítka First Connect spustit průvodce připojením společnosti Microsoft. Tak budete moci provést spárování zařízení Bluetooth.
 • Pokud vaše zařízení obsahuje vysílač Bluetooth od společnosti Microsoft bez tlačítka First Connect, je třeba vysílač zapojit a poté zařízení spárovat prostřednictvím softwaru pro konfiguraci rozhraní Bluetooth v počítači.
 • Pokud váš počítač obsahuje zabudovaný vysílač (jiné značky než Microsoft), můžete zařízení spárovat přímo s počítačem pomocí softwaru pro konfiguraci rozhraní Bluetooth v počítači, avšak bez použití vysílače Bluetooth od společnosti Microsoft.
 • Poznámka: Vypínač na nových zařízeních Bluetooth, jako jsou myši Wedge Touch Mouse a Sculpt Touch Mouse, je třeba stisknout po dobu asi 5 sekund, aby se párování s počítačem zahájilo.

Použití klíče


Při párování klávesnice nebo číselné klávesnice s počítačem je třeba vždy nakonfigurovat klíč. Způsob určení klíče závisí na programu pro připojení Bluetooth nainstalovaném v počítači. Pokud vám program pro připojení Bluetooth dá na vybranou, jakým způsobem klíč vytvořit, dejte přednost tomu, aby program vytvořil klíč za vás, před možností vytvoření vlastního klíče nebo nevytvoření žádného klíče. Při zadávání klíče neuvidíte na obrazovce žádnou zpětnou vazbu. Po zadání klíče je třeba dokončit párování stisknutím klávesy ENTER na klávesnici nebo číselné klávesnici.

Připojení klávesnice pomocí vysílače Bluetooth od společnosti Microsoft s technologií First Connect


Některé modely klávesnic Bluetooth obsahují vysílače, které na sobě mají tlačítka usnadňující párování zařízení s počítačem.


 1. Zapojte vysílač Bluetooth od společnosti Microsoft do portu USB.
 2. Stiskněte a po dobu pěti sekund podržte tlačítko Connect na vysílači USB. Zobrazí se průvodce připojením společnosti Microsoft.
 3. Připojte zařízení podle pokynů v průvodci.

-NEBO-


 1. Zahájení práce s aplikací Centrum myši a klávesnice Microsoft.
 2. Ověřte, zda jste vybrali klávesnici Bluetooth, která používá vysílač s technologií First Connect.
 3. Klikněte na kartu Wireless (Bezdrátové) a poté na možnost Connect (Připojit).
 4. Připojte zařízení podle pokynů v průvodci.

Připojení klávesnice Bluetooth bez technologie First Connect


Klávesnice Keyboard Elite for Bluetooth a stolní počítač Wireless Optical Desktop for Bluetooth nemají na svém přijímači tlačítko First Connect. Další informace o párování těchto zařízení s počítačem naleznete v průvodci připojením Bluetooth Connection Guide nebo v dokumentaci dodané společně s programem pro připojení Bluetooth.

Připojení klávesnice bez vysílače Bluetooth od společnosti Microsoft


Pokud váš počítač obsahuje vestavěný přijímač Bluetooth, můžete jej použít k připojení klávesnice bez použití přijímače USB společnosti Microsoft.


Důležité:


Pokud k připojení použijete vysílač Bluetooth jiné značky než Microsoft, nemusí být k dispozici některé rozšířené funkce aplikace Centrum myši a klávesnice. Aplikace Centrum myši a klávesnice umožňuje práci se softwarem rozhraní Bluetooth od společnosti Microsoft. Ve většině případů funguje i software rozhraní Bluetooth od společnosti Toshiba. Fungovat může i jiný software rozhraní Bluetooth, avšak není podporován.


 1. V počítači spusťte program připojení Bluetooth. Program připojení Bluetooth se většinou nachází v okně Ovládací panely nebo v nabídce Aplikace nastavení.
 2. Na spodní straně zařízení sejměte kryt baterie a přepněte na režim Bluetooth.
 3. Zařízení opět připojte k počítači dlouhým stisknutím tlačítka pro připojení na jeho spodní straně (několik sekund). Pokud kontrolka na horní straně zařízení bliká červeně a zeleně, je zařízení 2 minuty viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth.
 4. Je-li myš zobrazena, vyberte ji a postupujte podle pokynů k připojení zařízení.

 5. Poznámka
  Konkrétní znění příkazu se může v různých programech připojení Bluetooth a verzích těchto programů mírně lišit.

Otevření programu připojení Bluetooth


Existuje několik verzí programů připojení Bluetooth, které pomáhají připojit zařízení k bezdrátovému vysílači Bluetooth. Projděte si dokumentaci dodanou s počítačem nebo požádejte výrobce počítače o informace o tom, jak se příslušný program používá.


Hardware
Umístění softwaru rozhraní Bluetooth
Některé počítače se systémem Windows 10
Klikněte na možnost Start > Nastavení > Zařízení > Bluetooth
Některé počítače se systémem Windows 8.1
Otevřete nabídku Ovládací tlačítko > Nastavení > Změnit nastavení počítače > Počítač a zařízení > Bluetooth
Některé počítače se systémem Windows 7
Klikněte na položky Start > Ovládací panely > Hardware a zvuk > Zařízení Bluetooth.
Některé počítače se systémem Windows Vista
Klikněte na položky Start > Ovládací panely > Hardware a zvuk > Zařízení Bluetooth.
Některé počítače se systémem Windows XP
Klikněte na položky Start > Ovládací panely > Tiskárny a hardware > Zařízení Bluetooth.
Některé počítače Toshiba
Klikněte na položky Start > Všechny programy > Toshiba > Bluetooth > Nastavení rozhraní Bluetooth.
Ostatní počítače
Projděte si dokumentaci dodanou s počítačem nebo se obraťte na výrobce počítače.

Poznámka
Pokud váš počítač nemůže zjistit vysílač Bluetooth, nebude příslušný software rozhraní Bluetooth v nabídkách systému Windows k dispozici.