Postupy: Klávesnice

Jak mám změnit přiřazení kláves oblíbených kláves (My Favorites Keys) na klávesnici?


Některé klávesnice obsahují klávesy oblíbených položek (My Favorites). Těmto klávesám můžete přiřadit otevírání svých oblíbených webových stránek, souborů nebo složek.


Klávesy My Favorites vám umožní procházet otevřené programy a jejich okna (programové skupiny) na hlavním panelu. Pomocí seznamu odkazů můžete připnout programy k hlavnímu panelu, abyste je mohli poté rychle otevírat.

Používání kláves My Favorites s Oblíbenými položkami na hlavním panelu.


Oblíbené položky hlavního panelu


Vždy když otevřete nějaký program, zobrazí se na hlavním panelu ikona. Tato ikona odpovídá jedné z číslovaných kláves My Favorites. Například klávesa My Favorites 1 odpovídá první programové skupině na hlavním panelu, klávesa My Favorites 2 zase druhé programové skupině atd.


Pokud otevřete aplikaci Microsoft Word a poté otevřete tři dokumenty, stisknutím například klávesy My Favorites 3 se zobrazí okno s prvním dokumentem. Dalším stisknutím klávesy My Favorites 3 zobrazíte okno druhého dokumentu atd.


Přístup k programům a oknům na hlavním panelu pomocí kláves My Favorites


 • Stiskněte klávesu My Favorites, která odpovídá ikoně na hlavním panelu.

 • Pokud máte otevřeno jedno okno programu, stisknutím klávesy My Favorites přepnete mezi minimalizací a obnovením okna.


  Pokud máte spuštěno více než jedno okno stejného programu, stisknutím klávesy My Favorites můžete procházet všemi okny a kartami, i když jsou tato okna minimalizována.


  Když máte v některých programech, které podporují karty, například v prohlížeči Internet Explorer, spuštěno několik karet, můžete mezi nimi procházet stisknutím klávesy My Favorites.


  Pokud jste připnuli nějaký program na hlavní panel, ale tento program ještě neběží, stisknutím klávesy My Favorites jej spustíte.

Přesouvání programových skupin na hlavní panelu systému Windows 7 a změna jejich uspořádání


Počet programových skupin, ke kterým máte přístup prostřednictvím kláves My Favorites, závisí na počtu těchto kláves na klávesnici.


Software Centrum myši a klávesnice Microsoft automaticky přiřadí klávesy My Favorites programům v pořadí, ve kterém se objevují na hlavním panelu. Ikony na hlavním panelu však můžete přeorganizovat, pokud se chcete ujistit, že vaše klávesy My Favorites jsou přiřazeny k programům, které používáte nejčastěji.


Pokud máte například otevřeno sedm programů a všimnete si, že sedmý z nich je ten, který používáte nejčastěji, na rozdíl od třetího z nich. Jednoduše zaměňte jejich pozice na panelu nástrojů a klávesy My Favorites se této změně přizpůsobí.


Přesunutí programových skupin na hlavní panelu a změna jejich uspořádání


 • Klikněte na ikonu programové skupiny, kterou chcete přesunout, a přetáhněte ji do nového umístění.

Otevírání určitých webových stránek, souborů nebo programů pomocí kláves My Favorites


Přiřazení klávesy My Favorites


 1. Spusťte aplikaci Centrum myši a klávesnice Microsoft.
 2. Vyberte My Favorites > Open a program, webpage, or file (Oblíbené položky > Otevřít program, webovou stránku nebo soubor).
 3. Přejděte na požadovanou webovou stránku, soubor nebo složku.

Použití kláves oblíbených položek (My Favorites)


 • Stiskněte očíslovanou klávesu My Favorites.