Postupy: Klávesnice

Jak mám změnit přiřazení klávesových zkratek na klávesnici?

K tlačítkům a klávesám však můžete přiřadit jiné příkazy, klávesové zkratky, nebo funkce softwaru Centrum myši a klávesnice Microsoft, které lépe vyhovují vašemu způsobu práce.

Poznámka:

Možnosti uvedené v tomto průvodci se liší v závislosti na vybrané klávese. Vzhledem k tomu, že například nelze změnit přiřazení klávesy Windows, je k dispozici pouze možnost zakázat ji.

Změna přiřazení klávesy

  1. Pomocí klávesnice, kterou chcete nakonfigurovat, spusťte program Centrum myši a klávesnice Microsoft.
  2. V zobrazeném seznamu názvů kláves vyberte klávesu, jejíž přiřazení chcete změnit.
  3. V seznamu příkazů klávesy, jejíž přiřazení chcete změnit, klikněte na požadovaný příkaz.