Podpora produktu: Myši

Připojení zařízení Bluetooth® od společnosti Microsoft


Připojení zařízení Bluetooth od společnosti Microsoft k počítači závisí na vysílači Bluetooth.


 • Pokud vaše zařízení neobsahuje vysílač Bluetooth od společnosti Microsoft, je třeba zařízení spárovat prostřednictvím vysílače zabudovaného v počítači (jiné značky než Microsoft) a softwaru pro konfiguraci rozhraní Bluetooth v počítači.
 • Pokud vaše zařízení obsahuje vysílač Bluetooth od společnosti Microsoft s tlačítkem First Connect, můžete pomocí tlačítka First Connect spustit průvodce připojením společnosti Microsoft. Tak budete moci provést spárování zařízení Bluetooth.
 • Pokud vaše zařízení obsahuje vysílač Bluetooth od společnosti Microsoft bez tlačítka First Connect, je třeba vysílač zapojit a poté zařízení spárovat prostřednictvím softwaru pro konfiguraci rozhraní Bluetooth v počítači.
 • Pokud váš počítač obsahuje zabudovaný vysílač (jiné značky než Microsoft), můžete zařízení spárovat přímo s počítačem pomocí softwaru pro konfiguraci rozhraní Bluetooth v počítači, avšak bez použití vysílače Bluetooth od společnosti Microsoft.
 • Poznámka: Vypínač na nových zařízeních Bluetooth, jako jsou myši Wedge Touch Mouse a Sculpt Touch Mouse, je třeba stisknout po dobu asi 5 sekund, aby se párování s počítačem zahájilo.
Použití klíče

Při párování myši s počítačem není nutné konfigurovat klíč. Klíč je však třeba nakonfigurovat, vždy když s počítačem párujete klávesnici nebo číselnou klávesnici. Způsob určení klíče závisí na programu pro připojení Bluetooth nainstalovaném v počítači. Pokud vám program pro připojení Bluetooth dá na vybranou, jakým způsobem klíč vytvořit, dejte přednost tomu, aby program vytvořil klíč za vás, před možností vytvoření vlastního klíče nebo nevytvoření žádného klíče. Při zadávání klíče neuvidíte na obrazovce žádnou zpětnou vazbu. Po zadání klíče je třeba dokončit párování stisknutím klávesy ENTER na klávesnici nebo číselné klávesnici.

Připojení zařízení pomocí vysílače Bluetooth od společnosti Microsoft s technologií First Connect


Některé modely zařízení Bluetooth obsahují vysílače, které na sobě mají tlačítka usnadňující párování zařízení s počítačem.


 1. Zapojte vysílač Bluetooth od společnosti Microsoft do portu USB.
 2. Stiskněte a po dobu pěti sekund podržte tlačítko Connect na vysílači USB. Zobrazí se průvodce připojením od společnosti Microsoft.
 3. Připojte zařízení podle pokynů v průvodci. -NEBO-
 4. Spusťte software IntelliType Pro.
 5. Ověřte, zda jste vybrali klávesnici Bluetooth, která používá vysílač s technologií First Connect.
 6. Klikněte na kartu Wireless (Bezdrátové) a poté na možnost Connect (Připojit).
 7. Připojte zařízení podle pokynů v průvodci.

Připojení zařízení Bluetooth bez technologie First Connect


Některá zařízení od společnosti Microsoft nemají na vysílačích tlačítka technologie First Connect. Další informace o párování těchto zařízení s počítačem naleznete v dokumentaci dodané společně s programem pro připojení Bluetooth.

Připojení zařízení bez vysílače Bluetooth od společnosti Microsoft


Pokud je počítač vybaven vestavěným vysílačem Bluetooth nebo máte externí vysílač USB Bluetooth, můžete s jeho pomocí připojit zařízení bez použití vysílače USB od společnosti Microsoft.


Důležité Pokud k připojení použijete vysílač Bluetooth jiné značky než Microsoft, nemusí být k dispozici některé rozšířené funkce aplikace Centrum myši a klávesnice. Aplikace Centrum myši a klávesnice umožňuje práci se softwarem rozhraní Bluetooth od společnosti Microsoft. Ve většině případů funguje i software rozhraní Bluetooth od společnosti Toshiba. Fungovat může i jiný software rozhraní Bluetooth, avšak není podporován.


 1. V počítači spusťte program připojení Bluetooth. Program připojení Bluetooth se většinou nachází v okně Ovládací panely nebo v nabídce Nastavení.
 2. Stiskněte a podržte tlačítko Connect (Připojit) na spodní straně zařízení. Je-li zařízení vybaveno kontrolkou baterie, tato kontrolka zeleně/červeně zabliká na znamení, že je zařízení zjistitelné.
 3. V programu připojení Bluetooth použijte možnost pro přidání nového zařízení. Konkrétní znění příkazu se může v různých programech připojení Bluetooth a verzích těchto programů mírně lišit.
 4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
 5. Pokud připojujete klávesnici a zobrazí se výzva ke konfiguraci klíče, nechte program vybrat klíč za vás.
 6. Pokud připojujete myš a zobrazí se výzva ke konfiguraci klíče, vyberte možnost No passkey (Bez klíče). Myši Bluetooth od společnosti Microsoft nefungují s náhodně vybraným klíčem.

Otevření programu připojení Bluetooth


Existuje několik verzí programů připojení Bluetooth, které pomáhají připojit zařízení k bezdrátovému vysílači Bluetooth. Projděte si dokumentaci dodanou s počítačem nebo požádejte výrobce počítače o informace o tom, jak se příslušný program používá.

Hardware
Umístění softwaru rozhraní Bluetooth
Některé počítače se systémem Windows 10
Klikněte na možnost Start > Nastavení > Zařízení > Bluetooth
Některé počítače se systémem Windows 8.1
Otevřete nabídku Ovládací tlačítko > Nastavení > Změnit nastavení počítače > Počítač a zařízení > Bluetooth
Některé počítače se systémem Windows 7
Klikněte na položky Start > Ovládací panely > Hardware a zvuk > Zařízení Bluetooth.
Některé počítače se systémem Windows Vista
Klikněte na položky Start > Ovládací panely > Hardware a zvuk > Zařízení Bluetooth.
Některé počítače se systémem Windows XP
Klikněte na položky Start > Ovládací panely > Tiskárny a hardware > Zařízení Bluetooth.
Některé počítače Toshiba
Klikněte na položky Start > Všechny programy > Toshiba > Bluetooth > Nastavení rozhraní Bluetooth.
Ostatní počítače
Projděte si dokumentaci dodanou s počítačem nebo se obraťte na výrobce počítače.

PoznámkaPokud váš počítač nemůže zjistit vysílač Bluetooth, nebude příslušný software rozhraní Bluetooth v nabídkách systému Windows k dispozici.

Přepnutí mezi bezdrátovým režimem 2.4 GHz a bezdrátovým režimem Bluetooth


Je-li váš počítač vybaven vysílačem Bluetooth (interním nebo externím) a vaše zařízení podporuje bezdrátové režimy 2.4 GHz i Bluetooth, můžete mezi těmito dvěma bezdrátovými režimy přepínat.
S technologií Bluetooth můžete dosáhnout optimálního výkonu až do vzdálenosti 10 metrů. Zařízení Bluetooth nabízejí lépe zabezpečený provoz než většina běžných bezdrátových zařízení, používají totiž funkce zabezpečení, jako jsou šifrované signály a neustále se měnící frekvence.

Přepnutí z bezdrátového režimu 2.4 GHz na bezdrátový režim Bluetooth


 1. Na spodní straně zařízení sejměte kryt baterie a přepněte na režim Bluetooth.
 2. V počítači spusťte program připojení Bluetooth. Program připojení Bluetooth se většinou nachází v okně Ovládací panely nebo v nabídce Aplikace nastavení.
 3. Zařízení opět připojte k počítači dlouhým stisknutím tlačítka pro připojení na jeho spodní straně (několik sekund). Pokud kontrolka na horní straně zařízení bliká červeně a zeleně, je zařízení 2 minuty viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth.
 4. Je-li myš zobrazena, vyberte ji a postupujte podle pokynů k připojení zařízení.

Přepnutí z bezdrátového režimu Bluetooth na bezdrátový režim 2.4 GHz


 1. Zapojte do počítače vysílač USB.
 2. Na spodní straně zařízení sejměte kryt baterie a přepněte na režim 2.4 GHz. Zařízení bude automaticky zjištěno.