Odstraňování potíží: Myši

Běžné problémy s nastavením myši

Když pohybuji myší, nic se neděje.

Vyzkoušejte následující kroky:

 • Připojení USB může být uvolněné. Zkuste myš odpojit a zase připojit.
 • Zapojte myš do jiného portu USB.
 • Je-li myš zapojena do rozbočovače nebo přepínače USB, zkuste ji odpojit a zapojit přímo do počítače.
 • Odpojte ostatní zařízení USB, která nepoužíváte.
 • Používáte-li bezdrátovou myš: Rady pro odstraňování potíží s bezdrátovým připojením najdete zde Odstraňování potíží s bezdrátovými zařízeními a zařízeními Bluetooth®.
 • Vyzkoušejte myš v jiném počítači, abyste si ověřili, že není vadná.

Při instalaci jsem se přihlásil jako host a zobrazila se zpráva o chybě instalace

Při instalaci může být nutné počítač jednou či vícekrát restartovat. Když se během procesu instalace přihlásíte jako člen skupiny Guests, může to způsobit chybu v instalaci. Při instalaci je nutné, abyste se přihlásili jako člen skupiny Administrators.

Při instalaci softwaru Centrum myši a klávesnice Microsoft nelze pokračovat v instalaci, dokud neodeberu jiný program myši.

Pokud jste si již do počítače nainstalovali nějaký software myši, nebudete možná moci nainstalovat Centrum myši a klávesnice Microsoft, dokud tento software neodstraníte. Někteří výrobci softwaru předinstalují software myši vhodný pro myš, která byla dodána společně s počítačem.

Odebrání stávajícího softwaru myši

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na Start a poté klikněte na možnost Programy a funkce.
 2. Klikněte dvakrát na software myši, který chcete odebrat.
 3. Podle pokynů na obrazovce odeberte stávající software myši. Pokud se vám nedaří najít software myši, který chcete odstranit, podívejte se do dokumentace, kterou jste obdrželi společně s počítačem, nebo se obraťte na výrobce počítače.

Některé funkce softwaru Centrum myši a klávesnice Microsoft v mých programech nefungují.

Některé funkce softwaru Centrum myši a klávesnice Microsoft v některých programech nemusejí fungovat. Funkce softwaru Centrum myši a klávesnice Microsoft fungují pouze v programech navržených za účelem použití standardních funkcí systému Windows.

Pokud v systémech Windows 7 nebo novějších otevřete nějaký program příkazem Spustit jako administrátor, možná nebudete moct použít některé z funkcí softwaru Centrum myši a klávesnice Microsoft.

Použití myši

Mám ve zvyku otáčet objekty v aplikaci CAD pomocí stisknutého kolečka myši, ale to teď nefunguje.

Tomuto tlačítku (nebo kterémukoli jinému) však můžete přiřadit funkci Prostřední tlačítko myši, chcete-li jej tímto způsobem používat.

Ukazatel se na obrazovce nepohybuje plynule

Myš může být znečištěná, což může mít nepříznivý vliv na její výkon. Zkuste ji vyčistit.

Používáte-li myš s optickým snímačem, ujistěte se, že ji používáte na povrchu, který danému snímači vyhovuje. Snímač nejlépe pracuje na povrchu s dostatkem detailů, které je možné sledovat. Nebude dobře fungovat na povrchu bez zřetelných detailů (např. na skle) nebo na lesklém povrchu. Snímač může mít také potíže s opakujícími se jemnými vzory (např. rastr novinových fotografií).

Stává se, že nemohu na obrazovce najít kurzor (zdá se, že je skrytý)

 • Pokud se ukazatel myši posunul ke vzdálenému okraji obrazovky a již není vidět, zkuste jej posunout různými směry, dokud jej znovu neuvidíte na obrazovce.
 • Některé programy záměrně skrývají kurzor myši, když ho přesunete do určité oblasti. Zkuste kurzor myši přesunout jinam, možná se opět objeví.

Myš nepracuje správně s mým přepínačem klávesnice/myši

Software Centrum myši a klávesnice Microsoft nepodporuje přepínače klávesnic/myší. Pokud používáte přepínač, některé funkce softwaru Centrum myši a klávesnice Microsoft, například posouvání nebo změna přiřazení tlačítek, nemusí fungovat správně.


Vyzkoušejte následující kroky:

 • Nainstalujte software Centrum myši a klávesnice Microsoft na oba počítače, mezi kterými přepínáte.
 • Nepohybujte myší, když přepínáte mezi počítači.
 • Pokud kolečko a tlačítko kolečka přestanou fungovat, restartujte počítač.
 • Budete-li mít jiné potíže s přepínačem klávesnice/myši, obraťte se na jeho výrobce.

Když v blízkosti počítače pohybuji magnetickým nabíjecím kabelem, počítač přejde do úsporného režimu

Některé přenosné počítače používají magnetické pole k rozpoznání zavření víka. Pokud má vaše myš magnetický nabíjecí kabel, jeho přiblížení k počítači může způsobit aktivaci úsporného režimu. Chcete-li tomuto problému předejít, udržujte magnetický nabíjecí kabel v dostatečné vzdálenosti od klávesnice.

Dobíjecí myš se nenabíjí v horku nebo na přímém slunci

Pokud se dobíjecí myš při nabíjení přehřeje, indikátor baterie může nadále zeleně blikat, ale nabíjení již neprobíhá. Informace o normálních provozních teplotách vyhledejte v příručce dodané se zařízením.

Tlačítka myši

Jedno nebo více tlačítek nereaguje na stisknutí

Tlačítka myší Microsoft mají pro první použití přiřazeny výchozí funkce. Některé z těchto funkcí nemusí mít v právě používaném programu žádný význam. Například výchozím nastavením pravého tlačítka myši je kliknutí pravým tlačítkem, které však některé programy nevyužívají. Zkuste tlačítka stisknout v programech, o kterých víte, že je podporují. Můžete také zkusit přiřadit tlačítku jinou funkci.

Tlačítko může být také přiřazeno k funkci, kterou neznáte. V softwaru Centrum myši a klávesnice Microsoft můžete také zjistit, kterým funkcím jsou přiřazena která tlačítka.

Zjištění, kterým tlačítkům myši jsou přiřazeny které funkce

 1. Pomocí myši, kterou chcete nakonfigurovat, spusťte program Centrum myši a klávesnice Microsoft.
  (Klikněte na Start, přejděte na Všechny programy, klikněte na Centrum myši a klávesnice Microsoft.)
 2. Přesouvejte ukazatel myši na obrázky jednotlivých tlačítek. Software Centrum myši a klávesnice Microsoft zvýrazní umístění daného tlačítka na vedlejším obrázku.
 3. Funkce přiřazené jednotlivým tlačítkům jsou uvedeny pod názvem tlačítka.

Kliknutí na prostřední tlačítko myši v určité aplikaci nebo hře nepracuje správně

 • Přiřaďte prostřednímu tlačítku funkci Kliknutí prostředním tlačítkem myši.

Po změně přiřazení tlačítka toto tlačítko nefunguje v určité aplikaci nebo hře

 • Některé hry a programy, například Terminálové služby systému Windows nebo Připojení k vzdálené ploše, nepodporují přizpůsobení tlačítek.
 • Přizpůsobení tlačítek myši nefunguje v Nouzovém režimu systému Windows ani při spuštění programu příkazem Spustit jako správce.
 • Zkuste software Centrum myši a klávesnice Microsoft odinstalovat a znovu nainstalovat.

Kolečko myši

Když otáčím kolečkem myši, nic se neděje

Pokud kolečko nefunguje v žádném programu, ve kterém je otevřený posouvatelný dokument (např. Microsoft Internet Explorer), ujistěte se, že je podpora kolečka myši povolena v softwaru Centrum myši a klávesnice Microsoft:

 1. Pomocí myši, kterou chcete nakonfigurovat, spusťte program Centrum myši a klávesnice Microsoft.
  (Klikněte na Start, přejděte na Všechny programy, klikněte na Centrum myši a klávesnice Microsoft.)
 2. Na kartě Kolečko v programu Centrum myši a klávesnice Microsoft se ujistěte, že je zaškrtnuto pole Povolit svislé posouvání.

  Pokud se tím potíže nevyřeší, zkuste software Centrum myši a klávesnice Microsoft znovu nainstalovat.

Poznámka

Pokud posouvání funguje v některých programech (např. Microsoft Word nebo Internet Explorer), ale ne v jiných, přestože mají v oknech posuvníky, je možné, že daný program kolečko myši nepodporuje.

Deaktivace kliknutí kolečkem myši

 1. Pomocí myši, kterou chcete nakonfigurovat, spusťte program Centrum myši a klávesnice Microsoft.
  (Klikněte na Start, přejděte na Všechny programy, klikněte na Centrum myši a klávesnice Microsoft.)
 2. V seznamu tlačítka pro Kolečko klikněte na možnost Zakázat toto tlačítko.

Lupa

Chci změnit velikost okna lupy, ale nevím jak

Změna velikosti okna lupy

 1. Zobrazte lupu kliknutím na příslušné tlačítko.
 2. Stiskněte a podržte stejné tlačítko a pohybem myši změňte velikost okna lupy. Chcete-li okno zvětšit, posouvejte myš doprava a dolů, chcete-li je zmenšit, posouvejte myš doleva a nahoru.

Dělá mi potíže vypnutí lupy

 • Rychle klikněte na tlačítko přiřazené funkci lupy, aniž byste přitom pohnuli myší.

Někdy se lupa automaticky vypne

Pokud přiřadíte tlačítku myši funkci Magnify (Lupa), ale máte v určitém programu stejnému tlačítku přiřazenu jinou funkci (nebo naopak), program Centrum myši a klávesnice Microsoft může lupu automaticky vypnout při přecházení mezi dvěma programy, z nichž jeden lupu podporuje a druhý nikoli.

Lupa nezvětšuje obsah všech oken

Funkce Lupa nemusí v některých aplikacích nebo hrách správně zobrazovat určité obrázky nebo video.

Makra

Při hraní hry online nemohu nahrát nebo spustit makro

 • Při hraní her online nemusí být možné nahrávat nebo spouštět makra. Je to proto, že nahrávání a spouštění maker v hrách může být blokováno bezpečnostními programy, například softwarem pro detekci útoků.
 • Odpojte ostatní zařízení USB, která nepoužíváte.
 • Vyzkoušejte myš v jiném počítači, abyste si ověřili, že funguje správně.
 • Používáte-li bezdrátovou myš: Rady pro odstraňování potíží s bezdrátovým připojením najdete zde Odstraňování potíží s bezdrátovými zařízeními a zařízeními Bluetooth.

Rychlé otočení

Funkce rychlého otočení nefunguje

 • Zkuste funkci rychlého otočení znovu kalibrovat.
 • Pokud v systémech Windows 7 a novějších spustíte hru s oprávněním správce, mnohé z funkcí softwaru Centrum myši a klávesnice Microsoft, včetně Rychlého otočení, nebudou fungovat.
 • Používáte-li různá nastavení pro konkrétní aplikace, zkuste pomocí kláves Alt+Tab hru opustit a opět se do ní vrátit.

Funkci rychlého otočení nelze správně kalibrovat

Pokud funkci rychlého otočení nelze správně kalibrovat, postupujte takto:

 • Zkuste funkci rychlého otočení znovu kalibrovat. Při kalibraci postupujte takto:
  • Před otočením počkejte, až se na displeji myši objeví ikona rychlého otočení.
  • Otočte svoji postavu o celých 360 stupňů.
 • Pokud akcelerace ve hře nelze zakázat:

  V některých hrách, například Halo a Halo 2, není možné akceleraci myši vypnout. Tyto hry mohou používat různou akceleraci, když vaše postava stojí a když se pohybuje. Efekt akcelerace myši můžete omezit pomocí následujících rad: Tipy
  • Zkuste rychle zkalibrovat funkci rychlého otočení. Při nahrávání zahajte otáčení velmi rychlým pohybem myši doleva nebo doprava. Dále pomalu dokončete kruh a pusťte tlačítko na dokončení nahrávání.
  • Zkuste funkci rychlého otočení zkalibrovat, zatímco vaše postava jde.
  • Zkuste funkci rychlého otočení zkalibrovat, zatímco vaše postava stojí.

Funkci rychlého otočení může ovlivňovat rychlost pohybu myši, změny ve zrychlení myši nebo nastavení citlivosti. Pokud kterékoli z těchto nastavení změníte, bude třeba funkci rychlého otočení znovu zkalibrovat.

Tip

Chcete-li pro každou hru, již hrajete, uložit jiný způsob rychlého otáčení, použijte Program-Specific Settings (Nastavení pro jednotlivé programy).

Nahrání jiného způsobu rychlého otáčení pro každou hru, již hrajete

 1. Pomocí myši, kterou chcete konfigurovat, spusťte program Centrum myši a klávesnice Microsoft.
  (Klikněte na Start, přejděte na Všechny programy, klikněte na Centrum myši a klávesnice Microsoft.)
 2. Vyberte možnost nastavení specifická pro aplikaci na stránce myší, které chcete konfigurovat.
 3. Klikněte na možnost Přidat nové tlačítko a vyberte hru ze seznamu.
 4. Přiřaďte funkci rychlého otáčení některému tlačítku myši.
 5. Klikněte na Přidat nové tlačítko a vyberte jinou hru.
 6. Přiřaďte funkci rychlého otáčení některému tlačítku myši.