Odstraňování potíží: Myši

Odstraňování potíží s bezdrátovými zařízeními a zařízeními Bluetooth®

Kontrola a obnovení napájení

Kontrola baterií (dobíjecí zařízení)

Zkuste zařízení nabít. Úplné nabití zařízení může trvat hodinu i více. Projděte si dokumentaci dodanou společně se zařízením.

Poznámky:

 • Některé nabíjecí baterie může být také nutné vyměnit. Informace o bateriích naleznete v dokumentaci dodané společně se zařízením.

Kontrola baterií (nedobíjecí zařízení)

 1. Zkontrolujte, zda jste do zařízení nainstalovali správný typ baterií. Informace o bateriích naleznete v dokumentaci dodané společně se zařízením.
 2. Všechny baterie vyměňte za nové.

Poznámka:

Pokud po výměně baterií i nadále dostáváte upozornění, postupujte podle druhého řešení uvedeného v tomto článku.

Obnovení napájení zařízení

 1. Je-li zařízení vybaveno vypínačem, vypněte je.
 2. Pokud zařízení obsahuje vyjímatelné baterie, vyjměte je a znovu je vložte do zařízení. Ujistěte se, že vkládáte baterie správně.
 3. Je-li zařízení vybaveno vypínačem, zapněte je.

Vyhledání aktualizací softwaru

Vyhledání aktualizací systému Windows

 1. V systému Windows 7/8/8.1 stiskněte možnost „Windows“+„R“, zadejte „Ovládací panely“, klikněte na tlačítko OK, poté klikněte na možnost Systém a zabezpečení a Služba Windows Update.
 2. Stáhněte a nainstalujete důležité aktualizace a vlastní aktualizace, zejména ty, které souvisejí s hardwarem.
 3. V systému Windows 10 jsou instalovány důležité aktualizace automaticky.

Kontrola připojení USB mezi počítačem a vysílačem

Odpojení a opětovné připojení vysílače

 1. Odpojte bezdrátový vysílač a znovu jej připojte.
 2. Je-li bezdrátový vysílač zapojen do rozbočovače USB, odpojte rozbočovač a poté jej znovu zapojte.

Připojení bezdrátového vysílače k jinému portu ve stejném počítači

 • Máte-li v počítači více portů USB, zkuste přijímač USB připojit do jiného portu ve stejném počítači.
 • Je-li bezdrátový vysílač zapojen do rozbočovače USB:
  1. Zkuste rozbočovač připojit do jiného portu USB ve stejném počítači.
  2. Ujistěte se, že jde o rozbočovač napájený, vhodný pro zařízení USB s vysokým odběrem.
  3. Zkuste bezdrátový vysílač zapojit přímo do portu USB v počítači.

Obnovení bezdrátového připojení

Připojení všech ostatních bezdrátových zařízení Microsoft

 1. Stiskněte tlačítko na bezdrátovém vysílači.
 2. Stiskněte tlačítko Připojit na spodní straně zařízení.

Optimalizace signálu

Zkontrolujte umístění bezdrátového zařízení.

Bezdrátový vysílač a zařízení musí být správně umístěny. Vyzkoušejte následující řešení:

 • Přesuňte bezdrátové zařízení blíže k vysílači.
 • Máte-li bezdrátovou klávesnici i myš, umístěte je do přibližně stejné vzdálenosti od vysílače.
 • Otočte vysílač na bok nebo vzhůru nohama.

Některá bezdrátová i jiná zařízení mohou rušit bezdrátový přenos. Chcete-li předejít rušení přenosu, neumisťujte zařízení poblíž předmětů těchto typů:

 • Bezdrátová síťová zařízení
 • Bezšňůrové a mobilní telefony
 • Hračky na dálkové ovládání
 • Mikrovlnné trouby
 • Kabely vedené vedle kabelu bezdrátového vysílače
 • Kovové povrchy v kontaktu se zařízením
 • Jiná bezdrátová vstupní zařízení a vysílače

Nastavení zařízení Bluetooth

Pomocí následujících informací můžete odstranit potíže se svým problémem s bezdrátovým zařízením Bluetooth (klávesnice nebo myš).

Kontrola propojení mezi počítačem a vysílačem Bluetooth

 • Ujistěte se, že je funkce Bluetooth zapnutá.
  Připojujete-li zařízení prostřednictvím vestavěného rozhraní Bluetooth, ujistěte se, že je zapnuté. Mnoho přenosných počítačů má přepínač, tlačítko nebo klávesovou zkratku, která zapíná a vypíná bezdrátové moduly.
 • Pokud není myš vybavena vlastním vysílačem, zapněte funkci Bluetooth v počítači.
  Pokud myš nemá vlastní přijímač, váš stolní počítač, notebook nebo přenosný počítač musí mít zabudovaný vlastní přijímač nebo musíte používat externí přijímač od jiného výrobce než od společnosti Microsoft. Způsob připojení myši k počítači pomocí technologie Bluetooth a zapnutí této technologie se liší v závislosti na způsobu implementace v počítači. Chcete-li získat informace o zapnutí technologie Bluetooth v počítači a o přidání nějakého zařízení, budete se možná muset obrátit na výrobce počítače nebo na výrobce přijímače technologie Bluetooth.

Obnovení bezdrátového připojení se zařízením Bluetooth

 • Spárujte zařízení Bluetooth s počítačem.
 • Pokud počítač nerozpozná zařízení Microsoft podporující rozhraní Bluetooth, znovu nastavte bezdrátové spojení

  Pokud nefunguje bezdrátová klávesnice nebo myš Microsoft připojená k počítači přes rozhraní Bluetooth, může to být proto, že počítač zařízení nerozpoznal. K vyřešení tohoto problému na počítači se systémem Windows může stačit obnovení bezdrátového spojení s počítačem. Další informace naleznete v článku podpory společnosti Microsoft 811798 na adrese http://support.microsoft.com/kb/811798

Oprava selhání připojení, kdy se konfigurační software nemůže připojit k zařízení Microsoft s technologií Bluetooth

Pokud se při instalaci nedokáže konfigurační software k zařízení Bluetooth připojit, je třeba přepnout vysílač Bluetooth do režimu spravovaného hardwarem.

Další informace naleznete v článku podpory společnosti Microsoft 953694 na adrese http://support.microsoft.com/kb/953694

Otevření programu připojení Bluetooth

Existuje několik verzí programů připojení Bluetooth, které pomáhají připojit zařízení k bezdrátovému vysílači Bluetooth. Projděte si dokumentaci dodanou s počítačem nebo požádejte výrobce počítače o informace o tom, jak se příslušný program používá.

Hardware
Umístění softwaru rozhraní Bluetooth
Některé počítače se systémem Windows 10
Klikněte na možnost Start > Nastavení > Zařízení > Bluetooth
Některé počítače se systémem Windows 8.1
Otevřete nabídku Ovládací tlačítko > Nastavení > Změnit nastavení počítače > Počítač a zařízení > Bluetooth
Některé počítače se systémem Windows 7
Klikněte na položky Start > Ovládací panely > Hardware a zvuk > Zařízení Bluetooth.
Některé počítače se systémem Windows Vista
Klikněte na položky Start > Ovládací panely > Hardware a zvuk > Zařízení Bluetooth.
Některé počítače se systémem Windows XP
Klikněte na položky Start > Ovládací panely > Tiskárny a hardware > Zařízení Bluetooth.
Některé počítače Toshiba
Klikněte na položky Start > Všechny programy > Toshiba > Bluetooth > Nastavení rozhraní Bluetooth.
Ostatní počítače
Projděte si dokumentaci dodanou s počítačem nebo se obraťte na výrobce počítače.

Poznámka

Pokud váš počítač nemůže zjistit vysílač Bluetooth, nebude příslušný software rozhraní Bluetooth v nabídkách systému Windows k dispozici.

Navázání připojení Bluetooth, když zařízení neodpovídá

Pokud nelze navázat spojení prostřednictvím rozhraní Bluetooth, může pomoci odebrání zařízení ze systému a jeho opětovné přidání.

 1. V počítači spusťte program připojení Bluetooth. Program připojení Bluetooth se většinou nachází v okně Ovládací panely nebo v nabídce Aplikace nastavení.
 2. Je-li nereagující zařízení Bluetooth uvedeno v seznamu, vyberte je a stiskněte tlačítko Odebrat zařízení.
 3. Zařízení opět připojte k počítači dlouhým stisknutím tlačítka pro připojení na jeho spodní straně (několik sekund). Pokud kontrolka na horní straně zařízení bliká červeně a zeleně, je zařízení 2 minuty viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth.
 4. V programu připojení Bluetooth vyčkejte do zobrazení zařízení Bluetooth v seznamu, klikněte na zařízení a zvolte možnost připojení nového zařízení.

Po určité době nečinnosti reaguje myš Bluetooth se zřetelným zpožděním

S cílem prodloužit výdrž baterie se zařízení Bluetooth po 8 –10 minutách nečinnosti přepíná do úsporného režimu. Opětovné připojení bezdrátové myši po ukončení úsporného režimu může trvat několik sekund. Následkem toho můžete pozorovat zpoždění reakce kurzoru na pohyb myši.

Použití jiných zařízení Bluetooth s vysílačem Microsoft Wireless Transceiver for Bluetooth

Bezdrátová technologie Bluetooth umožňuje současné připojení několika kompatibilních zařízení. S vysílačem Microsoft Wireless Transceiver for Bluetooth možná budete moci používat další zařízení Bluetooth, ale tato funkce není společností Microsoft podporována.

Další informace o použití zařízení Bluetooth s vysílačem Microsoft Wireless Transceiver for Bluetooth vyhledejte v dokumentaci k danému zařízení.

V případě novějších zařízení si stáhněte nejnovější verzi softwaru z webové stránky Hardware Download Software Web.

Jak zjistím, zda je mé zařízení kompatibilní s myší Arc Touch Bluetooth Mouse?

Pokud vám zařízení dodali se systémem Windows 8 a podporuje technologii Bluetooth, je kompatibilní s myší Arc Touch Bluetooth Mouse.

Myš Arc Touch Bluetooth Mouse mohou podporovat i další zařízení. Zda je vaše zařízení kompatibilní, zjistíte podle tohoto postupu.

 • Na úvodní obrazovce systému Windows 8 vyhledejte Správce zařízení nebo stiskněte Windows + klávesu X
 • Poté vyberte možnost Správce zařízení.
 • Po výběru Správce zařízení vyhledejte a vyberte možnost Bluetooth.
 • Je-li u zařízení uveden popis Microsoft Bluetooth LE Enumerator, znamená to, že podporuje myš Arc Touch Bluetooth Mouse

Bezdrátová klávesnice nebo myš Bluetooth se po delším stavu nečinnosti nepřipojí

Pokud bezdrátovou klávesnici nebo myš Bluetooth po určitou dobu nepoužíváte, může se stát, že nebudete moci takové zařízení znovu použít, dokud neprovedete restart počítače nebo vysílač Bluetooth nevypnete a znovu nezapnete.

Další informace naleznete v článku podpory společnosti Microsoft 2758967 na adrese http://support.microsoft.com/kb/2758967