Odstraňování potíží: Webové kamery

Obvyklé potíže s webovou kamerou LifeCam

Projděte si soubor Readme webové kamery LifeCam od společnosti Microsoft.


Projděte si soubor Readme kamery LifeCam společnosti Microsoft a dozvíte se nejnovější informace o softwaru této kamery.


Při spuštění softwaru LifeCam se zobrazí chybová zpráva, že kamera LifeCam nebyla detekována.


Vyzkoušejte následující kroky:


 • Odpojte webovou kameru LifeCam a zase ji připojte.
 • Odpojte ostatní nepoužívaná zařízení USB.
 • Použijte jiný port USB v počítači. Je-li to možné, připojte kameru k portu USB 2.0.
 • Používáte-li rozbočovač USB, odpojte kameru LifeCam z rozbočovače a zapojte ji přímo do počítače.
 • Restartujte počítač.
 • Odinstalujte a potom přeinstalujte software LifeCam.

Zobrazuje se zpráva: Funkci LifeCam se nepodařilo najít složku Soubory LifeCam nebo je uložit. Další informace najdete v podpoře produktu a odstraňování potíží.


Software LifeCam vytvoří složku Soubory LifeCam ve výchozí složce Obrázky, kam ukládá fotky, videa a zvukové klipy. Pokud máte omezený přístup ke své výchozí složce Obrázky, Software LifeCam se možná nepodaří spustit.


 • Chcete-li tyto potíže vyřešit, odeberte omezení přístupu ke složce. Postup spuštění naleznete v dokumentaci operačního systému.

Funkce kamery LifeCam, kterou chci použít, není k dispozici


Vyzkoušejte následující kroky:


Poznámka:

Všechny modely kamer LifeCam nenabízejí všechny funkce. Projděte si informace na obalu webové kamery LifeCam a zkontrolujte, zda kamera obsahuje všechny funkce, které chcete.

Nefungují ovládací prvky posouvání a naklánění kamery


Vyzkoušejte následující kroky:


 • Ovládací prvky posouvání a naklánění fungují až po přiblížení zobrazení.
 • Některé kamery LifeCam nepodporují použití ovládacích prvků posouvání, naklánění a přiblížení ve vysokém rozlišení. Chcete-li tyto efekty povolit, snižte rozlišení kamery LifeCam.

Poznámka:

Všechny modely kamer LifeCam nenabízejí všechny funkce. Projděte si informace na obalu webové kamery LifeCam a zkontrolujte, zda kamera obsahuje všechny funkce, které chcete.

Zahájení audiovizuálního hovoru

Nedaří se mi zahájit audiovizuální hovor


Projděte si následující možné příčiny a řešení:


 • Zkontrolujte, zda máte k dispozici vysokorychlostní připojení k Internetu, například širokopásmové připojení nebo připojení DSL.
 • Nainstalujte program pro zasílání rychlých zpráv a v dokumentaci k tomuto programu si přečtěte, jak uskutečnit audiovizuální volání.
 • Ujistěte se, že váš program pro zasílání rychlých zpráv podporuje audiovizuální volání.
 • Nainstalujte software LifeCam a připojte k počítači webovou kameru.
 • Ujistěte se, že váš program pro zasílání rychlých zpráv dokáže webovou kameru rozpoznat.
 • Ujistěte se, že jste k počítači připojili sluchátka s mikrofonem nebo mikrofon ve svém počítači a že nejsou ztlumena.
 • Zavřete software LifeCam, protože není možné mít spuštěnou kameru LifeCam a zároveň uskutečnit audiovizuální hovor v programu rychlých zpráv.

Ujistěte se, že příjemci volání splňují tyto požadavky:


 • Mají k dispozici vysokorychlostní připojení k Internetu, například širokopásmové připojení nebo připojení DSL.
 • Nemají spuštěný software LifeCam.
 • Mají k počítači připojenu webovou kameru a program pro zasílání rychlých zpráv ji může detekovat.
 • Používají stejný program pro zasílání rychlých zpráv jako vy.
 • Jsou přihlášeni k programu pro zasílání rychlých zpráv a mají nastavený stav “online.”
 • Jsou uvedeni na vašem seznamu kontaktů a vy na jejich.
 • Mají ke svému počítači připojena sluchátka s mikrofonem nebo reproduktory a mikrofon.
 • Dostali pozvánku k audiovizuálnímu volání a mohou ji přijmout.

Po stisknutí tlačítka služby Windows Live Call se v mém seznamu kontaktů nezobrazují žádné kontakty


 • Tlačítko služby Windows Live Call funguje pouze v programu Windows Live Messenger. Používáte-li jiný program pro zasílání rychlých zpráv, toto tlačítko nefunguje.
 • Používáte-li program Windows Live Messenger, proveďte následující kroky:
  • Ověřte, že je počítač připojen k Internetu.
  • Ujistěte se, že máte v programu Windows Live Messenger nastaveny kontakty, nebo alespoň jeden kontakt přidejte. (Návod, jak přidat kontakt, naleznete v dokumentaci k aplikaci Messenger.)
  • Seznam kontaktů zavřete a počkejte, až se přihlásíte k programu rychlých zpráv a poté znovu stiskněte tlačítko Windows Live Call.

Nemohu zahájit audiovizuální volání


Ověřte tyto položky:


 • Vaše kamera LifeCam je zapojena do portu USB.
 • Vy a váš kontakt používáte stejný program zasílání rychlých zpráv a oba můžete uskutečnit audiovizuální hovory a zasílat a přijímat přenášené video.
 • Vy i váš kontakt jste nyní připojeni k internetu, přihlášeni do svého programu zasílání rychlých zpráv a máte stav nastaven na online.
 • Váš kontakt přijal vaši pozvánku k zahájení audiovizuálního volání.

V programu Windows Live Messenger se nezobrazuje ikona řídicího panelu


Vyzkoušejte následující kroky:


 • Ve svém programu pro zasílání rychlých zpráv znovu otevřete nastavení zvuku/videa.
 • V programu pro zasílání rychlých zpráv znovu zahajte audiovizuální volání.

Zobrazuje se následující chybová zpráva: The camera is in use by another program (Kamera je používána jiným programem)


Vyzkoušejte následující kroky:


 • Ukončete software LifeCam a všechny ostatní programy, které by mohly kameru LifeCam používat. (Není možné mít zároveň spuštěný software LifeCam a uskutečňovat audiovizuální hovor v programu rychlých zpráv, protože oba vyžadují úplný a nesdílený přístup k webové kameře LifeCam.)
 • V programu pro zasílání rychlých zpráv znovu zahajte audiovizuální volání.

Během audiovizuálního volání se sníží kvalita obrazu a poté se zobrazí tato zpráva: Nízký výkon systému.


 • Váš systém může být přehlcen požadavky na prostředky, protože otevíráte nebo máte spuštěn program či proces náročný na prostředky. Zkuste vypnout nepoužívané programy nebo počkat, až se dokončí systémové procesy (například zálohování nebo hledání virů).
 • Je možné, že jste na svůj počítač zvolili příliš vysoké rozlišení kamery LifeCam.
  • Chcete-li rozlišení v softwaru LifeCam resetovat, vyberte na kartě Settings nižší rozlišení.
  • V dokumentaci ke svému programu pro zasílání rychlých zpráv zjistěte, zda je možné resetovat rozlišení kamery LifeCam.

Během audiovizuálního volání neslyším osobu, jíž volám, nebo ona neslyší mě.


Ověřte tyto položky:


 • Reproduktory jsou připojeny k počítači a správně fungují.
 • V počítači není ztlumená hlasitost ani není snížená na minimum.
 • Kamera LifeCam se nachází ve vaší blízkosti.
 • Mikrofon zabudovaný do webové kamery LifeCam není zakrytý ani zablokovaný a mikrofon LifeCam není ztlumen ani vypnut.

Použití efektů videa


Máte-li potíže s efekty videa, projděte si následující informace o možných příčinách a řešeních.

Některé efekty videa nefungují nebo nefungují správně


Ověřte tyto položky:


 • Ke správné funkci vyžadují některé efekty videa grafickou kartu podporující funkci Pixel Shader. Ujistěte se, že vaše grafická karta podporuje funkci Pixel Shader 2.0 nebo novější verzi.

Vytváření digitálního obsahu videa a zvukového obsahu

Zobrazuje se chybová zpráva s výzvou k výběru nižšího rozlišení


Je možné, že jste na svůj počítač zvolili příliš vysoké rozlišení kamery LifeCam.


 • Chcete-li rozlišení v softwaru LifeCam resetovat, vyberte na kartě Settings nižší rozlišení.
 • V dokumentaci ke svému programu pro zasílání rychlých zpráv zjistěte, zda je možné resetovat rozlišení kamery LifeCam.

Nemůžu najít pořízenou nahrávku


Všechny fotky, videa a nahrávky audia, které pořídíte kamerou LifeCam, se ukládají ve složce Users/username/Pictures/LifeCam Files, kde je jako položka username jméno, které používáte při přihlášení do počítače. Chcete-li otevřít tuto složku ze softwaru webové kamery LifeCam, klikněte na tlačítko složky Open LifeCam Files.

Zobrazuje se chybová zpráva s informací, že kameru právě používá jiná aplikace


Zobrazuje se chybová zpráva s informací, že kameru právě používá jiná aplikace


 • Ukončete všechny ostatní programy, které by mohly kameru LifeCam používat. (Nemusíte zavřít program pro zasílání rychlých zpráv, aby webová kamera LifeCam fungovala. Musíte však ukončit své audiovizuální hovory, pokud nějaké probíhají.)

V okně kamery LifeCam se nezobrazuje náhled videa


Vyzkoušejte následující kroky:


 • Zkontrolujte systémové prostředky a ukončete všechny spuštěné aplikace, které nepoužíváte.
 • Ukončete všechny ostatní programy, které by mohly kameru LifeCam používat. (Není možné mít zároveň spuštěný software LifeCam a uskutečňovat audiovizuální hovor v programu rychlých zpráv, protože oba vyžadují úplný a nesdílený přístup k webové kameře LifeCam.)
 • Zkontrolujte, zda není objektiv kamery LifeCam zakrytý nebo něčím blokovaný a zda má kamera LifeCam dostatek světla.
 • Odpojte webovou kameru LifeCam a zase ji připojte.
 • Odpojte ostatní nepoužívaná zařízení USB.
 • Připojte kameru k jinému portu USB. Je-li to možné, připojte kameru k portu USB 2.0.
 • Používáte-li rozbočovač USB, odpojte jej a připojte kameru LifeCam přímo do počítače.
 • Ověřte, zda je vybráno správné nastavení zvuku a videa.

Nelze pořídit nebo uložit nahrávku


Vyzkoušejte následující kroky:


 • Soubory videa a zvukové soubory mohou být velké. Ujistěte se, že máte k dispozici dostatek paměti a místa na pevném disku.
 • Zkontrolujte oprávnění ke složce, do které ukládáte soubory kamery LifeCam. Pokud jsou oprávnění nastavena tak, aby byl odepřen přístup, nebude možné nahrávat a ukládat klipy z kamery LifeCam.
  1. Chcete-li otevřít výchozí složku Obrázky a zkontrolovat daná oprávnění, v nabídce Start klikněte na možnost Obrázky nebo Moje obrázky v závislosti na operačním systému.
  2. Chcete-li změnit oprávnění ke složce, projděte si dokumentaci ke svému operačnímu sytému.

Nahrané video je trhané


Vyzkoušejte následující kroky:


 • Postarejte se o lepší osvětlení místnosti.
 • Je možné, že jste zvolili příliš vysoké rozlišení kamery LifeCam.
  • Chcete-li rozlišení v softwaru LifeCam resetovat, vyberte na kartě Settings nižší rozlišení.
  • V dokumentaci ke svému programu pro zasílání rychlých zpráv zjistěte, zda je možné resetovat rozlišení kamery LifeCam.
  • Vypněte všechny efekty videa. Když k videu ve vysokém rozlišení přidáte některé efekty videa, může se snížit výkon.
 • Odpojte webovou kameru LifeCam a zase ji připojte.
 • Odpojte ostatní nepoužívaná zařízení USB.
 • Připojte kameru k jinému portu USB. Je-li to možné, připojte kameru k portu USB 2.0.
 • Používáte-li rozbočovač USB, odpojte kameru LifeCam z rozbočovače a zapojte ji přímo do počítače.
 • Při použití webové kamery Microsoft LifeCam s podporou technologie TrueColor zkontrolujte nastavení na kartě Nastavení. Pokud je vybráno zaškrtávací pole TrueColor nebo TrueColor + ClearFrame Technology, zrušením zaškrtnutí je vypnete.

Na kartě Settings (Nastavení) se nezobrazuje ovládání hlasitosti mikrofonu


Pokud se v systémech Windows XP a Vista na kartě Settings (Nastavení) v softwaru LifeCam nezobrazí ovládání hlasitosti, zkuste následující:


 • Ukončete software LifeCam a odpojte všechna zařízení společnosti Microsoft, která jste připojili ke svému počítači.
 • Restartujte software LifeCam a poté připojte pouze jedno zařízení LifeCam.
  Když nyní v softwaru LifeCam otevřete kartu Settings (Nastavení), měl by být vidět posuvný ovladač hlasitosti.

Na kartě Settings (Nastavení) nelze nastavit hlasitost mikrofonu


Pokud jste v systému Windows XP ztlumili mikrofon webové kamery LifeCam, nebudete moci použít kartu Nastavení kamery LifeCam a zrušit ztlumení nebo nastavit hlasitost mikrofonu. Vyzkoušejte následující kroky:


 • Otevřete okno Ovládací panely systému Windows a zrušte ztlumení mikrofonu kamery LifeCam. Informace o postupu naleznete v nápovědě k operačnímu systému.
 • Nastavte hlasitost buď pomocí možností ovládání hlasitosti v systému Windows, nebo na kartě Nastavení webové kamery LifeCam.

Nemůžu ztlumit hlasitost mikrofonu.


Pokud jste v systému Windows XP ztlumili mikrofon webové kamery LifeCam, nebudete moci použít kartu Nastavení kamery LifeCam a zrušit ztlumení nebo nastavit hlasitost mikrofonu. Chcete-li tuto situaci vyřešit, postupujte takto:


 1. Otevřete okno Ovládací panely systému Windows a zrušte ztlumení mikrofonu kamery LifeCam. Informace o postupu naleznete v nápovědě k operačnímu systému Windows.
 2. Nastavte hlasitost buď pomocí možností ovládání hlasitosti v systému Windows, nebo na kartě Nastavení webové kamery LifeCam.

Pokud se v systémech Windows XP a Vista na kartě Settings (Nastavení) v softwaru LifeCam nezobrazí ovládání hlasitosti:


 1. Ukončete software LifeCam a odpojte všechna zařízení společnosti Microsoft, která jste připojili ke svému počítači.
 2. Restartujte software LifeCam a poté připojte pouze jedno zařízení LifeCam.

Nemůžu pořizovat fotografie


Ověřte tyto položky:


 • Objektiv kamery LifeCam není zakrytý ani zablokovaný.
 • Kamera LifeCam má dostatek světla.
 • Zkontrolujte oprávnění ke složce, do které ukládáte soubory kamery LifeCam. Pokud jsou oprávnění nastavena tak, aby byl odepřen přístup, nebude možné nahrávat a ukládat klipy z kamery LifeCam.

Otevření výchozí složky Obrázky a kontrola oprávnění


 1. V nabídce Start klikněte na Obrázkynebo Moje obrázky, v závislosti na operačním systému.
 2. Chcete-li změnit oprávnění ke složce, projděte si dokumentaci ke svému operačnímu sytému.

Fotografie je příliš zrnitá, rozmazaná nebo nekvalitní


Vyzkoušejte následující kroky:


 1. Několik sekund počkejte. Má-li vaše kamera LifeCam funkci automatického zaostřování, může jí několik sekund trvat, než správně zaostří.
 2. Pokud používáte webovou kameru LifeCam VX-1000, VX-3000 nebo VX-6000, otočte ostřicí kroužek na přední části kamery a zaostřete živě přenášené video.
 3. Postarejte se o lepší osvětlení místnosti.