Produktsupport: Hovedtelefoner

Hvordan oplader jeg hovedtelefonen?


Oplad hovedtelefonen, inden du bruger den første gang, og derefter når det indbyggede batteri er fladt. Det kan tage op til fire timer at oplade batteriet helt.

Opladning eller genopladning af hovedtelefon


  • Sæt den ene ende af velselstrømsadapteren i et strømstik, og sæt den anden ende i strømindgangen på hovedtelefonen.
    Du kan ikke bruge hovedtelefonen, mens den er sluttet til adapteren. Når du slutter hovedtelefonen til adapteren, kobles hovedtelefonen fra den trådløse modtager.
  • Mens hovedtelefonen oplades, blinker de fire lys på hovedtelefonen efter hinanden og stopper derefter. (Hovedtelefonen kan blive varm under opladning.)
  • Når opladning er fuldført, blinker alle fire lys samtidigt, hvilket betyder, at hovedtelefonen er klar til brug.

Bemærk!

  • Batteriet kan løbe tør for strøm, hvis hovedtelefonen forbliver tændt eller ikke bruges i en længere periode, så husk at slukke, når den ikke bruges.

Advarsler om lavt strømniveau


Hovedtelefonen viser følgende advarsler om lavt strømniveau:


  • To hørbare toner: Dette betyder, at der ca. 30 minutters strøm tilbage.
  • Tre hørbare toner: Dette betyder, at der ca. 5 minutters strøm tilbage.