Fremgangsmåde: Tastaturer

Hvad betyder batterilysene på mit tastatur?


Visse tastatur- og musemodeller indeholder et batterilys, der angiver batteriernes aktuelle status. Følgende tabel indeholder en beskrivelse af de forskellige lys og tilstande.

Lys
Enhedsmodel
Status
Enkelt langt grønt blink
Genopladelig
Batterierne er gode. Dette sker, første gang batterierne sættes i, eller hver gang enheden tændes.
Langt grønt blink
Genopladelig
Enheden er sat i opladerstation og oplader korrekt.
Solid grøn
Genopladelig
Enheden er sat i opladerstation og har ikke brug for yderligere opladning.
Solid grøn
Presenter Mouse (japansk version)
Laserpegepind er aktiveret.
Rødt/grønt blink
Trådløs
Enhed er synlig (forsøger at oprette forbindelse til transceiveren).
Langt rødt blink
Ikke genopladelig
Lavt batteriniveau. Batterierne bør udskiftes.
Langt rødt blink
Genopladelig
Batteriniveauet er lavt, og batterierne bør oplades.
Hurtigt rødt blink
Genopladelig
Enheden er sat i opladerstation, men der er opstået en opladningsfejl.
Årsager til fejl: Forkert type isat batteri. Batteriet eller batterierne mangler. Batteriforbindelsen er dårlig.
Løsninger: Kontrollér, at det/de korrekte batteri(er) er sat korrekt i. Fjern evt. batterierne, tør dem af med en ren klud, og sæt dem i igen.
Solid rød
Presenter Mouse (standardversion)
Laserpegepind er aktiveret.