Fremgangsmåde: Tastaturer

Hvordan konfigurerer jeg mit Bluetooth®-tastatur?


Forbindelsen mellem dit Microsoft Bluetooth-tastatur og din computer afhænger af Bluetooth-transceiveren.


Hvis dit tastatur ikke indeholder en Microsoft Bluetooth-transceiver, skal du parre enheden vha. computerens indbyggede, (ikke-Microsoft-transceiver) og computerens Bluetooth-softwarekonfigurationsprogram.


 • Hvis enheden indeholder en Microsoft Bluetooth-transceiver med knappen First Connect (Første forbindelse), kan du bruge knappen First Connect (Første forbindelse) til at starte guiden Microsoft Connection (Microsoft-forbindelse). På denne måde kan du udføre Bluetooth-parring.
 • Hvis enheden indeholder en Microsoft Bluetooth-transceiver uden knappen First Connect (Første forbindelse), skal du tilslutte transceiveren og parre enheden vha. computerens Bluetooth-softwarekonfigurationsprogram.
 • Hvis computeren har en indbygget, ikke-Microsoft transceiver, kan du parre enheden direkte med computeren vha. computerens Bluetooth-softwarekonfigurationsprogram, men uden at bruge Microsoft Bluetooth-transceiveren.
 • Bemærk! Tænd/sluk-knappen på nye Bluetooth-enheder som Wedge Touch Mouse og Sculpt Touch Mouse skal trykkes ned i ca. 5 sekunder for at begynde parringen med computeren.

Bruge en adgangsnøgle


Du skal altid konfigurere en adgangsnøgle, hvis du parrer et tastatur eller et numerisk tastatur med en computer. Metoden til angivelse af en adgangsnøgle afhænger af, hvilket Bluetooth-program du har på computeren. Hvis dit Bluetooth-program giver dig mulighed for at vælge, hvordan du vil oprette en adgangsnøgle, skal du lade programmet oprette én i stedet for selv at oprette en adgangsnøgle eller helt undlade at bruge en. Når du indtaster adgangsnøglen, får du ikke vist noget på skærmen. Når du har trykket på adgangstasten, skal du trykke på Enter på tastaturet eller det numeriske tastatur for at fuldføre pardannelsen.

Tilslutte et tastatur vha. en Microsoft Bluetooth-transceiver med First Connect


Visse Bluetooth-enhedsmodeller indeholder transceivere med knapper, som gør det nemmere at parre enheden med computeren.


 1. Slut Microsoft Bluetooth-transceiveren til en USB-port.
 2. Tryk på knappen Connect (Tilslut) på USB-transceiveren, og hold den nede i fem sekunder. Guiden Microsoft Connection (Microsoft-forbindelse) vises.
 3. Følg vejledningen i guiden for at tilslutte enheden.

eller


 1. Start Microsoft Mouse and Keyboard Center.
 2. Kontrollér, at du har valgt det Bluetooth-tastatur, der benytter First Connect-transceiveren.
 3. Klik på fanen Trådløs, og klik derefter på Opret forbindelse.
 4. Følg vejledningen i guiden for at tilslutte enheden.

Tilslutte et Bluetooth-tastatur uden First Connect


Tastaturet Elite for Bluetooth og Wireless Optical Desktop til Bluetooth indeholder ikke knappen First Connect på transceiverne. Du kan få flere oplysninger om parring af disse tastaturer med din computer i Bluetooth Connection Guide eller dokumentationen til Bluetooth-programmet.

Tilslutte et tastatur uden en Microsoft Bluetooth-transceiver


Hvis computeren har en indbygget Bluetooth-transceiver, kan du muligvis bruge denne til at tilslutte tastaturet uden at skulle bruge en Microsoft USB-transceiver.


Vigtigt!


Hvis du tilslutter med en ikke-Microsoft Bluetooth-transceiver, fungerer visse avancerede Microsoft Mouse and Keyboard Center-funktioner muligvis ikke. Mouse and Keyboard Center er udviklet til at fungere sammen med Microsoft Bluetooth-software. Toshiba Bluetooth-software kan bruges sammen med det meste. Anden Bluetooth-software fungerer muligvis, men understøttes ikke.


 1. Åbn Bluetooth-programmet på din computer. Du kan som regel finde Bluetooth-programmet enten i Kontrolpanel eller appen Indstillinger.
 2. Fjern batteridækslet under enheden, og skift til Bluetooth-tilstand.
 3. Hvis du vil genoprette forbindelsen mellem enheden og computeren, skal du trykke på knappen Connect (Tilslut) på undersiden af enheden i et par sekunder. Når lyset oven på enheden blinker rødt og grønt, er enheden synlig for andre Bluetooth-enheder i 2 minutter.
 4. Hvis musen er angivet, skal du markere den og følge vejledningen for at tilslutte enheden.

 5. Bemærk
  Den nøjagtige ordlyd kan variere en smule mellem Bluetooth-programmer og -versioner.

Åbne Bluetooth-programmet


Der findes flere forskellige versioner af Bluetooth-programmer, du kan bruge til at slutte din enhed til din trådløse Bluetooth-transceiver. Læs dokumentationen til computeren, eller kontakt computerproducenten for at få oplysninger om, hvordan du bruger programmet.


Hardware
Placering af Bluetooth-software
Visse computere med Windows 10
Klik på Start > Indstillinger > Enheder > Bluetooth
Visse computere med Windows 8.1
Åbn Amulet > Indstillinger > Skift pc-indstillinger > Pc og enheder > Bluetooth
Visse computere med Windows 7
Klik på Start > Kontrolpanel > Hardware og lyd > Bluetooth-enheder.
Visse computere med Windows Vista
Klik på Start > Kontrolpanel > Hardware og lyd > Bluetooth-enheder.
Visse computere med Windows XP
Klik på Start > Kontrolpanel > Printere og Hardware > Bluetooth-enheder.
Visse Toshiba-computere
Klik på Start > Alle Programmer > Toshiba > Bluetooth > Bluetooth-indstillinger.
Andre computere
Læs dokumentationen til computeren, eller kontakt computerproducenten.

Bemærk!
Hvis din computer ikke kan registrere en Bluetooth-transceiver, er Bluetooth-softwaren ikke tilgængelig i Windows-menuerne.