Fremgangsmåde: Tastaturer

Hvordan opretter jeg makroer?


Makroer er sekvenser af hændelser, f.eks. tastetryk, museklik og forsinkelser, som kan afspilles som hjælp til tilbagevendende opgaver. Makroer kan også bruges til at afspille sekvenser, der er lange og svære at køre. Du kan tildele en makro, der er optaget i Microsoft Mouse and Keyboard Center til en tast eller museknap. Du kan bruge funktionen Macro Repeat (uendelig afspilning af en makro) til at afspille og gentage en makro uendeligt, og så stoppe den, når du vil.

Noter:

Macro Repeat (uendelig afspilning af en makro) understøtter ikke skift af programmer. Hvis du f.eks. åbner din webbrowser, mens en makro kører gentagne gange i et spil, stopper makroen. På samme måde sker det, at hvis du indsætter en makro for at skifte til et andet program, starter Macro Repeat (uendelig afspilning af en makro) ikke, og makroen kører kun én gang.


 • Hvis du trykker på en knap, der er tildelt start af en gentagende makro, og derefter trykker på en knap, der er tildelt en anden makro, stopper den gentagende makro.
 • En gentagende makro omfatter ikke tidsforsinkelse i slutningen af en sekvens. Du kan tilføje en forsinkelse i feltet Editor.

Microsoft Mouse and Keyboard Center-makroer anvender filtypenavnet .mhm, og de gemmes som individuelle filer i standardundermappen Dokumenter/Microsoft Hardware/Makroer. Makroer, der er optaget i tastaturet og musen, kan udveksles med hinanden. Du kan køre eller redigere dem fra et program.


Forsigtig! – Gem ikke adgangskoder eller andre følsomme oplysninger i makroer.


 1. Brug det tastatur, du vil konfigurere, til at starte Microsoft Mouse and Keyboard Center.
 2. Vælg en tast på listen over tasteindstillinger.
 3. Vælg Makro på listen under den nøgle, du vil gentildele.
 4. Klik på Opret en ny makro.
  Der oprettes en tom makro, som føjes til listen over makroer.
 5. Skriv navnet på den nye makro i feltet Navn.
 6. Klik i Editor,, angiv din makro.
  Du kan optage hændelser som f.eks. tasteanslag, museklik og forsinkelser mellem handlinger. Du kan ikke optage musebevægelser eller handlinger, der udføres via makroer, der er tildelt taster, som kan gentildeles.
 7. Sørg for, at den nye makro er valgt på listen Tilgængelige makroer.

Sådan optages to eller flere hændelser samtidig


 1. Angiv den første hændelse (f.eks.: tryk på tasten SKIFT).
 2. Højreklik på den valgte hændelse, og vælg derefter Split (Opdel). Hændelsen opdeles i tre separate hændelser: en med tryk og hold knap nede, en tidsforsinkelse og en med frigørelse af knap.
 3. Klik mellem de to separate hændelser (enten før eller efter forsinkelsen).
 4. Angiv den anden hændelse (f.eks.: museknap 1).

Sådan redigeres en eksisterende makro


 1. Brug det tastatur, du vil konfigurere, til at starte Microsoft Mouse and Keyboard Center.
 2. Vælg en tast på listen over tasteindstillinger.
 3. Vælg den makro, du vil redigere på listen Tilgængelige makroer.
 4. Klik i Editor, og rediger makroen, eller angiv nye hændelser.

Sådan aktiveres Macro Repeat (uendelig afspilning af en makro)


 1. Vælg en makro på listen Tilgængelige makroer i makroeditoren
 2. Klik på ikonet Rediger makro
 3. Aktivér Gentag

Sådan afspilles en makro


 • Tryk på den tast, der er tildelt makroen.

Sådan annulleres en makro under afspilning


 • Tryk på den tast, der er tildelt makroen, igen, eller start en anden makro.

Sådan slås en gentagen makro til/fra


 1. Når du har aktiveret Macro Repeat (uendelig afspilning af en makro) for en makro, skal du trykke på den knap, der er tildelt makroen, for at starte den.
 2. Tryk på tasten igen for at stoppe makroen, så den ikke gentages.
  Eller, hvis du vil stoppe den gentagende makro og starte en anden makro, skal du trykke på den tast, der er tildelt den anden makro.

Sådan bruges Tryk og hold for en gentagende makro


 1. Når du har aktiveret Macro Repeat (uendelig afspilning af en makro) for en makro, skal du trykke på den tast, der er tildelt makroen, og holde den nede for at starte den.
  Der afspilles en lydindikator, så du ved, at du bruger Macro Repeat (uendelig afspilning af en makro).

Slip tasten for at stoppe makroen, så den ikke gentages.