Fremgangsmåde: Tastaturer

Hvordan gentildeler jeg mine Foretrukne-taster til mit tastatur?


Nogle tastaturer indeholder Foretrukne-taster. Du kan tildele disse taster for at åbne dine foretrukne websider, filer eller mapper.


Foretrukne gør det muligt at skifte mellem åbne programmer og deres vinduer (programgrupper) via proceslinjen. Du kan bruge jumplisten til at sætte programmer fast på proceslinjen, så du kan åbne dem hurtigt.

Brug af Foretrukne sammen med favoritter på proceslinjen


Favoritter på proceslinjen


Når du åbner et program, vises et ikon på proceslinjen. Ikonet svarer til én af de nummererede Foretrukne-taster. Foretrukne 1-tasten svarer f.eks. til den første programgruppe på proceslinjen, Foretrukne 2-tasten svarer til den anden programgruppe osv.


Hvis du f.eks. åbner Microsoft Word og derefter åbner tre dokumenter, får du vist det første dokumentvindue, hvis du trykker på den relaterede tast, f.eks. Foretrukne 3. Hvis du trykker på Foretrukne 3 igen, vises det andet dokumentvindue.


Du kan åbne programmer og vinduer på proceslinjen ved hjælp af Foretrukne-taster


 • Tryk på My Favorites (Foretrukne)-tasten, der svarer til ikonet på proceslinjen.

 • Hvis du har ét programvindue åbent, kan du trykke på My Favorites (Foretrukne)-tasten for at skifte mellem minimering og gendannelse af vinduet.


  Hvis du har flere vinduer åbne for samme program, kan du trykke på Foretrukne-tasten for at bladre gennem alle vinduer og faner, også selv om vinduerne er minimerede.


  I visse programmer, der understøtter faner, f.eks. Internet Explorer, kan du, hvis du har flere åbne faner, trykke på My Favorites (Foretrukne)-tasten for at bladre gennem fanerne.


  Hvis du sat et program fast på proceslinjen, men programmet endnu ikke kører, kan du trykke på My Favorites (Foretrukne)-tasten for at køre programmet.

Flytte og omarrangere programgrupper på Windows 7-proceslinjen


Antallet af programgrupper, du kan åbne via Foretrukne-taster, afhænger af hvor mange af denne type taster, der findes på dit tastatur.


Microsoft Mouse and Keyboard Center tildeler automatisk Foretrukne-taster til programmer i den rækkefølge, de vises i på proceslinjen. Du kan dog omarrangere ikonerne på proceslinjen, hvis du vil være sikker på, at dine Foretrukne-taster er tildelt de programmer, du oftest bruger.


Det kan være, at du f.eks. har syv åbne programmer, og du lægger mærke til, at det syvende program er ét, du ofte bruger, og det tredje ikke er. Byt om på programmerne på proceslinjen, og derefter omarrangeres Foretrukne-tasterne derefter.


Sådan flyttes eller omarrangeres programgrupper på proceslinjen


 • Klik på ikonet for den programgruppe, der skal flyttes, og træk til den nye placering.

Bruge Foretrukne-taster til at åbne specifikke websider, filer, mapper eller programmer


Sådan tildeles en Foretrukne-tast


 1. Åbn Microsoft Mouse and Keyboard Center.
 2. Vælg Foretrukne > åbn et program, en webside eller en fil.
 3. Gå til den ønskede placering for webside, fil eller mappe.

Sådan bruges en Foretrukne-tast


 • Tryk på den nummererede Foretrukne-tast.