Produktsupport: Mus

Hvordan konfigurerer jeg programspecifikke indstillinger på en Microsoft-enhed?


Når du installerer og åbner Microsoft Mouse and Keyboard Center-softwaren, bliver de understøttede Microsoft-mus og -tastaturer, der er forbundet til din computer, automatisk registreret og vist. Hvis du tilføjer en ny understøttet enhed, eller frakobler en eksisterende enhed, opdateres de enheder, der vises i brugergrænsefladen, automatisk.


Bemærk!

De programspecifikke indstillinger, der er tilgængelige for dig i Microsoft Mouse and Keyboard Center-software, er baseret på den specifikke enhedsmodel, du vælger.


Vælge en Microsoft enhed


 1. Rul gennem de viste enheder for at finde den, du vil konfigurere.
 2. Hvis enheden ikke vises, skal du koble den fra, lukke ned, og derefter genstarte Microsoft Mouse and Keyboard Center. Hvis enheden stadig ikke bliver vist, skal du kontrollere, at enheden understøttes, eller se Fejlfinding af enhedskonfiguration for at finde andre løsninger.

Konfiguration af appspecifikke indstillinger


Du kan tildele knapper/taster for at udføre forskellige kommandoer i forskellige programmer. Du kan f.eks. tildele samme knap/tast for at aktivere Digital håndskrift i PowerPoint, en makro i et spil, og Forstørrelsesglas i et andet program.


Gentildele en knap eller tast til et bestemt program


 1. Klik på App-specific settings (Programspecifikke indstillinger). Hvis du allerede har tilføjet programmet, vises en liste over programmer.
 2. Klik på Add New (Tilføj ny) for at tilføje et nyt program på listen.
 3. Klik på det program, der skal tilføjes, på den viste liste over programmer, der er installeret på computeren.
 4. Klik på det program, hvis knap/tastetildelinger, der skal ændres. Der vises en liste over nuværende knap/tast-kommandotildelinger.
 5. Klik på den knap/tast, hvis tildeling, der skal ændres. Der vises en liste over de mest almindeligt anvendte kommandoer.
 6. Klik på View all commands (Vis alle kommandoer) for at få vist flere kommandoer.
 7. Der vises et infotip-ikon til venstre for visse kommandoer. Klik på ikonet for at få flere oplysninger om kommandoen.
 8. Klik på den ønskede kommando for at ændre tildelingen.
 9. Du kan deaktivere knappen/tasten ved at klikke på Deaktiver denne knap.
 10. Klik på Tilbage for at vende tilbage til den forrige skærm.
 11. Gentag trin 4-7 for hver knap/tast, hvis tildeling, der skal ændres.
 12. Du kan gendanne standardindstillingerne ved at klikke på Gendan standardindstillinger og derefter klikke på Gendan for at bekræfte.