Produktsupport: Mus

Tilslutning af en Microsoft Bluetooth®-enhed


Forbindelsen mellem din Microsoft Bluetooth-enhed og din computer afhænger af Bluetooth-transceiveren.


 • Hvis enheden ikke indeholder en Microsoft Bluetooth-transceiver, skal du parre enheden vha. computerens indbyggede, ikke-Microsoft transceiver og computerens Bluetooth-softwarekonfigurationsprogram.
 • Hvis enheden indeholder en Microsoft Bluetooth-transceiver med knappen First Connect (Første forbindelse), kan du bruge knappen First Connect (Første forbindelse) til at starte guiden Microsoft Connection (Microsoft-forbindelse). På denne måde kan du udføre Bluetooth-parring.
 • Hvis enheden indeholder en Microsoft Bluetooth-transceiver uden knappen First Connect (Første forbindelse), skal du tilslutte transceiveren og parre enheden vha. computerens Bluetooth-softwarekonfigurationsprogram.
 • Hvis computeren har en indbygget, ikke-Microsoft transceiver, kan du parre enheden direkte med computeren vha. computerens Bluetooth-softwarekonfigurationsprogram, men uden at bruge Microsoft Bluetooth-transceiveren.
 • Bemærk! Tænd/sluk-knappen på nye Bluetooth-enheder som Wedge Touch Mouse og Sculpt Touch Mouse skal trykkes ned i ca. 5 sekunder for at begynde parringen med computeren.
Bruge en adgangsnøgle

Du behøver ikke konfigurere en adgangsnøgle ved parring af en mus med en computer. Du skal dog altid konfigurere en adgangsnøgle, hvis du parrer et tastatur eller et numerisk tastatur med en computer. Metoden til angivelse af en adgangsnøgle afhænger af, hvilket Bluetooth-program du har på computeren. Hvis dit Bluetooth-program giver dig mulighed for at vælge, hvordan du vil oprette en adgangsnøgle, skal du lade programmet oprette én i stedet for selv at oprette en adgangsnøgle eller helt undlade at bruge en. Når du indtaster adgangsnøglen, får du ikke vist noget på skærmen. Når du har indtastet adgangsnøglen, skal du trykke på Enter på tastaturet eller det numeriske tastatur for at fuldføre parringen.

Tilslutte en enhed vha. en Microsoft Bluetooth-transceiver vha. First Connect (Første forbindelse)


Visse Bluetooth-enhedsmodeller indeholder transceivere med knapper, som gør det nemmere at parre enheden med computeren.


 1. Slut Microsoft Bluetooth-transceiveren til en USB-port.
 2. Tryk på knappen Connect (Tilslut) på USB-transceiveren, og hold den nede i fem sekunder. Guiden Microsoft Connection (Microsoft-forbindelse) vises.
 3. Følg vejledningen i guiden for at tilslutte enheden. eller
 4. Start IntelliType Pro.
 5. Kontrollér, at du har valgt det Bluetooth-tastatur, der benytter First Connect-transceiveren.
 6. Klik på fanen Trådløs, og klik derefter på Opret forbindelse.
 7. Følg vejledningen i guiden for at tilslutte enheden.

Tilslutte en Bluetooth-enhed uden First Connect


Visse Microsoft-enhedstransceivere indeholder ikke knappen First Connect (Første forbindelse). Du kan få flere oplysninger om parring af disse enheder med din computer i dokumentationen til Bluetooth-programmet.

Tilslutte en enhed uden en Microsoft Bluetooth-transceiver


Hvis computeren indeholder en Bluetooth-transceiver, eller hvis du har en ekstern USB Bluetooth-transceiver, kan du muligvis bruge denne til at tilslutte enheden uden at bruge en Microsoft USB-transceiver.


Vigtigt! Hvis du opretter forbindelse ved hjælp af en Bluetooth-transceiver, der ikke er fra Microsoft, virker visse avancerede Mouse and Keyboard Center-funktioner muligvis ikke. Mouse and Keyboard Center er udviklet til at fungere sammen med Microsoft Bluetooth-software. Toshiba Bluetooth-software kan bruges sammen med det meste. Anden Bluetooth-software fungerer muligvis, men understøttes ikke.


 1. Åbn Bluetooth-programmet på din computer. Du kan som regel finde Bluetooth-programmet enten i Kontrolpanel eller Indstillinger.
 2. Hold Opret forbindelse-knappen på bagsiden af enheden nede. Hvis enheden har et batteriindikatorlys, blinker dette grønt/rødt for at angive, om enheden er synlig.
 3. Brug den relevante indstilling i Bluetooth-programmet til at tilføje en ny enhed. Det præcise ordvalg kan variere mellem Bluetooth-programmer og -versioner.
 4. Følg vejledningen på skærmen.
 5. Hvis du er ved at tilslutte et tastatur og bliver bedt om at konfigurere en adgangsnøgle, skal du lade programmet vælge en adgangsnøgle for dig.
 6. Hvis du er ved at tilslutte en mus og bliver bedt om at angive en adgangsnøgle, skal du vælge Ingen adgangsnøgle. Microsoft Bluetooth-musenheder fungerer ikke med en vilkårlig adgangsnøgle.

Åbn Bluetooth-programmet.


Der findes flere forskellige versioner af Bluetooth-programmer, du kan bruge til at slutte din enhed til din trådløse Bluetooth-transceiver. Læs dokumentationen til computeren, eller kontakt computerproducenten for at få oplysninger om, hvordan du bruger programmet.

Hardware
Placering af Bluetooth-software
Visse computere med Windows 10
Klik på Start > Indstillinger > Enheder > Bluetooth
Visse computere med Windows 8.1
Åbn Amulet > Indstillinger > Skift pc-indstillinger > Pc og enheder > Bluetooth
Visse computere med Windows 7
Klik på Start > Kontrolpanel > Hardware og lyd > Bluetooth-enheder.
Visse computere med Windows Vista
Klik på Start > Kontrolpanel > Hardware og lyd > Bluetooth-enheder.
Visse computere med Windows XP
Klik på Start > Kontrolpanel > Printere og Hardware > Bluetooth-enheder.
Visse Toshiba-computere
Klik på Start > Alle Programmer > Toshiba > Bluetooth > Bluetooth-indstillinger.
Andre computere
Læs dokumentationen til computeren, eller kontakt computerproducenten.

Bemærk!Hvis din computer ikke kan registrere en Bluetooth-transceiver, er Bluetooth-softwaren ikke tilgængelig i Windows-menuerne.

Skifte mellem trådløs 2.4 GHz-tilstand og trådløs Bluetooth-tilstand


Hvis computeren har en Bluetooth-modtager (intern eller ekstern), og enheden understøtter både trådløs 2.4 GHz- og Bluetooth-tilstand, kan du skifte mellem disse to trådløse tilstande.
Med Bluetooth-teknologi kan du opnå optimal ydeevne helt op til 10 meter væk. Bluetooth-enheder er sikrere end de fleste andre trådløse enheder, da de anvender sikkerhedsfunktioner som f.eks. krypterede signaler og konstant skiftende frekvenser.

Skifte fra trådløs 2.4 GHz-tilstand til trådløs Bluetooth-tilstand


 1. Fjern batteridækslet under enheden, og skift til Bluetooth-tilstand.
 2. Åbn Bluetooth-programmet på din computer. Du kan som regel finde Bluetooth-programmet enten i Kontrolpanel eller appen Indstillinger.
 3. Hvis du vil genoprette forbindelsen mellem enheden og computeren, skal du trykke på knappen Connect (Tilslut) på undersiden af enheden i et par sekunder. Når lyset oven på enheden blinker rødt og grønt, er enheden synlig for andre Bluetooth-enheder i 2 minutter.
 4. Hvis musen er angivet, skal du markere den og følge vejledningen for at tilslutte enheden.

Skifte fra trådløs Bluetooth-tilstand til trådløs 2.4 GHz-tilstand


 1. Slut den trådløse USB-transceiver til computeren.
 2. Fjern batteridækslet under enheden, og skift til 2.4 GHz-tilstand. Enheden registreres automatisk.