Produktsupport: Mus

Sådan kalibrerer du Hurtig drejning med Microsoft Mouse


I spil, hvor musebevægelser styrer dit synspunkt, kan du bruge Hurtig drejning til at dreje din figur, så den vender i modsatte retning. Du skal konfigurere (kalibrere) musen til brug i spil for at kunne bruge Hurtig Drejning.

Kalibrering/rekalibrering af Hurtig drejning


  1. Find enheden i Microsoft Mouse and Keyboard Center, og vælg Hurtig drejning for at tildele den en knap.
  2. Start et spil, og vend din figur mod en bestemt genstand i spillet.
  3. Tryk og knappen til Hurtig drejning nede for at begynde kalibrering. Hvis du har en mus med LCD-skærm, vises ikonet for Hurtig drejning på skærmen efter ca. ét sekund.
  4. Ved hjælp af musen kan du dreje figuren i en fuld cirkel til højre eller venstre. Når du har drejet hele vejen rundt, burde du igen vende mod den bestemte genstand i spillet.
  5. Giv slip på knappen til Hurtig drejning. Hvis musen har en LCD-skærm, fjernes ikonet for Hurtig drejning.

Brug Hurtig drejning


  • Tryk på den knap, du har tildelt Hurtig drejning. Figuren drejer hurtigt en halv omgang (180 grader).

Bemærk!

Hvis du ændrer indstillingerne for musehastighed, acceleration eller følsomhed, skal du muligvis rekalibrere Hurtig drejning.