Produktsupport: Webkameraer

Hvordan justerer jeg indstillingerne for lyd og video?


Du kan bruge fanen Settings (Indstillinger) i LifeCam-softwaren til at justere lyd- og billede-funktioner for dit LifeCam. Hvis du har mere end ét webkamera installeret, kan du også vælge mellem, hvilket webkamera du vil bruge.

Bemærk!

 • Hvis du frakobler et LifeCam-webkamera og derefter slutter det til igen, eller hvis du slutter andre eksterne enheder til din computer, kan det være nødvendigt at nulstille indstillingerne, før dit LifeCam fungerer korrekt.

Ændre videoindstillinger


 1. Åbn LifeCam Dashboard, og klik derefter på fanen Settings (Indstillinger).
 2. Hvis du vil skifte billede- og videoopløsning, skal du vælge en opløsning på listen Resolution (Opløsning).

  Bemærk!

  Indstillingerne for god videokvalitet afhænger af faktorer som f.eks den benyttede computer og det omgivende lys og den omgivende lyd. Du skal muligvis justere opløsningen flere gange, før du finder den optimale opløsning til computeren.
 3. Hvis du vil minimere billedflimmer, skal du under Minimize image flicker (Minimer billedflimmer) under fanen Settings (Indstillinger) klikke på Flicker (Flimmer).

Oplev video i høj kvalitet med LifeCam og TrueColor (kun på nogle modeller)


Hvis du bruger et Microsoft LifeCam, der understøtter TrueColor, får du automatisk klar og farverig video.


 1. Vælg afkrydsningsfeltet TrueColor for automatisk at få video i høj kvalitet med TrueColor.
 2. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet TrueColor for at deaktivere TrueColor.

Oplev video i høj kvalitet under praktisk taget alle lysforhold med LifeCam og TrueColor + ClearFrame Technology (kun på visse modeller)


Hvis du bruger et Microsoft LifeCam, der understøtter TrueColor + ClearFrame Technology, får du automatisk under praktisk taget alle lysforhold, herunder dårlige lysforhold.


 1. Hvis du vil opleve video i høj kvalitet helt automatisk med TrueColor + ClearFrame Technology, skal du markere afkrydsningsfeltet TrueColor + ClearFrame Technology.
 2. Deaktiver TrueColor + ClearFrame Technology ved at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet.

Skifte LifeCam-opløsning


Du kan ændre opløsning for billeder og video, du har optaget med dit LifeCam. Opløsningen er mængden af oplysninger, der bliver vist på skærmen, målt i pixel. En lav opløsning (f.eks. 160 x 120 pixel) får billedet til at synes mindre. En højere opløsning (f.eks. 320 x 240 pixel) får billedet til at synes større. Hvis du angiver den højeste billedopløsning, indstilles videoopløsningen automatisk.


Eksempel på billede i lav opløsning: (160 x 120 pixel)

lav opløsning

Eksempel på billede med højere opløsning: (320 x 240 pixel)

høj opløsning

Der findes flere forskellige muligheder for billed- og videoopløsning, og den højeste billedopløsning afhænger af din LifeCam-model. Normalt vil billedopløsningen være den samme som standardvideoopløsningen til dit webkamera. Du bør dog bruge den højeste opløsning til optagelse af billeder, hvis de skal udskrives.

Sådan ændres LifeCam-opløsning

 1. Klik på pilen til højre i LifeCam-vinduet for at åbne LifeCam Dashboard.
 2. Klik på fanen Settings (Indstillinger).
 3. Klik på den ønskede opløsning under Resolution (Opløsning) på listen Select a photo and video resolution (Vælg billed- og videoopløsning).

Bruge flere LifeCam-webkameraer


Hvis du bruger flere LifeCam-webkameraer og gerne vil kunne skifte mellem dem:


 1. Klik på pilen til højre i LifeCam-vinduet for at åbne LifeCam Dashboard.
 2. Klik på fanen Settings (Indstillinger).
 3. Vælg det ønskede webkamera fra listen Select a Webcam (Vælg et webkamera).

Bemærk!

 • Hvis du frakobler et LifeCam-webkamera og derefter slutter det til igen, eller hvis du slutter andre eksterne enheder til din computer, kan det være nødvendigt at nulstille indstillingerne, før dit LifeCam fungerer korrekt.