Fejlfinding: Hovedtelefoner

Problemer med trådløse hovedtelefoner


Hvis du har problemer med dine trådløse hovedtelefoner, kan følgende oplysninger hjælpe dig med at foretage fejlfinding og løse problemer.


 • Sørg for, at hovedtelefonerne er fuldt opladet.
 • Sørg for, at hovedtelefonerne er koblet til den trådløse modtager.

Foretag fejlfinding af din trådløse forbindelse.


Visse systemer har taster til lydstyrken, som ikke påvirker eksterne hovedtelefonerne eller højttalere.


 • Sørg for, at den trådløse modtager er koblet til computeren.
 • Sørg for, at den trådløse modtager sat korrekt i en strømdreven USB-port på computeren.
 • Hvis den trådløse modtager er sat i en USB-hub, skal du sørge for, at hubben er sat korrekt i computeren. Kontrollér, at du bruger en strømdrevet hub, der er velegnet til kraftige USB-enheder.
 • Du kan få flere oplysninger om installation af en hardwareenhed i Windows Hjælp.

Kontrollér den trådløse enheds placering.


Prøv følgende løsninger:


 • Sørg for, at den trådløse enhed er inden for ca. 10 meter fra den trådløse modtager.
 • Anbring den trådløse modtager på en overflade, som ikke er af metal (undgå f.eks. at placere modtageren oven på en stationær computer).

Kontrollér, om der er interferens fra andre genstande.


Både trådløse og traditionelle objekter kan skabe interferens med din trådløse enhed. Prøv følgende løsninger:


 • Sørg for, at der ikke er noget i nærheden, der kan skabe interferens, herunder blæsere til stationære computere, fluorescerende lys eller store metalgenstande (såsom arkiveringsskabe).
 • Minimer antallet af konkurrerende trådløse enheder, herunder trådløse telefoner og fjernstyret legetøj inden for rækkevidden af modtageren.
 • Fjern metal eller mærkater i metal fra computeren eller enheden.

Nulstil hovedtelefonerne.


Prøv følgende løsninger:


 • Tryk på og hold Windows Live Call-knappen nede i ca. 14 sekunder for at nulstille hovedtelefonerne, og genopret derefter forbindelse til den trådløse modtager.