Fejlfinding: Tastaturer

Almindelige problemer med Microsoft Mouse and Keyboard Center-konfiguration

Almindelige problemer med tastatursoftware

Problemer med tastaturfunktioner som f.eks. appen Lommeregner, lydjusteringer eller lysstyrketaster.


Hvis du har problemer med dit tastatur, f.eks. taster eller knapper, der ikke virker, eller funktionsrelaterede fejl som f.eks. lommeregner (inkl. at appen Lommeregner ikke kommer i fokus eller vises, når den startes fra tastaturet), lydjusteringer og -ændringer eller taster til lysstyrke, skal du sørge for at have den seneste version af Microsoft Mouse and Keyboard Center-softwaren installeret på den computer eller enhed, du bruger dit Microsoft-tastatur til.


Du kan få den seneste opdatering HER. Find dit tastatur på denne liste, eller søg efter det i søgefeltet. Når du har fundet dit tastatur, skal du vælge det for at gå til den tilgængelige downloadside. Under "Software og drivere" skal du klikke på den tilgængelige opdatering og følge instruktionerne på skærmen.

Jeg har logget på min computer som en gæst under installationen og får vist en installationsfejl.


Under installationen kan det være nødvendigt at genstarte computeren en eller flere gange. Hvis du logger på som medlem af gruppen Gæster under installationen, kan det udløse installationsfejl. Installationsprogrammet kræver, at du er logget på som administrator.

Jeg har installeret en ny version af Microsoft Mouse and Keyboard Center på en tidligere version af software og har mistet nogle tilpasninger.


Hvis du bruger en tidligere version af softwaren, og du installerer en ny version af Microsoft Mouse and Keyboard Center, kan du miste nogle tilpasninger som f.eks. tildelinger af tastefunktioner. For at løse problemet skal du muligvis opdatere dine tastaturtilpasninger, efter du installerer Microsoft Mouse and Keyboard Center.

Når jeg forsøger at installere Microsoft Mouse and Keyboard Center-softwaren, vil installationsprogrammet ikke fortsætte, før jeg fjerner et andet tastaturprogram.


Hvis du allerede har tastatursoftware installeret på din computer, kan du muligvis ikke installere Microsoft Mouse and Keyboard Center, før du fjerner den eksisterende tastatursoftware. Nogle computerproducenter forudinstallerer tastatursoftware, der passer til det tastatur, der fulgte med computeren.

Hardwarerelaterede funktioner

Tastaturet svarer ikke.


Prøv følgende:


 • USB-forbindelsen er muligvis løs. Prøv at frakoble tastaturet, og sæt det så til igen.
 • Slut tastaturet til en anden USB-port.
 • Hvis tastaturet er sluttet til en USB-hub eller USB-switch box, skal du fjerne det og slutte det til computeren.
 • Frakobl andre USB-enheder, der ikke er i brug.
 • Prøv tastaturet på en anden computer for at kontrollere, at det fungerer korrekt.
 • Hvis du bruger et trådløst tastatur, skal du udføre fejlfinding på den trådløse forbindelse.

Bemærk!


PS/2-forbindelser understøttes ikke i denne version af Microsoft Mouse and Keyboard Center. Hvis du tilslutter et tastatur med en PS/2-connector, kan softwaren ikke konfigurere alle valgfrie indstillinger.

Enheder, der er sluttet til USB-porte på tastaturet, fungerer ikke.


Nogle USB-enheder fungerer ikke sammen med tastaturet. Disse enheder kan kræve en strømdrevet USB-hub eller have andre hardwarekrav. Hvis enheden understøttes, skal du prøve følgende løsninger:


 • Slut tastaturet til en anden USB-port.
 • Hvis tastaturet er sluttet til en USB-hub eller USB-switch box, skal du fjerne det og slutte det til computeren.
 • Frakobl andre USB-enheder, der ikke er i brug.
 • Slut enheden direkte til computeren for at kontrollere, at den fungerer korrekt.

Funktioner på mit tastatur fungerer ikke som forventet med Windows Terminal Services eller Fjernskrivebord.


Microsoft-tastaturer og Microsoft Mouse and Keyboard Center understøttes ikke til brug med Windows Terminal Services eller Fjernskrivebord, og nogle funktioner virker måske ikke som forventet.

Taster

En eller flere taster fungerer ikke, når jeg trykker på dem.


Prøv følgende:


 • Rengør tastaturet.
 • Installer Microsoft Mouse and Keyboard Center-softwaren. Nogle taster kræver Microsoft Mouse and Keyboard Center.
 • Hvis en tast kræver software, skal du installere det. Nogle tastekommandoer kræver, at du har installeret et bestemt program, f.eks. et understøttet e-mail-program, en webbrowser, medieafspiller, et onlinemeddelelsesprogram eller et grafikredigeringsprogram.
 • Genvejstaster fungerer muligvis ikke som forventet, hvis der trykkes på en ændringstast, f.eks. SKIFT, CONTROL, ALT eller WINDOWS, samtidig.

Tip!


Hvis du ikke har det relevante understøttede program installeret, kan du stadig bruge tasten ved at gentildele den.

Når jeg trykker på bestemte taster på mit trådløse tastatur, vises der dobbelttegn på skærmen.


Hvis du har sluttet to trådløse modtagere til din computer, og du trykker på en enkelt tast på dit trådløse tastatur, kan du få vist dobbelttegn på skærmen. For eksempel kan du få vist "aa", når du trykker på "a".


Hvis du har brugt et ældre Microsoft-tastatur sammen med en trådløs modtager, og har købt en ny, skal du frakoble den gamle modtager.

Når jeg holder visse taster nede, gentages de, indtil jeg slipper dem.


Nogle taster er designet til gentagelse, når man trykker på dem og holder dem nede. På visse tastaturmodeller gentages tasterne kun, hvis tastaturet er sluttet til computeren via et USB-stik. Følgende taster kan være designet til gentagelse: Tilbage, Frem, Næste, Forrige nummer, Næste nummer, Volume-, Volume+, Zoom- og Zoom+.

Hvor er de almindelige funktionstaster? (F1-F12)


Disse taster er den øverste række på tastaturet. På visse tastaturmodeller er disse taster berøringsfølsomme.


Hvis dit tastatur har en F Lock-tast, skal du trykke på den for at skifte mellem funktionstasttilstande.


Alternative funktionstaster har to mulige kommandoer, afhængigt af, om F Lock-tasten er aktiveret eller ej. Afhængigt af tastaturmodellen, er det lys (F), der angiver, om F Lock-tasten er aktiveret, placeret på tastaturet eller på den trådløse modtager. Hvis tastekommandoen er trykt foran på tasten, (f.eks. F5) i stedet for oven på tasten (f.eks. ÅBN), skal F Lock være aktiveret, for at tastekommandoen kan fungere.

Visse retnings/funktionstaster fungerer ikke, når jeg trykker på dem. (Scroll Lock, Break, Indsæt og alternative funktionstaster – Hjælp, Fortryd, Annuller fortryd, Ny, Åbn, Luk, Svar, Vs, Send, Stavekontrol, Gem, Udskriv)


Prøv følgende:


 • Hvis dit tastatur har en F Lock-tast, skal du trykke på den for at skifte mellem funktionstasttilstande. Alternative funktionstaster har to mulige kommandoer, afhængigt af, om F Lock-tasten er aktiveret eller ej. Afhængigt af tastaturmodellen, er det lys (F), der angiver, om F Lock-tasten er aktiveret, placeret på tastaturet eller på den trådløse modtager. Hvis tastekommandoen er trykt foran på tasten, (f.eks. F5) i stedet for oven på tasten (f.eks. ÅBN), skal F Lock være aktiveret for at tastekommandoen kan fungere.
 • Hvis dit tastatur har en Fn-tast, skal du trykke på den og holde den nede, samtidig med at du trykke på tasten for at få adgang til de alternative kommandoer.

Print Screen-tasten fungerer ikke.


Prøv følgende:


 • Print Screen-tasten kopierer et billede af skærmen til Udklipsholder (ikke til printeren). Hvis du vil bruge billedet, skal du starte et grafikprogram, f.eks. Microsoft Paint, og bruge funktionen Sæt ind.
 • Hvis dit tastatur har en F Lock-tast, skal du trykke på den for at skifte mellem funktionstasttilstande. På nogle tastaturer fungerer Print Screen-tasten kun, hvis F Lock er aktiveret.

Gadgets-tasten åbner ikke Windows Sidepanel.


Prøv følgende:


 • I nogle Windows 7-versioner eller -temaer vises gadgets på skrivebordet, hvis du trykker på Gadgets-tasten. Hvis du holder Gadgets-tasten nede, bliver alle åbne vinduer gennemsigtige, så du kan se gadgets på skrivebordet. I andre versioner eller temaer vises gadgets på skrivebordet, hvis du trykker på Gadgets-tasten eller holder den nede.

Tip!


Denne taste kan gentildeles.

Jeg kan ikke tildele Foretrukne-taster ved at trykke på en tast og holde den nede.


På nogle tastaturer er Foretrukne-taster alternative taster. Skjulte filtypenavne i Windows Explorer kan forstyrre tildelingen af en fil eller webside til disse taster. Du kan få oplysninger om deaktivering af skjulte filtypenavne i Windows Hjælp.

Jeg kan ikke sætte min computer i slumretilstand vha. tasten Sleep (Slumre).


Tasten Sleep (Slumre) sætter kun computeren i strømstyringstilstand, f.eks. standby, pause eller dvale, hvis computeren understøtter strømstyring og dette er aktiveret på computeren. Hvis strømstyring ikke er aktiveret, fungerer tasten ikke. Den kan ikke gentildeles. Du kan få oplysninger om indstillinger for Windows Strømstyring i Windows Hjælp.

Jeg kan ikke vække min computer, efter at jeg har trykket på tasten Sleep (Slumre).


Prøv en af følgende løsninger for at vække computeren:


 • Tryk på tasten Sleep (Slumre).
 • Tryk på en standardtast på tastaturet.
 • Flyt musen.
 • Tryk hurtigt på tænd/sluk-knappen på computeren.

Hvis du ikke kan vække computeren med en af disse metoder, kan der være opstået et problem med systemet. Du kan få flere oplysninger om, hvordan du vækker computeren i dokumentationen til computeren, eller du kan kontakte computerproducenten.


Hvis du bruger et Bluetooth®-tastatur, modtager den trådløse transceiver muligvis ikke tastekommandoer i dvaletilstand. Du kan muligvis vække computeren fra dvale ved at trykke på tænd/sluk-knappen på computeren. Du kan få oplysninger om indstillinger for Windows Strømstyring i Windows Hjælp.

Jeg har installeret en ny webbrowser, men den starter ikke, når jeg trykker på tasten Home.


Microsoft Mouse and Keyboard Center tildeler automatisk tasten Home til standardinternetbrowseren på din computer, hvis denne browser understøttes. De fleste browsere kan gøres til standardbrowser under installationen.


Hvis den browser, du installerede, understøttes af Microsoft Mouse and Keyboard Center, og den ikke starter, når du trykker på Home-tasten, skal du prøve følgende:


 • Tryk én gang på Home-tasten, og vent et par minutter. Tryk derefter på tasten igen. Når du installerer en ny browser, kan det tage et par minutter, før Microsoft Mouse and Keyboard Center-softwaren genkender den.
 • Genstart computeren, og tryk på Home-tasten.
 • Du skal muligvis gentildele Home-tasten til den installerede browser manuelt. Klik på den tast, du vil gentilde, guiden, klik på Åbn et program, webside eller fil, klik på Endnu ikke tildelt, skriv stien til internetbrowseren eller klik på Gennemse for at finde den, og klik derefter på Tilbage for at gemme ændringen.

Jeg har installeret et nyt e-mail-program, men det starter ikke, når jeg trykker på tasten Mail.


Microsoft Mouse and Keyboard Center tildeler automatisk tasten Mail til standardmailprogrammet på din computer, hvis mailprogrammet understøttes.


Guiden Reassign a Key (Gentildeling af tast) for Mail-tasten angiver alle understøttede e-mail-programmer, som er installeret på computeren. Hvis det e-mail-program, du vil bruge med Mail-tasten, ikke findes på listen, skal du gøre følgende:


 • Hvis du har installeret et nyt e-mail-program, skal du vente et par minutter for at se, om det automatisk føjes til listen. Microsoft Mouse and Keyboard Center skal muligvis bruge et par minutter på at genkende det nye program og føje det til listen. Hvis programmet ikke vises efter et par minutter, skal du genstarte computeren, og kontrollere igen.
 • Hvis du ikke har brugt e-mail-programmet på computeren, skal du starte programmet to gange og logge på din e-mail-tjeneste begge gange. Dette hjælper Microsoft Mouse and Keyboard Center med at registrere programmet.
 • Du skal muligvis gentildele Mail-tasten til det e-mail-program, du vil bruge, manuelt. Klik på den tast, du vil gentilde, guiden, klik på Åbn et program, webside eller fil, klik på Endnu ikke tildelt, skriv stien til mailprogrammet eller klik på Gennemse for at finde den, og klik derefter på Tilbage for at gemme ændringen.
 • I nogle e-mail-programmer skal du muligvis selv opdatere indstillingerne, så din e-mail-adgangskode bliver gemt. Du kan få flere oplysninger i dokumentationen til e-mail-programmet.

Jeg har installeret en ny medieafspiller, men den starter ikke, når jeg trykker på tasten Media.


Microsoft Mouse and Keyboard Center tildeler automatisk tasten Media til standardmedieafspilleren på din computer, hvis denne medieafspiller understøttes. De fleste medieafspillere kan gøres til standardmedieafspiller under installationen.


Hvis den medieafspiller, du installerede, understøttes af Microsoft Mouse and Keyboard Center, og den ikke starter, når du trykke på Media-tasten, skal du prøve følgende:


 • Tryk én gang på Media-tasten, og vent et par minutter. Tryk derefter på tasten igen. Når du installerer en ny medieafspiller, kan det tage et par minutter, før Microsoft Mouse and Keyboard Center-softwaren genkender den.
 • Genstart computeren, og tryk på Media-tasten.
 • Du skal muligvis gentildele Media-tasten til den installerede medieafspiller manuelt. Klik på den tast, du vil gentilde, guiden, klik på Åbn et program, webside eller fil, klik på Endnu ikke tildelt, skriv stien til medieprogrammet eller klik på Gennemse for at finde det og klik derefter på Tilbage for at gemme ændringen.

Når jeg trykker på tasten Display på min bærbare computer, starter zoom-funktionen.


På nogle bærbare computere starter zoom-funktionen, når du trykker på tasten Display. Hvis det sker, skal du trykke på Ctrl og minus-tasten (-) for at zoome ud. Du kan deaktivere zoom i dialogboksen Keyboard Properties (Egenskaber for tastatur).

Foretrukne-genvejstaster tildeler ikke en fil eller webside korrekt, når de holdes nede.


Skjulte filtypenavne i Windows Explorer kan forstyrre tildelingen af en fil eller webside til Foretrukne-genvejstaster. Du kan få oplysninger om deaktivering af skjulte filtypenavne i Windows Hjælp.

Makroer

Jeg kan ikke optage/køre makroer, mens jeg spiller onlinespil.


Prøv følgende:


 • Mens du spiller onlinespil, kan du muligvis ikke optage eller køre makroer. Det skyldes, at de sikkerhedsprogrammer, du kører, f.eks. software til registrering af indtrængen, forhindrer dig i at bruge optagelse og afspilning i spil.
 • Frakobl andre USB-enheder, der ikke er i brug.
 • Prøv tastaturet på en anden computer for at kontrollere, at det fungerer korrekt.