Fejlfinding: Mus

Fejlfinding af problemer med trådløse enheder og Bluetooth®-enheder

Kontrollere og nulstille strømmen

Kontrollér batterierne (genopladelige)

Prøv at skifte enhed. Det kan tage en time eller mere at oplade enheden helt. Læs dokumentationen til enheden.

Bemærk!

 • Det kan også være nødvendigt at udskifte visse genopladelige batterier. Du kan få oplysninger om batterier i dokumentationen til enheden.

Kontrollér batterierne (ikke-genopladelige)

 1. Kontrollér, at du har sat den rigtige type batterier i enheden. Du kan få oplysninger om batterier i dokumentationen til enheden.
 2. Udskift alle batterier med nye batterier.

Bemærk!

Hvis du stadig modtager advarsler, efter at du har udskiftet batterierne, skal du fortsætte med andre løsninger i denne artikel.

Nulstille strømmen til enheden

 1. Hvis enheden har en tænd/sluk-kontakt, skal du slukke enheden.
 2. Hvis enheden har flytbare batterier, skal du tage batterierne ud og sætte dem i igen. Kontrollér, at de er sat korrekt i.
 3. Hvis enheden har en tænd/sluk-kontakt, skal du tænde for enheden.

Kontrollere efter softwareopdateringer

Kontrollere efter Windows-opdateringer

 1. I Windows 7/8/8.1 skal du trykke på "Windows"+"R", angive "Kontrolpanel", klikke på knappen OK, klikke på System og sikkerhed og klikke på Windows Update.
 2. Hent og installer evt. opdateringer med høj prioritet og tilpassede opdateringer, specielt dem med relation til hardware.
 3. I Windows 10 installerer systemet automatisk vigtige opdateringer.

Kontrollér USB-forbindelsen mellem computere og transceiveren

Frakobl transceiveren, og tilslut den igen.

 1. Frakobl den trådløse transceiver, og tilslut den derefter igen.
 2. Hvis den trådløse transceiver er sluttet til en USB-hub, skal du frakoble hubben og derefter tilslutte den igen.

Slut den trådløse transceiver til en anden port på samme computer.

 • Hvis du har flere USB-porte, skal du slutte den trådløse transceiver til en anden USB-port på samme computer.
 • Hvis den trådløse transceiver er slutte til en USB-hub:
  1. Slut hubben til en anden USB-port på samme computer.
  2. Kontrollér, at du bruger en strømdrevet hub, der er velegnet til kraftige USB-enheder.
  3. Prøv at slutte den trådløse transceiver direkte til en USB-port computeren.

Opdatere den trådløse forbindelse

Tilslut alle andre trådløse Microsoft-enheder.

 1. Tryk på knappen på den trådløse transceiver.
 2. Tryk på Opret forbindelse-knappen på enheden.

Optimere signalet

Kontrollér den trådløse enheds placering.

Den trådløse transceiver og enhed skal placeres korrekt. Prøv følgende løsninger:

 • Placer den trådløse enhed tættere på den trådløse transceiver.
 • Hvis du har en mus og et tastatur, som begge er trådløse, skal du placere dem lige langt væk fra transceiveren.
 • Anbring transceiveren på siden eller på hovedet.

Nogle trådløse og traditionelle objekter kan skabe interferens med din trådløse enhed. For at forhindre transceiverinterferens, skal du undgå at benytte enheden i nærheden af følgende objekter, f.eks.:

 • Trådløse netværksenheder
 • Traditionelle telefoner og mobiltelefoner
 • Legetøj med fjernbetjening
 • Mikroovne
 • Kabler, der løber parallelt med kablerne til den trådløse transceiver
 • Metaloverflader, der berører enheden
 • Andre trådløse pegeenheder og transceivere

Konfigurere en Bluetooth-enhed

Du kan bruge følgende oplysninger til fejlfinding af problemer med din trådløse Bluetooth-enhed (tastatur eller mus).

Kontrollere forbindelsen mellem computere og Bluetooth-transceiveren

 • Kontrollér, at Bluetooth er slået til.
  Hvis du tilslutter enheden vha. en intern Bluetooth-forbindelse, skal du kontrollere, at trådløse forbindelser er aktive. Mange bærbare computere har en knap, en tast eller en tastaturgenvej, der aktiverer trådløse forbindelser.
 • Aktivér Bluetooth på computeren, hvis din mus ikke har sin egen transceiver.
  Hvis din mus ikke har sin egen transceiver, skal din pc, notebook eller bærbare computer have en indbygget transceiver, eller du skal bruge en ekstern transceiver, der ikke er fra Microsoft. Den måde, hvorpå musen tilsluttes computeren via Bluetooth, og den måde Bluetooth aktiveres på, afhænger af, hvordan det er implementeret på computeren. Det kan være nødvendigt at kontakte computerproducenten eller producenten af Bluetooth-transceiveren for at finde ud af, hvordan Bluetooth aktiveres på computeren, og hvordan du tilføjer en enhed.

Opdatere den trådløse forbindelse til din Bluetooth-enhed

 • Par Bluetooth-enheden med computeren.
 • Genopret link til trådløs forbindelse, hvis din computer ikke registrerer en Bluetooth-aktiveret Microsoft-enhed.

  Hvis du forsøger at bruge et Bluetooth-aktiveret, trådløs(t) Microsoft-tastatur eller -mus, og inputenheden ikke virker. Det kan skyldes, at din computer ikke registrerer enheden. Løs problemet på en Windows-computer ved at genoprette den trådløse forbindelse til computeren. Du kan få flere oplysninger i Microsoft Support-artiklen 811798 på http://support.microsoft.com/kb/811798

Løse en forbindelsesfejl, når installationsprogrammet ikke kan oprette forbindelse til en Bluetooth-aktiveret Microsoft-enhed

Hvis installationsprogrammet ikke kan oprette forbindelse til enheden via en Bluetooth-forbindelse under installationen, skal du skifte transceiver for at bruge hardwareadministreret Bluetooth-tilstand.

Du kan få flere oplysninger i Microsoft Support-artiklen 953694 på http://support.microsoft.com/kb/953694

Åbn Bluetooth-programmet.

Der findes flere forskellige versioner af Bluetooth-programmer, du kan bruge til at slutte din enhed til din trådløse Bluetooth-transceiver. Læs dokumentationen til computeren, eller kontakt computerproducenten for at få oplysninger om, hvordan du bruger programmet.

Hardware
Placering af Bluetooth-software
Visse computere med Windows 10
Klik på Start > Indstillinger > Enheder > Bluetooth
Visse computere med Windows 8.1
Åbn Amulet > Indstillinger > Skift pc-indstillinger > Pc og enheder > Bluetooth
Visse computere med Windows 7
Klik på Start > Kontrolpanel > Hardware og lyd > Bluetooth-enheder.
Visse computere med Windows Vista
Klik på Start > Kontrolpanel > Hardware og lyd > Bluetooth-enheder.
Visse computere med Windows XP
Klik på Start > Kontrolpanel > Printere og Hardware > Bluetooth-enheder.
Visse Toshiba-computere
Klik på Start > Alle Programmer > Toshiba > Bluetooth > Bluetooth-indstillinger.
Andre computere
Læs dokumentationen til computeren, eller kontakt computerproducenten.

Bemærk!

Hvis din computer ikke kan registrere en Bluetooth-transceiver, er Bluetooth-softwaren ikke tilgængelig i Windows-menuerne.

Oprette en Bluetooth-forbindelse, når enheden ikke svarer

Hvis Bluetooth-forbindelsen ikke kan oprettes, kan det være nødvendigt at fjerne den passive enhed fra systemet, og derefter tilføje den igen.

 1. Åbn Bluetooth-programmet på din computer. Du kan som regel finde Bluetooth-programmet enten i Kontrolpanel eller appen Indstillinger.
 2. Hvis den Bluetooth-enhed, der ikke reagerer, er på listen, skal du vælge den og derefter klikke på Fjern enhed.
 3. Hvis du vil genoprette forbindelsen mellem enheden og computeren, skal du trykke på knappen Connect (Tilslut) på undersiden af enheden i et par sekunder. Når lyset oven på enheden blinker rødt og grønt, er enheden synlig for andre Bluetooth-enheder i 2 minutter.
 4. I Bluetooth-programmet skal du vente, indtil Bluetooth-enheden vises på listen, klikke på enheden og bruge indstillingen til at tilføje en ny enhed.

Hvorfor er der en forsinkelse, før en Bluetooth-mus reagerer, efter at den er blevet deaktiveret?

For at forlænge batteriets levetid, går Bluetooth-enheder i dvale efter 8-10 minutter uden aktivitet. Det kan tage flere sekunder, før Bluetooth-musen opretter forbindelse igen, når du forsætter med at bruge den efter dvaleperioden. Derfor kan der opstå en forsinkelse mellem den tid, hvor du bruger musen og reaktionen på skærmen.

Bruge andre Bluetooth-enheder med den trådløse Microsoft-transceiver til Bluetooth

Med trådløs Bluetooth-teknologi kan du slutte flere kompatible enheder til din computer. Du kan muligvis bruge andre Bluetooth-enheder sammen med den trådløse Microsoft-transceiver til Bluetooth, men forbindelsen understøttes ikke altid af Microsoft.

Du kan få oplysninger om, hvordan du bruger andre Bluetooth-enheder sammen med den trådløse Microsoft-transceiver til Bluetooth, i dokumentationen til enheden.

I forbindelse med nyere enheder skal du hente den nyeste version af softwaren fra Hardware-websiden.

Hvordan ved jeg, om min enhed er kompatibel med Arc Touch Bluetooth Mouse?

Hvis enheden har Windows 8 og understøtter Bluetooth, er den kompatibel med Arc Touch Bluetooth Mouse.

Andre enheder understøtter muligvis også Arc Touch Bluetooth Mouse. Følg trinnene herunder for at kontrollere, om din enhed er kompatibel.

 • På startskærmen i Windows 8 Start skal du søge efter "Enhedshåndtering" eller trykke på "Windows" + "X"
 • Vælg derefter "Enhedshåndtering".
 • Når du har valgt Enhedshåndtering, skal du finde og vælge "Bluetooth".
 • Hvis din enhed viser "Microsoft Bluetooth LE Enumerator", understøtter den Arc Touch Bluetooth Mouse

En Bluetooth-mus eller et Bluetooth-tastatur kan ikke oprette forbindelse igen, efter at det har været inaktivt

Når du ikke har brugt din Bluetooth-mus eller dit Bluetooth-tastatur i noget tid, kan du muligvis ikke bruge enheden igen uden at genstarte systemet eller slukke din Bluetooth-radio og tænde den igen.

Du kan få flere oplysninger i Microsoft Support-artiklen 2758967 på http://support.microsoft.com/kb/2758967