Ohjeet: Näppäimistöt

Miten voin luoda makroja?


Makrot ovat ohjelmoituja toimintosarjoja (esimerkiksi näppäinpainalluksia, hiiren napsautuksia ja viiveitä), jotka helpottavat usein toistuvien tehtävien suorittamista. Niillä voidaan myös toistaa toimintosarjoja, jotka ovat pitkiä tai hankalasti suoritettavia. Voit määrittää Microsoftin hiiri- ja näppäimistökeskuksessa tallennetun makron näppäimelle tai hiiren painikkeelle. Makron toistotoiminnolla voit toistaa makroa jatkuvasti ja pysäyttää sen silloin kun haluat.

Huomautukset:

Makron toistotoiminto ei tue siirtymistä sovelluksesta toiseen. Jos esimerkiksi avaat WWW-selaimen, kun makroa toistetaan pelissä, makron toisto pysähtyy. Vastaavasti jos sisällytät makroon komennon toiseen sovellukseen siirtymisestä, makron toisto ei tule voimaan ja makro suoritetaan vain kerran.


 • Jos painat toistuvan makron käynnistämiseen määritettyä näppäintä ja painat sitten jollekin toiselle makrolle määritettyä näppäintä, toistuva makro pysähtyy.
 • Toistuvassa makrossa ei ole aikaviivettä tapahtumasarjan lopussa. Voit lisätä viiveen Editor-ruudussa.

Microsoftin hiiri- ja näppäimistökeskus -makroissa käytetään .mhm-tunnistetta, ja ne tallennetaan omina tiedostoinaan oletusarvoiseen Documents\Microsoft Hardware\Macros-alikansioon. Näppäimistön ja hiiren tallennettuja makroja voidaan vaihtaa keskenään. Ne voidaan suorittaa ja niitä voidaan muokata kummassa ohjelmassa tahansa.


Varoitus – Älä tallenna makroihin salasanoja tai muita henkilökohtaisia tietoja.


 1. Käynnistä Microsoftin hiiri- ja näppäimistökeskus näppäimistöllä, jonka haluat määrittää.
 2. Valitse Key Settings (näppäinasetukset) -luettelosta haluamasi näppäin.
 3. Valitse määritettävän painikkeen alla olevasta luettelosta Macro (makro).
 4. Napsauta Create a new Macro (luo uusi makro).
  Tyhjä makro luodaan ja lisätään makroluetteloon.
 5. Kirjoita uuden makron nimi Name (nimi) -ruutuun.
 6. Napsauta Editor ja kirjoita makro.
  Voit tallentaa tapahtumia, kuten näppäinpainalluksia, hiiren napsautuksia ja toimintojen välisiä viiveitä. Et voi tallentaa hiiren liikkeitä tai toimintoja, jotka suoritetaan määritettäville näppäimille asetetuilla makroilla.
 7. Tarkista Available Macros (käytettävissä olevat makrot) -luettelosta, että uusi makro on valittuna.

Kahden tai useamman tapahtuman tallentaminen samanaikaisesti


 1. Määritä ensimmäinen tapahtuma (esimerkiksi VAIHTO-näppäimen painallus).
 2. Napsauta valittua tapahtumaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Split (jaa). Tapahtuma jakautuu kolmeen eri tapahtumaan: näppäimen painallukseen, aikaviiveeseen ja näppäimen vapautukseen.
 3. Napsauta kahden erillisen tapahtuman väliä (joko ennen viivettä tai sen jälkeen).
 4. Kirjoita toinen tapahtuma (esimerkki: hiiren painike 1).

Aiemmin luodun makron muokkaaminen


 1. Käynnistä Microsoftin hiiri- ja näppäimistökeskus näppäimistöllä, jonka haluat määrittää.
 2. Valitse Key Settings List (näppäinasetukset) -luettelosta haluamasi näppäin.
 3. Valitse Available Macros (käytettävissä olevat makrot) -luettelosta makro, jota haluat muokata.
 4. Napsauta Editor ja muokkaa makroa tai lisää uusia tapahtumia.

Makron toiston ottaminen käyttöön


 1. Valitse Macro Editor -toiminnossa Available Macros (käytettävissä olevat makrot) -ruudusta haluamasi makro.
 2. Napsauta Edit Macro (muokkaa makroa) -kuvaketta.
 3. Ota käyttöön Repeat (toisto) -toiminto.

Makron suorittaminen


 • Paina makrolle määritettyä näppäintä.

Makron peruuttaminen suorittamisen aikana


 • Paina makrolle määritettyä näppäintä uudelleen tai käynnistä toinen makro.

Toistuvan makron käynnistäminen ja pysäyttäminen


 1. Kun otat makrolle käyttöön Macro Repeat (makron toisto) -toiminnon, voit käynnistää makron painamalla sille määritettyä näppäintä.
 2. Pysäytä makron toisto painamalla näppäintä uudelleen.
  Jos haluat pysäyttää toistuvan makron ja käynnistää toisen makron, paina toiselle makrolle määritettyä näppäintä.

Toistuvan makron käynnistäminen painamalla ja pitämällä


 1. Kun otat makrolle käyttöön Macro Repeat (makron toisto) -toiminnon, voit käynnistää makron painamalla sille määritettyä näppäintä jonkin aikaa.
  Merkkiääni ilmoittaa, että makron toisto on käytössä.

Pysäytä makron toisto vapauttamalla näppäin.