Ohjeet: Näppäimistöt

Miten voin määrittää näppäimistölle Omat suosikit -näppäimiä?


Joissakin näppäimistöissä on Omat suosikit -näppäimiä. Voit määrittää näitä näppäimiä usein käyttämiesi WWW-sivujen, tiedostojen tai kansioiden avaamiseen.


Omat suosikit -näppäimillä voit siirtyä avoimista ohjelmista ja niiden ikkunoista (ohjelmaryhmistä) toiseen tehtäväpalkissa. Pikaluettelon avulla voit kiinnittää tehtäväpalkkiin ohjelmia ja avata ne nopeasti.

Omat suosikit -näppäimien käyttäminen tehtäväpalkin suosikkien kanssa


Tehtäväpalkin suosikit


Aina kun avaat jonkin ohjelman, tehtäväpalkkiin ilmestyy kuvake. Tämä kuvake vastaa yhtä numeroiduista Omat suosikit -näppäimistä. Esimerkiksi Omat suosikit 1 -näppäin vastaa tehtäväpalkin ensimmäistä ohjelmaryhmää, Omat suosikit 2 -näppäin vastaa toista ohjelmaryhmää ja niin edelleen.


Jos avaat esimerkiksi Microsoft Word -ohjelman ja sen jälkeen kolme asiakirjaa, ohjelmaan liittyvän näppäimen (esimerkiksi Omat suosikit 3) painaminen avaa ensimmäisen asiakirjan ikkunan. Jos painat Omat suosikit 3 -näppäintä uudelleen, toisen asiakirjan ikkuna avautuu, ja niin edelleen.


Tehtäväpalkissa olevien ohjelmien ja ikkunoiden avaaminen Omat suosikit -näppäimillä


 • Paina Omat suosikit -näppäintä, joka vastaa tehtäväpalkin kuvaketta.

 • Jos avoinna on vain yksi ohjelmaikkuna, Omat suosikit -näppäimen painaminen pienentää tai suurentaa ikkunan.


  Jos samassa ohjelmassa on avoinna useita ikkunoita, Omat suosikit -näppäimen painaminen siirtää sinut vuorotellen kuhunkin avoimena olevaan ikkunaan ja välilehteen, vaikka ikkunat olisi pienennetty.


  Jos joissakin välilehtiä tukevissa ohjelmissa, kuten Internet Explorerissa, avoimena on useita välilehtiä, Omat suosikit -näppäimen painaminen siirtää sinut välilehdestä toiseen.


  Jos olet kiinnittänyt ohjelman tehtäväpalkkiin, mutta ohjelma ei ole vielä käynnissä, Omat suosikit -näppäimen käynnistää ohjelman.

Ohjelmaryhmien siirtäminen ja järjestäminen uudelleen Windows 7:n tehtäväpalkissa


Omat suosikit -näppäimillä avattavien ohjelmaryhmien määrä määräytyy sen mukaan, miten monta suosikkinäppäintä näppäimistössäsi on.


Microsoftin hiiri- ja näppäimistökeskus määrittää Omat suosikit -näppäimet ohjelmille automaattisesti siinä järjestyksessä kuin ohjelmat näkyvät tehtäväpalkissa. Voit kuitenkin järjestää tehtäväpalkin kuvakkeet uudelleen, jos haluat varmistaa, että Omat suosikit -näppäimet määritetään niille ohjelmille, joita käytät useimmin.


Esimerkki: avoimena on seitsemän ohjelmaa ja huomaat, että käytät seitsemättä ohjelmaa usein ja kolmatta ohjelmaa vain harvoin. Vaihda ohjelmien paikat keskenään tehtäväpalkissa, niin Omat suosikit -näppäimet määritetään uudelleen vastaavasti.


Ohjelmaryhmien siirtäminen tai järjestäminen uudelleen tehtäväpalkissa


 • Napsauta siirrettävän ohjelmaryhmän kuvaketta ja vedä se uuteen sijaintiin.

Tiettyjen WWW-sivujen, tiedostojen, kansioiden tai ohjelmien avaaminen Omat suosikit -näppäimillä


Omat suosikit -näppäimen määrittäminen


 1. Avaa Microsoftin hiiri- ja näppäimistökeskus.
 2. Valitse Omat suosikit > Avaa ohjelma, WWW-sivu tai tiedosto.
 3. Etsi haluamasi WWW-sivu, tiedosto tai kansiosijainti.

Omat suosikit -näppäimen käyttäminen


 • Paina numeroitua Omat suosikit -näppäintä.