Tuotetuki: Hiiret

Microsoftin Bluetooth®-laitteen yhdistäminen


Microsoftin Bluetooth-laitteen yhdistäminen tietokoneeseen määräytyy Bluetooth-lähetin-vastaanottimen mukaan.


 • Jos laitteessasi ei ole Microsoftin Bluetooth-lähetin-vastaanotinta, sinun täytyy muodostaa pariliitos käyttämällä tietokoneen sisäistä (muun valmistajan kuin Microsoftin) lähetin-vastaanotinta ja tietokoneen Bluetooth-ohjelmiston määritysohjelmaa.
 • Jos laitteessasi on Microsoftin Bluetooth-lähetin-vastaanotin, jossa on First Connect -painike, voit tällä painikkeella käynnistää Microsoftin ohjatun yhteydenmuodostustoiminnon. Se auttaa muodostamaan Bluetooth-pariliitoksen.
 • Jos laitteessasi on Microsoftin Bluetooth-lähetin-vastaanotin, johon ei sisälly First Connect -painiketta, sinun täytyy kytkeä lähetin-vastaanotin ja muodostaa sitten pariliitos laitteen kanssa tietokoneen Bluetooth-ohjelmiston määritysohjelmalla.
 • Jos tietokoneessa on muun kuin Microsoftin valmistama sisäinen lähetin-vastaanotin, voit yhdistää laitteen suoraan tietokoneeseen tietokoneen Bluetooth-ohjelmiston määritysohjelmalla käyttämättä Microsoftin Bluetooth-lähetin-vastaanotinta.
 • Huomautus: Uusien Bluetooth-laitteiden (esimerkiksi Wedge Touch Mouse- ja Sculpt Touch Mouse -hiiren) virtapainiketta täytyy painaa noin viisi sekuntia, jotta laitteen yhdistäminen tietokoneeseen käynnistyy.
Todentamisavaimen käyttäminen

Todentamisavainta ei tarvitse määrittää, kun hiiri yhdistetään pariliitoksella tietokoneeseen. Todentamisavain täytyy kuitenkin määrittää aina, kun tietokoneeseen yhdistetään pariliitoksella näppäimistö tai numeronäppäimistö. Todentamisavaimen määrittämistapa määräytyy tietokoneen Bluetooth-ohjelman mukaan. Jos Bluetooth-ohjelma tarjoaa vaihtoehtoja todentamisavaimen luomiseen, anna ohjelman luoda todentamisavain sen sijaan, että loisit sen itse tai jättäisit todentamisavaimen kokonaan käyttämättä. Kun kirjoitat todentamisavainta, kirjoittamasi merkit eivät näy näytössä. Kun olet kirjoittanut todentamisavaimen, viimeistele pariliitos painamalla näppäimistön tai numeronäppäimistön Enter-näppäintä.

Laitteen yhdistäminen First Connect -painikkeen sisältävällä Microsoftin Bluetooth-lähetin-vastaanottimella


Joissakin Bluetooth-laitemalleissa on lähetin-vastaanottimet, joiden painikkeilla on helppo muodostaa laitteesta pariliitos tietokoneeseen.


 1. Kytke Microsoftin Bluetooth-lähetin-vastaanotin USB-porttiin.
 2. Paina USB-lähetin-vastaanottimen Connect-painiketta viiden sekunnin ajan. Microsoftin ohjattu yhteydenmuodostustoiminto tulee näkyviin.
 3. Yhdistä laite noudattamalla ohjatun toiminnon ohjeita. -tai-
 4. Käynnistä IntelliType Pro.
 5. Tarkista, että olet valinnut First Connect -lähetin-vastaanotinta käyttävän Bluetooth-näppäimistön.
 6. Napsauta Wireless (langaton) -välilehteä ja valitse Connect (yhdistä).
 7. Yhdistä laite noudattamalla ohjatun toiminnon ohjeita.

Sellaisen Bluetooth-laitteen yhdistäminen, jossa ei ole First Connect -painiketta


Kaikkien Microsoftin laitteiden lähetin-vastaanottimissa ei ole First Connect -painiketta. Lisätietoja pariliitoksen muodostamisesta näistä laitteista tietokoneeseen on Bluetooth-ohjelmaan sisältyvissä ohjeissa.

Laitteen yhdistäminen ilman Microsoftin Bluetooth-lähetin-vastaanotinta


Jos tietokoneessa on sisäinen Bluetooth-lähetin-vastaanotin tai käytössäsi on ulkoinen USB Bluetooth -lähetin-vastaanotin, voit ehkä yhdistää laitteesi sen avulla käyttämättä Microsoftin USB-lähetin-vastaanotinta.


Tärkeää Jos muodostat yhteyden muun valmistajan kuin Microsoftin Bluetooth-lähetin-vastaanottimella, jotkin Hiiri- ja näppäimistökeskuksen lisäominaisuudet eivät välttämättä toimi. Hiiri- ja näppäimistökeskus on suunniteltu toimimaan Microsoftin Bluetooth-ohjelmiston kanssa. Toshiban Bluetooth-ohjelmiston tiedetään toimivan useimmissa tapauksissa. Muut Bluetooth-ohjelmistot saattavat toimia, mutta niitä ei tueta.


 1. Avaa tietokoneen Bluetooth-ohjelma. Bluetooth-ohjelma löytyy yleensä Ohjauspaneelista tai Asetukset-sovelluksesta.
 2. Paina laitteen pohjassa olevaa Connect-painiketta ja pidä se painettuna. Jos laitteessa on pariston tilavalo, se vilkkuu vihreänä tai punaisena ja osoittaa, että laite on havaittavissa.
 3. Valitse Bluetooth-ohjelmassa uuden laitteen lisääminen. Tarkka sanamuoto voi vaihdella Bluetooth-ohjelman ja version mukaan.
 4. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
 5. Jos olet yhdistämässä näppäimistöä ja sinua pyydetään määrittämään todentamisavain, anna ohjelman valita se puolestasi.
 6. Jos olet yhdistämässä hiirtä ja sinulta pyydetään todentamisavainta, valitse No passkey (ei todentamisavainta). Microsoftin Bluetooth-hiirilaitteet eivät toimi satunnaisesti valitulla todentamisavaimella.

Bluetooth-ohjelman avaaminen


Bluetooth-ohjelmista on useita versioita, jotka auttavat yhdistämään laitteen langattomaan Bluetooth-lähetin-vastaanottimeen. Katso tietokoneen mukana toimitettuja oppaita tai pyydä tietokoneen valmistajalta ohjeita ohjelman käyttöön.

Laitteisto
Bluetooth-ohjelmiston sijainti
Jotkin Windows 10 -tietokoneet
Valitse Käynnistä > Asetukset > Laitteet > Bluetooth
Jotkin Windows 8.1 -tietokoneet
Avaa Oikopolku > Asetukset > Muuta tietokoneen asetuksia > Tietokone ja laitteet > Bluetooth
Jotkin Windows 7 -tietokoneet
Valitse Käynnistä > Ohjauspaneeli > Laitteisto ja äänet > Bluetooth-laitteet.
Jotkin Windows Vista -tietokoneet
Valitse Käynnistä > Ohjauspaneeli > Laitteisto ja äänet > Bluetooth-laitteet.
Jotkin Windows XP -tietokoneet
Valitse Käynnistä > Ohjauspaneeli > Tulostimet ja laitteet > Bluetooth-laitteet.
Jotkin Toshiba-tietokoneet
Valitse Käynnistä > Kaikki ohjelmat > Toshiba > Bluetooth > Bluetooth-asetukset.
Muut tietokoneet
Katso tietokoneen mukana toimitettuja ohjeita tai pyydä apua tietokoneen valmistajalta.

Huomautus Jos tietokoneesi ei havaitse Bluetooth-lähetin-vastaanotinta, Bluetooth-ohjelmisto ei ole käytettävissä Windowsin valikoissa.

Siirtyminen langattomasta 2.4 GHz:n yhteydestä Bluetooth-yhteyteen ja päinvastoin


Jos tietokoneessa on Bluetooth-vastaanotin (sisäinen tai ulkoinen) ja laitteesi tukee sekä langatonta 2.4 GHz:n yhteyttä että langatonta Bluetooth-yhteyttä, voit vaihtaa yhteystyypistä toiseen.
Bluetooth-tekniikalla yhteys toimii optimaalisesti jopa 10 metriin asti. Bluetooth-laitteet toimivat turvallisemmin kuin useimmat yleiset langattomat laitteet, koska niissä käytetään tietoturvaominaisuuksia, kuten salattuja signaaleja ja jatkuvasti muuttuvia taajuuksia.

Siirtyminen langattomasta 2.4 GHz:n yhteydestä langattomaan Bluetooth-yhteyteen


 1. Irrota laitteen pohjassa oleva paristolokeron kansi ja käännä kytkin Bluetooth-tilan kohdalle.
 2. Avaa tietokoneen Bluetooth-ohjelma. Bluetooth-ohjelma löytyy yleensä Ohjauspaneelista tai Asetukset-sovelluksesta.
 3. Voit yhdistää laitteen uudelleen tietokoneeseen painamalla laitteen pohjassa olevaa Connect-painiketta muutaman sekunnin ajan. Kun laitteen päällä oleva valo vilkkuu punaisena ja vihreänä, muut Bluetooth-laitteet voivat havaita sen kahden minuutin ajan.
 4. Kun hiiri näkyy luettelossa, valitse se ja yhdistä laite ohjeiden mukaisesti.

Siirtyminen langattomasta Bluetooth-yhteydestä langattomaan 2.4 GHz:n yhteyteen


 1. Kytke langaton USB-lähetin-vastaanotin tietokoneeseen.
 2. Irrota laitteen pohjassa oleva paristolokeron kansi ja käännä kytkin 2.4 GHz -tilan kohdalle. Laitteesi havaitaan automaattisesti.