Tuotetuki: Hiiret

Miten voin luoda makroja?


Makrot ovat ohjelmoituja tapahtumasarjoja (esimerkiksi näppäinpainalluksia, hiiren napsautuksia ja viiveitä), jotka helpottavat usein toistuvien tehtävien suorittamista. Niillä voidaan myös toistaa toimintosarjoja, jotka ovat pitkiä tai hankalasti suoritettavia. Voit määrittää Microsoftin hiiri- ja näppäimistökeskuksessa tallennetun makron näppäimelle tai hiiren painikkeelle. Makron toistotoiminnolla voit toistaa makroa jatkuvasti ja pysäyttää sen silloin kun haluat.


Microsoftin hiiri- ja näppäimistökeskus -makroissa käytetään .mhm-tunnistetta, ja ne tallennetaan omina tiedostoinaan oletusarvoiseen Documents\Microsoft Hardware\Macros-alikansioon. Näppäimistön ja hiiren tallennettuja makroja voidaan vaihtaa keskenään. Ne voidaan suorittaa ja niitä voidaan muokata kummassa ohjelmassa tahansa.


Varoitus – Älä tallenna makroihin salasanoja tai muita henkilökohtaisia tietoja.


 1. Käynnistä Microsoftin hiiri- ja näppäimistökeskus hiirellä, jonka haluat määrittää.
 2. Valitse määritettävän painikkeen alla olevasta luettelosta Macro (makro).
 3. Napsauta Create a new Macro (luo uusi makro).
  Tyhjä makro luodaan ja lisätään makroluetteloon.
 4. Kirjoita uuden makron nimi Name (nimi) -ruutuun.
 5. Napsauta Editor ja kirjoita makro.
  Voit tallentaa tapahtumia, kuten näppäinpainalluksia, hiiren napsautuksia ja toimintojen välisiä viiveitä. Et voi tallentaa hiiren liikkeitä tai toimintoja, jotka suoritetaan määritettäville näppäimille asetetuilla makroilla.
 6. Tarkista Available Macros (käytettävissä olevat makrot) -luettelosta, että uusi makro on valittuna.

Kahden tai useamman tapahtuman tallentaminen samanaikaisesti


 1. Määritä ensimmäinen tapahtuma (esimerkiksi VAIHTO-näppäimen painallus).
 2. Napsauta valittua tapahtumaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Split (jaa). Tapahtuma jakautuu kolmeen eri tapahtumaan: näppäimen painallukseen, aikaviiveeseen ja näppäimen vapautukseen.
 3. Napsauta kahden erillisen tapahtuman väliä (joko ennen viivettä tai sen jälkeen).
 4. Kirjoita toinen tapahtuma (esimerkki: hiiren painike 1).

Aiemmin luodun makron muokkaaminen


 1. Käynnistä Microsoftin hiiri- ja näppäimistökeskus hiirellä, jonka haluat määrittää.
 2. Valitse määritettävän painikkeen alla olevasta luettelosta Macro (makro).
 3. Valitse Available Macros (käytettävissä olevat makrot) -luettelosta makro, jota haluat muokata.
 4. Napsauta Editor ja muokkaa makroa tai lisää uusia tapahtumia.

Makron suorittaminen


 • Napsauta makrolle määritettyä painiketta.

Makron peruuttaminen suorittamisen aikana


 • Napsauta makrolle määritettyä painiketta uudelleen tai käynnistä toinen makro.

Makron toiston ottaminen käyttöön


 1. Valitse Macro Editor -toiminnossa Available Macros (käytettävissä olevat makrot) -ruudusta haluamasi makro.
 2. Napsauta Edit Macro (muokkaa makroa) -kuvaketta.
 3. Ota käyttöön Repeat (toisto) -toiminto.

Huomautukset


Makron toistotoiminto ei tue siirtymistä sovelluksesta toiseen. Jos esimerkiksi avaat WWW-selaimen, kun makroa toistetaan pelissä, makron toisto pysähtyy. Vastaavasti jos sisällytät makroon komennon toiseen sovellukseen siirtymisestä, makron toisto ei tule voimaan ja makro suoritetaan vain kerran.


 • Jos painat toistuvan makron käynnistämiseen määritettyä painiketta ja painat sitten jollekin toiselle makrolle määritettyä painiketta, toistuva makro pysähtyy.
 • Toistuvassa makrossa ei ole aikaviivettä tapahtumasarjan lopussa. Jos haluat lisätä viiveen, voit tehdä sen Editor-ruudussa.

Toistuvan makron käynnistäminen ja pysäyttäminen


 1. Kun otat makrolle käyttöön Macro Repeat (makron toisto) -toiminnon, voit käynnistää makron painamalla sille määritettyä näppäintä.

Pysäytä makron toisto painamalla painiketta uudelleen.
Jos haluat pysäyttää toistuvan makron ja käynnistää toisen makron, paina toiselle makrolle määritettyä näppäintä.