Produktstøtte: Hodetelefoner

Hvordan lader jeg hodetelefonene?


Lad opp hodetelefonene før første gangs bruk og når det innebygde batteriet er tomt. Det kan opptil fire timer å fullade batteriet.

Lad opp hodetelefonene


  • Koble den ene enden av strømadapteren til et strømuttak, og den andre enden til strøminngangen på hodetelefonene.
    Du kan ikke bruke hodetelefonene mens de er koblet til en strømadapter. Når du kobler hodetelefonene til strømadapteren, kobles hodetelefonene fra trådløsmottakeren.
  • Mens hodetelefonene lader, blinker de fire lampene på hodetelefonene etter hverandre, og stopper så. (Hodetelefonene kan bli varme under lading.)
  • Når ladingen er fullført, blinker alle de fire lampene samtidig for å vise at hodetelefonene er klare til bruk.

Obs!

  • Batteriet kan miste ladingen hvis hodetelefonene blir stående på uten å brukes i lang tid, så slå dem av når de ikke brukes.

Advarsler om lite strøm


Hodetelefonene gir følgende advarsler om lite strøm:


  • To hørbare toner: Dette betyr at det gjenstår ca. 30 minutter av batteriets levetid.
  • Tre hørbare toner: Dette betyr at det gjenstår ca. 5 minutter av batteriets levetid.