Produktstøtte: Hodetelefoner

Hvordan slår jeg hodetelefonene på og av?

Slå på hodetelefonene


  • Trykk og hold på/av-knappen i ca. ett sekund for å slå på hovedtelefonene.

Slå av hodetelefonene


  • Trykk og hold på/av-knappen i ca. ett sekund for å slå av hovedtelefonene.