Produktstøtte: Hodetelefoner

Hvordan tilpasser jeg innstillingene for Windows Live Call-knappen?


Når du trykker Windows Live Call-knappen på hodetelefonene for å foreta eller svare på et anrop, vil LifeChat-programmet sette på pause eller stoppe avspillingen av det du hører på. Når du bruker Windows Live Call-knappen til å avslutte samtalen, gjenopptar LifeChat-programmet avspillingen av det du hørte på tidligere.

Tilpasse innstillingene for Windows Live Call-knappen


  • Klikk Start, pek på Alle programmer, klikk Microsoft-hodetelefoner og klikk Microsoft-hodetelefoner.
  • Gjør dine valg i dialogboksen Innstillinger for Microsoft LifeChat.