Produktstøtte: Hodetelefoner

Hvordan bruker jeg trådløse hodetelefoner?


Bruke trådløse hodetelefoner


Før du bruker de trådløse Microsoft® LifeChat-hodetelefonene, installerer du LifeChat-programmet fra CDen som fulgte med hodetelefonene, og kobler trådløsmottakeren til en USB-port med strøm.


  1. Lad opp hodetelefonene.
  2. Slå på hodetelefonene og senk volumet.
  3. Sett på deg hodetelefonene.
  4. Juster mikrofonen. Plasser den fleksible mikrofonarmen slik at mikrofonen er plassert ca. 3 cm fra munnen din. Flytt armen til den ene siden av munnen for å hindre at du overfører pustelyder under en samtale.