Slik gjør du det: Tastaturer

Hva betyr batterilampene på tastaturet?


Noen tastatur- og musemodeller har en batterilampe som viser gjeldende status for batteriene. Tabellen nedenfor viser de ulike lampene og statusene.

Lampe
Enhetsmodell
Status
Ett langt grønt blink
Oppladbare
Batteriene er gode. Dette oppstår vanligvis når batteriene settes inn, eller hver gang enheten slås på.
Blinker langsomt grønt
Oppladbare
Enheten står i ladestasjonen og lades som den skal.
Fast grønt
Oppladbare
Enheten står i ladestasjonen og trenger ingen ytterligere lading.
Fast grønt
Presentasjonsmus (japansk versjon)
Laserpekeren er på.
Blinker rødt/grønt
Trådløs
Enheten kan oppdages (forsøk å koble til senderen/mottakeren).
Blinker langsomt rødt
Ikke-oppladbare
Batteriene er dårlige og må byttes ut.
Blinker langsomt rødt
Oppladbare
Batteriene er dårlige og må lades opp.
Blinker hurtig rødt
Oppladbare
Enheten står i ladestasjonen, men det har oppstått en ladefeil.
Årsaker til feil: Feil type batteri er satt inn, batteriet eller batteriene mangler eller batteritilkoblingen er dårlig.
Løsninger: Kontroller at riktig batteri eller riktige batterier er riktig installert. Ta om nødvendig ut batteriene, tørk av dem med en ren klut, og sett dem inn igjen.
Fast rødt
Presentasjonsmus (standardversjon)
Laserpekeren er på.