Slik gjør du det: Tastaturer

Hvordan oppretter jeg makroer?


Makroer er sekvenser av handlinger (som tastetrykk, museklikk og forsinkelser) som kan spilles av for å utføre gjentakende oppgaver. De kan også brukes til å spille av sekvenser som er lange, eller vanskelige å kjøre. Du kan tilordne en makro som er registrert i Microsoft mus- og tastatursenter, til en tast eller en museknapp. Du kan også bruke funksjonen for gjentakelse av makro til å spille av og gjenta en makro kontinuerlig, og så stoppe den når som helst.

Merknader:

Funksjonen for makrogjentakelse støtter ikke bytte mellom programmer. Hvis du for eksempel åpner nettleseren mens en makro gjentas i et spill, stopper makroen. Hvis du tar med en kommando i en makro som bytter til et annet program, fungerer ikke funksjonen for gjentakelse, og makroen kjører bare én gang.


 • Hvis du trykker en tast som er tilordnet til å starte en gjentakende makro, og så trykker en tast som er tilordnet en annen makro, stopper den gjentakende makroen.
 • En gjentakende makro har ingen tidsforsinkelse på slutten av en sekvens. Du kan legge til en forsinkelse i redigeringsfeltet hvis du ønsker det.

Makroer i Microsofts mus- og tastatursenter har filtypen .mhm, og lagres som enkeltfiler i standardundermappen Dokumenter\Microsoft Hardware\Makroer. Makroer som er registrert i tastatur og mus, kan brukes om hverandre. Du kan kjøre dem fra eller redigere dem i begge programmene.


Forsiktig – Ikke lagre passord eller annen følsom informasjon i makroer.


 1. Med tastaturet som du vil konfigurere, start Microsoft mus- og tastatursenter.
 2. Velg en tast i Tasteinnstillinger-listen.
 3. Velg Makro i listen under tasten du vil endre tilordning for.
 4. Klikk Opprett en ny makro.
  En tom makro opprettes og legges til i makrolisten.
 5. Skriv et navn på den nye makroen i Navn-feltet.
 6. Klikk i redigeringsprogrammet, skriv inn makroen.
  Du kan registrere hendelser som tastetrykk, museklikk og forsinkelser mellom handlinger. Du kan ikke registrere musebevegelser eller handlinger utført via makroer tilordnet til taster du kan endre tilordning for.
 7. Sørg for den nye makroen er merket i listen Tilgjengelige makroer.

Slik registrerer du to eller flere hendelser samtidig:


 1. Skriv inn den første hendelsen (for eksempel: trykk på SHIFT-tasten).
 2. Høyreklikk den valgte hendelsen, og velg Del. Hendelsen deles inn i tre separate hendelser: en knapp trykk og hold, en tidsforsinkelse, og en slipp knapp.
 3. Klikk mellom de to separate hendelsene (enten før eller etter forsinkelsen).
 4. Legg inn den andre hendelsen (eksempel: Museknapp 1).

Slik redigerer du en eksisterende makro:


 1. Med tastaturet som du vil konfigurere, start Microsoft mus- og tastatursenter.
 2. Velg en tast i Tasteinnstillinger-listen.
 3. Velg makroen du vil redigere, i listen Tilgjengelige makroer.
 4. Klikk i redigeringsprogrammet, og rediger makroen eller legg inn nye hendelser.

Slik aktiverer du gjentakelse av makro (spille av en makro gjentatte ganger):


 1. Velg en makro fra Tilgjengelige makroer i makroredigeringsprogrammet.
 2. Klikk ikonet Rediger makro.
 3. Slå på Gjenta

Slik spiller du av en makro:


 • Trykk tasten du har tilordnet til makroen.

Slik avbryter du en makro under avspilling:


 • Trykk tasten du har konfigurert til å kjøre makroen, eller start en annen makro.

Slik aktiverer og deaktiverer du en gjentakende makro:


 1. Når du har aktivert Gjenta makro for en makro, trykker du tasten som er tilordnet til makroen, for å starte den.
 2. Trykk tasten én gang til for å stoppe gjentakelsen av makroen.
  Eller hvis du vil stoppe den gjentakende makroen og starte en annen makro, trykker du tasten du har tilordnet til den andre makroen.

Slik bruker du "trykk og hold" til en gjentakende makro:


 1. Når du har aktivert Gjenta makro for en makro, trykker og holder du tasten som er tilordnet til makroen, for å starte den.
  Et lydsignal utløses for å informere deg om at du bruker funksjonen for gjentakelse av makroer.

Slipp tasten for å stoppe gjentakelsen av makroen.