Slik gjør du det: Tastaturer

Hvordan tilordner jeg Mine favoritter-taster på tastaturet på nytt?


Noen tastaturer har Mine favoritter-taster. Du kan tilordne disse tastene til å åpne bestemte websider, filer eller mapper.


Du kan bruke Mine favoritter-taster til å bla gjennom åpne programmer og deres vinduer (programgrupper) via oppgavelinjen. Du kan bruke snarveilisten til å feste programmer til oppgavelisten, slik at du kan åpne dem raskt.

Bruke Mine favoritter-tastene med oppgavelinjefavoritter


Oppgavelinjefavorittene


Når du åpner et program, vises et ikon på oppgavelinjen. Dette ikonet svarer til en av de nummererte Mine favoritter-tastene. Tasten Mine favoritter 1 svarer for eksempel til den første programgruppen på oppgavelinjen, Mine favoritter 2 svarer til den andre programgruppen og så videre.


Hvis du for eksempel åpner Microsoft Word, og så åpner tre dokumenter, vil et trykk på den relaterte tasten, for eksempel Mine favoritter 3, vise det første dokumentvinduet. Når du trykker Mine favoritter 3 én gang til, vises det andre dokumentvinduet, og så videre.


Slik får du tilgang til programmer og vinduer på oppgavelinjen ved hjelp av Mine favoritter-taster:


 • Trykk Mine favoritter-tasten som svarer til ikonet på oppgavelinjen.

 • Hvis du har ett programvindu åpent, veksler du mellom å minimere og gjenopprette vinduet når du trykker Mine favoritter-tasten.


  Hvis du har flere åpne vinduer i samme program, blar du gjennom alle vinduene og kategoriene når du trykker Mine favoritter-tasten, selv om vinduene er minimerte.


  Hvis du har flere åpne kategorier i programmer som støtter kategorier, for eksempel Internet Explorer, blar du mellom kategoriene når du trykker Mine favoritter-tasten.


  Hvis du har festet et program til oppgavelinjen, og programmet ikke kjører, vil et trykk på Mine favoritter-tasten starte programmet.

Flytte og omsortere programgrupper på oppgavelinjen i Windows 7


Hvor mange programgrupper du har tilgang til gjennom Mine favoritter-tastene, er avhengig av hvor mange av disse tastene du har på tastaturet.


Microsoft mus- og tastatursenter tilordner automatisk Mine favoritter-taster til programmer i den rekkefølgen de vises på oppgavelinjen. Men du kan endre rekkefølgen på ikonene på oppgavelinjen hvis du vil sikre at Mine favoritter-tastene tilordnes til programmene du bruker mest.


Hvis du for eksempel har sju åpne programmer, og det sjuende programmet er et du bruker ofte, mens det tredje ikke brukes så ofte. Da kan du la dem bytte plass på oppgavelinjen, og tilordningen av Mine favoritter-tastene endres tilsvarende.


Slik flytter eller endrer du rekkefølge på programgrupper på oppgavelinjen:


 • Klikk ikonet for programgruppen du vil flytte, og dra det til en ny plassering.

Bruke Mine favoritter-taster til å åpne bestemte websider, filer, mapper eller programmer


Slik tilordner du en Mine favoritter-tast:


 1. Åpne Microsofts mus- og tastatursenter.
 2. Velg Mine favoritter > Åpne et program, webside eller fil.
 3. Bla til websiden, filen eller mappen du ønsker.

Slik bruker du en Mine favoritter-tast:


 • Trykk den nummererte Mine favoritter-tasten.