Produktstøtte: Mus

Hvordan konfigurerer jeg programspesifikke innstillinger på en Microsoft-enhet?


Når du installerer og åpner Microsofts mus- og tastatursenter-programvaren, oppdages og vises tilkoblede Microsoft-mus og -tastaturer som støttes, automatisk. Hvis du legger til en ny støttet enhet, eller kobler fra en eksisterende, oppdateres enhetsbildene som vises i brukergrensesnittet, automatisk.


Obs!

Applikasjonsspesifikke innstillinger som er tilgjengelig i Microsofts mus- og tastatursenter-programvaren, er avhengig av den spesifikke enhetsmodellen du velger.


Velge en Microsoft-enhet


 1. Bla gjennom enhetene som vises, for å finne den du vil konfigurere.
 2. Hvis enheten din ikke vises, kobler du den fra, slår av og starter Microsofts mus- og tastatursenter på nytt. Hvis enheten fremdeles ikke vises, må du kontrollere at den støttes. Du kan også se Feilsøking av enhetsinstallasjon for å få flere forslag.

Konfigurere appspesifikke innstillinger


Du kan tilordne knapper og taster for å utføre ulike kommandoer i ulike programmer. Du kan for eksempel tilordne den samme knappen eller tasten til aktivering av digital penn når du er i PowerPoint, en makro når du er i et spill, og forstørrelsesprogrammet når du er i et annet program.


Endre tilordning av en knapp eller tast for et bestemt program


 1. Klikk Programspesifikke innstillinger. Hvis du allerede har lagt til programmer, vises en liste over programmer.
 2. Klikk Legg til nytt for å legge til et nytt program i listen.
 3. Klikk programmet du vil legge til, i listen over programmer som er installert på datamaskinen.
 4. Klikk programmet som du vil endre knapp- eller tasttilordninger for. En liste over gjeldende knapp-/tasttilordninger vises.
 5. Klikk knappen eller tasten som du vil endre tilordning for. En liste over de mest brukte kommandoene vises.
 6. Klikk Vis alle kommandoer for å se flere kommandoer.
 7. Noen kommandoer har et infotipsikonet til venstre. Klikk dette ikonet for å få mer informasjon om kommandoen.
 8. Hvis du vil endre tilordningen, klikker du kommandoen du ønsker.
 9. Hvis du vil deaktivere knappen eller tasten, klikker du Deaktiver denne knappen.
 10. Klikk Tilbake for å gå tilbake til forrige skjermbilde.
 11. Gjenta trinn 4-7 for hver knapp eller tast som du vil endre tilordning for.
 12. Hvis du vil gjenopprette standardinnstillingene, klikker du Gjenopprett standarder og deretter Bekreft gjenoppretting