Produktstøtte: Mus

Hvilke standard knappe- og hjulfunksjoner har musen?


Tabellen nedenfor viser standardknappetilordningene for Microsoft-museprodukter.


Obs!
Noen av de oppførte funksjonene er ikke tilgjengelige på alle musemodeller.


Knapp
Handling
Slik bruker du den
Venstre
Klikk
Hold pekeren over et element på skjermen, og trykk og slipp venstre knapp raskt.
Dobbeltklikk
Hold pekeren over et element på skjermen, og trykk og slipp venstre knapp to ganger i rask rekkefølge.
Dra et objekt
Hold pekeren over et element på skjermen, trykk og hold venstre knapp, beveg pekeren for å flytte objektet til et nytt sted, og slipp venstre museknapp.
Høyre
Høyreklikk
Hold pekeren over det aktuelle stedet på skjermen, og trykk høyre knapp for å åpne en hurtigmeny eller en annen programspesifikk funksjon.
Hjul
Loddrett rulling
Roter hjulet mot deg for å flytte ned og fra deg for å flytte opp, i et vindu som kan rulles.
Vannrett rulling (bare enkelte modeller)
Vipp hjulet mot venstre for å flytte mot venstre, og mot høyre for å flytte mot høyre, i et vindu som kan rulles.
Berøringsstripe (bare enkelte modeller)
Skyv fingeren opp og ned eller fremover og bakover for å rulle med enheter med berøringsstripe.
Zooming
I noen programmer (som Microsoft Word og Microsoft Excel) kan du øke eller redusere skjermforstørrelsen ved å holde nede CTRL-tasten mens du ruller.
Hjul
Klikk midt på
Du kan trykke hjulet som en knapp for å få tilgang til flere funksjoner. I noen programmer kan du bruke klikk midt på til programspesifikke funksjoner. I Internet Explorer 7 kan du for eksempel klikke midt på en kobling for å åpne den i en ny fane.
Flip, Flip 3D eller Instant Task View
Velg hvordan du vil vise alle åpne programmer: Med Flip kan du forhåndsvise miniatyrbilder av alle programmer som kjører. Med Flip 3D kan du bla gjennom alle åpne vinduer samtidig. Hvis Flip eller Flip 3D ikke er tilgjengelig, åpner denne tasten Instant Task View, og viser alle åpne elementer i et rutenett av miniatyrbilder.
Andre knapper som kan tilordnes
Andre knapper kan som standard være uten tilordning, eller ha en standardtilordning, for eksempel: Tilbake og Fremover flytter tilbake og fremover i programmer som støtter disse kommandoene, for eksempel en nettleser. Forstørrelsesprogrammet forstørrer tekst og bilder på en del av skjermen.
Egne knapper
Noen musemodeller har knapper med egne funksjoner, for eksempel presentasjonsknapper eller spillknapper som du ikke kan endre tilordningen for.

Liste over alle alternativer for knappetilordninger


Klikk her for å vise en tabell med beskrivelse av knappetilordningene som du kan angi for musen.

Tilordninger
Beskrivelse
Klikk
Merker objektet du peker på, plasserer markøren, og drar tekst eller objekter fra ett sted til et annet.
Høyreklikk
Åpner hurtigmenyer.
Neste vindu
Gjør det neste vinduet til det aktive vinduet.
Forrige vindu
Gjør det forrige vinduet til det aktive vinduet.
Tilbake i nettleser
Går til forrige side i et nettleservindu.
Nettleser Frem (nettleser)
Viser den siste siden du var på, før du klikket på tilbakeknappen i et nettleservindu.
Klikk midt på
I noen programmer kan du bruke klikk midt på til programspesifikke funksjoner. I Internet Explorer 7 kan du for eksempel klikke midt på en kobling for å åpne den i en ny fane.
Deaktiver denne knappen
Slår av museknappen.
Alt
Fungerer på samme måte som når du trykker ALT på tastaturet.
Klikklås på/av
Veksler mellom aktivering og deaktivering av klikklås. Dette har samme effekt som å aktivere eller deaktivere klikklås i kategorien Aktiviteter.
Lukk
Lukker det aktive dokumentet eller vinduet.
Kopier (CTRL+C)
Kopierer merket tekst eller element til utklippstavlen.
CTRL
Fungerer på samme måte som når du trykker CTRL på tastaturet.
Klipp ut (CTRL+X)
Klipper ut merket tekst eller element til utklippstavlen.
Skift
Fungerer på samme måte som når du trykker SKIFT på tastaturet.
Slett
Sletter merket tekst, element eller annet objekt.
Digital penn på/av
Gir deg mulighet til å kommentere lysbilder i en Microsoft PowerPoint-presentasjon (i fullskjermmodus).
Dobbeltklikk
Lar deg bruke enkeltklikk i stedet for dobbeltklikk.
Enter
Lar deg initiere en kommando eller en kontroll, eller utføre en handling for det valgte elementet.
Avslutt program
Lukker det valgte programmet.
Flip / Flip 3D
Med Flip kan du forhåndsvise miniatyrbilder av alle programmer som kjører. Flip 3D viser alle åpne programmer som et tredimensjonalt sett av fliser som du raskt kan bla eller rulle gjennom. Hvis Flip eller Flip 3D ikke er tilgjengelig, åpner denne tasten Instant Viewer, og viser alle åpne elementer i et rutenett av miniatyrbilder.
Spillveksling
Med spillveksling kan du registrere og spille av opptil to tastesekvenser i et spill.
Instant Viewer
Viser alle åpne elementer i et rutenett av miniatyrbilder.
Makro
Åpner makroredigeringsprogrammet slik at du kan lage en ny makro og tildele eller endre en eksisterende makro.
forstørrelsesprogrammet
Brukes til å forstørre tekst og bilder på en del av skjermen.
Maksimer
Brukes til å maksimere det valgte vinduet.
Minimer
Brukes til å minimere det valgte vinduet.
Nytt
Brukes til å opprette et nytt dokument eller en ny fil.
Åpne
Brukes til å åpne et eksisterende dokument eller en fil.
Lim inn (CTRL+V)
Limer inn teksten eller elementet på utklippstavlen.
Hurtigvending
Brukes til å vende en spillfigur slik at den ser i motsatt retning.
Gjør om
Gjentar den siste handlingen.
Skift
Fungerer på samme måte som når du trykker SKIFT på tastaturet.
Vis/skjul skrivebord
Minimerer/maksimerer alle åpne vinduer.
Angre (CTRL+Z)
Angrer forrige handling.
Zoom inn
Brukes til å øke skjermforstørrelsen.
Zoom ut
Brukes til å redusere skjermforstørrelsen.
Tastekombinasjon
Brukes til å tilordne en hurtigtast til en museknapp.
Presisjonsforsterkning
Brukes til å justere pekerhastigheten til presisjonsoppgaver, for eksempel i spill eller ved bilderedigering.
Åpne et program, webside eller fil (egendefinert)
Brukes til å starte et program eller et spill som du angir.
Oppgavevisning
Lar deg åpne et nytt oppgavevisningsgrensesnitt som forblir åpent.
Åpne handlingssenter
Lar deg åpne handlingssenteret.
Åpne Cortana
Lar deg åpne Cortana i lyttemodus.
Åpne OneNote
Lar deg åpne OneNote.
Legg til nytt skrivebord
Lar deg legge til et nytt virtuelt skrivebord.
Forrige skrivebord
Bytt til de virtuelle skrivebordene du har laget på venstre side.
Neste skrivebord
Bytt til de virtuelle skrivebordene du har laget på høyre side.
Lukk skrivebord
Lukker det gjeldende virtuelle skrivebordet.
Ta skjermutklipp
Ta et skjermbilde av gjeldende vindu og kopier det til utklippstavlen.
Fest vindu til venstre
Fester gjeldende vindu til venstre på skjermen.
Fest vindu til høyre
Fester gjeldende vindu til høyre på skjermen.
Fest vindu oppe
Fester gjeldende vindu oppe på skjermen.
Fest vindu nede
Fester gjeldende vindu nede på skjermen.
Bytte mellom nylige apper
Bytter mellom nylige apper på Windows 8/8.1.
Åpne nylige apper
Åpner nylig aktive apper på Windows 8/8.1.
Vis/skjul appkommandoer
Viser/skjuler applinje i Windows 8/8.1.
Åpne perlene
Åpner perlelinjen på Windows 8/8.1.
Søk
Åpner søk på datamaskinen.
Del
Åpne Del på Windows 8/8.1/10.
Enheter
Åpner enheter i perlelinjen på Windows 8/8.1. Åpner Koble til på Windows 10.
Innstillinger
Åpne Innstillinger på Windows 8/8.1/10.
Gå til Windows Start
Åpner Windows Start.
En side opp
Blar opp én side.
En side ned
Blar ned én side.
Skriv ut skjerm
Skriver ut skjermen.
Miniprogram
Viser miniprogrammene på skrivebordet i Windows 7.