Produktstøtte: Mus

Hvordan skrur jeg forstørrelsesprogrammet for musen på og av?

Du kan bruke forstørrelsesfunksjonen som et forstørrelsesglass for å forstørre tekst og bilder på en del av skjermen. Du kan for eksempel bruke forstørrelsesprogrammet til å lese en liten tekstblokk på en nettside, eller til å se nærmere på en del av et bilde i et bilderedigeringsprogram.

Hvis forstørrelse-kommandoen ikke er tildelt til en knapp på musen som standard, kan du tilordne den til en. For informasjon om ny tilordning av museknapper, se Hvordan tilordner jeg museknapper på nytt?

Andre museknapper vil fungere som vanlig når forstørrelsesprogrammet er slått på.

Bruke forstørrelsesprogrammet

Windows 7 har to skjermforstørrelsesmoduser, fullskjermforstørrelse og linseforstørrelse.

 • Med fullskjermforstørrelse:
  • Hele skjermen forstørres.
  • Du kan zoome inn eller ut og bytte til linseforstørrelsesmodus.
 • Med linseforstørrelse:
  • Et bestemt område av skjermen forstørres i et skalerbart vindu.
  • Du kan øke eller redusere høyden og bredden på forstørrelsesvinduet, zoome inn eller ut og bytte til fullskjermforstørrelse.

Slik slår du forstørrelsesprogrammet på eller av:

 • Klikk med museknappen som er tilordnet til forstørrelsesprogrammet.

Slik endrer du forstørrelsesvisningen:

 • Hvis du vil endre forstørrelsesvisningen og veksle mellom fullskjermforstørrelse og linseforstørrelse, holder du inne forstørrelsesprogram-knappen og klikker med venstre knapp.

Obs!

Forstørrelsesprogrammet husker innstillingene fra gang til gang. Hvis du for eksempel lukker forstørrelsesvinduet i linsemodus, åpnes det i linsemodus neste gang du åpner det.

Slik endrer du forstørrelsesnivået:

 • Åpne forstørrelsesvinduet, klikk og hold forstørrelsesprogram-knappen og drei musehjulet bort fra deg (fremover) for å øke forstørrelsen, og mot deg (bakover) for å redusere forstørrelsen.

Merknader

 • Hvis musen din ikke har hjul, holder du Windows-tasten og + (pluss) eller - (minus) for å øke eller redusere forstørrelsen.
 • Forstørrelsesprogrammet husker innstillingene fra gang til gang. Hvis du for eksempel lukker forstørrelsesvinduet ved et høyt forstørrelsesnivå, åpnes det på samme nivå neste gang du bruker det.

Slik endrer du høyden og bredden på linseforstørrelsesvinduet:

 1. Åpne forstørrelsesvinduet, klikk og hold forstørrelsesprogramknappen og beveg musen ned for å øke høyden på vinduet, og opp for å redusere høyden på vinduet.
 2. Beveg musen mot høyre for å øke bredden på vinduet, og mot venstre for å redusere bredden på vinduet.