Feilsøking: Tastaturer

Feilsøking for trådløsproblemer og Bluetooth®-problemer

Kontrollere og tilbakestille strømmen


Kontrollere batteriene (oppladbare)


Forsøk å lade enheten. Det kan ta minst én time å fullade enheten. Se dokumentasjonen som fulgte med enheten.


Merknader


 • Noen programmer gir advarsler når det er lite strøm igjen på batteriet. Men det er ikke sikkert at batteristatusen er nøyaktig hvis det foreligger et problem med den trådløse tilkoblingen. Hvis du fremdeles får advarsler etter at du har skiftet batteriene, kan du forsøke de andre løsningene i denne artikkelen.
 • Enkelte oppladbare batterier må også byttes ut. Du finner informasjon om batteriene i dokumentasjonen som fulgte med enheten.

Kontrollere batteriene (ikke-oppladbare)


 1. Kontroller at du har satt inn riktig type batterier i enheten. Du finner informasjon om batteriene i dokumentasjonen som fulgte med enheten.
 2. Bytt ut alle batteriene med nye.

Tilbakestille strømmen på enheten


 1. Hvis enheten har en på/av-bryter, slår du den av.
 2. Hvis enheten har batterier som kan tas ut, tar du dem ut og setter dem inn igjen. Påse at de plasseres riktig.
 3. Hvis enheten har en på/av-bryter, slår du den på.

Se etter programvareoppdateringer


Se etter Windows-oppdateringer


 1. På Windows 7/8/8.1, trykk på "Windows"+"R", skriv inn "Kontrollpanel", klikk på OK-knappen, klikk på System og sikkerhet, klikk Windows Update.
 2. Last ned og installer høyt prioriterte oppdateringer samt tilpassede oppdateringer, spesielt dem som er knyttet til maskinvare.
 3. På Windows 10 vil systemet automatisk installere viktige oppdateringer.

Kontroller USB-tilkoblingen mellom datamaskinen og senderen/mottakeren


Koble fra senderen/mottakeren og koble den til igjen.


 1. Koble til trådløssenderen/-mottakeren og koble den til igjen.
 2. Hvis en trådløssender/-mottaker er koblet til en USB-hub, kobler du fra huben og kobler den til igjen.

Koble trådløssenderen/-mottakeren til en annen port på samme datamaskin.


 • Hvis du har flere USB-porter, kan du forsøke å sette trådløssenderen/-mottakeren i en annen USB-port på samme datamaskin.
 • Hvis trådløssenderen/-mottakeren er koblet til en USB-hub:
  1. Koble huben til en annen USB-port på samme datamaskin.
  2. Påse at du bruker en hub med strøm som er egnet for strømkrevende USB-enheter.
  3. Forsøk å koble trådløssenderen/-mottakeren direkte til en USB-port på datamaskinen.

Oppdatere trådløstilkoblingen


Koble til alle andre trådløse Microsoft-enheter.


 1. Trykk knappen på trådløssenderen/-mottakeren.
 2. Trykk Connect-knappen på undersiden av enheten.

Optimere signalet


Kontroller plasseringen av den trådløse enheten.


Trådløssenderen/-mottakeren og enheten må være riktig plassert. Prøv disse løsningene:


 • Plasser den trådløse enheten nærmere trådløssenderen/-mottakeren.
 • Hvis du har en mus og et tastaur som begge er trådløse, plasserer du dem i lik avstand fra senderen/mottakeren.
 • Sett senderen/mottakeren på høykant eller opp ned.

Enkelte trådløse og kablede objekter kan føre til interferens på den trådløse enheten. Hvis du vil hindre interferens, bør du unngå å bruke enheten i nærheten av objekter som:


 • Trådløse nettverksenheter
 • Trådløse telefoner og mobiltelefoner
 • Leker med fjernkontroll
 • Mikrobølgeovner
 • Kabler som går parallelt med kablene til trådløssenderen/-mottakeren
 • Metalloverflater i kontakt med enheten
 • Andre trådløse pekerenheter og sendere/mottakere

Konfigurere en Bluetooth-enhet

Du kan bruke følgende informasjon som hjelp når du skal feilsøke et problem med en trådløs Bluetooth-enhet (tastatur eller mus).

Kontroller tilkoblingen mellom datamaskinen og Bluetooth-senderen/-mottakeren


 • Påse at Bluetooth er slått på.

  Hvis du kobler til enheten gjennom en intern Bluetooth-tilkobling, må du påse at trådløse tilkoblinger er aktive. Mange bærbare datamaskiner har en bryter, en tast eller hurtigstaster som aktiverer trådløstilkoblingene.
 • Slå på Bluetooth på datamaskinen hvis musen ikke har sin egen sender/mottaker. Hvis musen ikke har en egen sender/mottaker, må den stasjonære eller bærbare datamaskinen ha en innebygd sender/mottaker, eller du må bruke en ekstern sender/mottaker som ikke er fra Microsoft. Hvordan musen vil koble til datamaskinen med Bluetooth og hvordan du slår på Bluetooth, varierer etter hvordan funksjonen er implementert på datamaskinen. Det kan hende du må kontakte datamaskinprodusenten eller produsenten av Bluetooth-senderen/-mottakeren for å finne ut hvordan du slår på Bluetooth på datamaskinen, og hvordan du legger til en enhet.

Oppdatere den trådløse tilkoblingen til Bluetooth-enheten


 • Par Bluetooth-enheten med datamaskinen.
 • Gjenopprette en trådløskobling hvis datamaskinen ikke finner en Bluetooth-aktivert Microsoft-enhet Hvis du forsøker å bruke et trådløst Microsoft-tastatur eller en trådløs Microsoft-mus som er Bluetooth-aktivert, og inndataenheten ikke fungerer, kan det være fordi datamaskinen ikke oppdager enheten. På en Windows-datamaskin kan du løse dette problemet ved å gjenopprette trådløskoblingen til datamaskinen. Du finner mer informasjon i Microsoft-artikkelen 811798 på http://support.microsoft.com/kb/811798

Løse en tilkoblingsfeil når installeringsprogrammet ikke kan koble til en Bluetooth-aktivert Microsoft-enhet


Hvis installeringsprogrammet ikke får koblet til enheten gjennom en Bluetooth-tilkobling under installeringen, må du endre senderen/mottakeren slik at den bruker en maskinvarestyrt Bluetooth-modus.


Du finner mer informasjon i Microsoft-artikkelen 953694 på http://support.microsoft.com/kb/953694

Åpne Bluetooth-programmet


Det finnes mange versjoner av Bluetooth-programmer som hjelper deg å koble enheten til den trådløse Bluetooth-senderen/-mottakeren. Se dokumentasjonen som fulgte med datamaskinen, eller kontakt datamaskinprodusenten for å få informasjon om hvordan programmet skal brukes.

Maskinvare
Bluetooth-programvareplassering
På noen datamaskiner som har Windows 10
Klikk Start > Innstillinger > Enheter > Bluetooth
På noen datamaskiner som har Windows 8.1
Åpne Perle > Innstillinger > Endre PC-innstillinger > PC og enheter > Bluetooth
På noen datamaskiner som har Windows 7
Klikk Start > Kontrollpanel > Maskinvare og lyd > Bluetooth-enheter.
På noen datamaskiner som har Windows Vista
Klikk Start > Kontrollpanel > Maskinvare og lyd > Bluetooth-enheter.
På noen datamaskiner som har Windows XP
Klikk Start > Kontrollpanel > Skrivere og maskinvare > Bluetooth-enheter.
På noen Toshiba-datamaskiner
Klikk Start > Alle programmer > Toshiba > Bluetooth > Bluetooth-innstillinger.
Andre datamaskiner
Se dokumentasjonen som fulgte med datamaskinen, eller kontakt datamaskinprodusenten.

Obs! Hvis datamaskinen ikke finner noen Bluetooth-sender/-mottaker, vil ikke Bluetooth-programvaren være tilgjengelig i Windows-menyene.

Opprette en Bluetooth-tilkobling når en enhet ikke svarer


Hvis Bluetooth-tilkoblingen ikke kan opprettes, kan det hende du må fjerne enheten som ikke svarer, fra systemet, for så å legge den til igjen.


 1. Åpne Bluetooth-programmet på datamaskinen. Du finner vanligvis Bluetooth-programmet i Kontrollpanel eller Innstillinger-appen.
 2. Hvis Bluetooth-enheten som ikke svarer, står på listen, merker du den og klikker Fjern enhet.
 3. Koble enheten til datamaskinen igjen ved å trykke og holde tilkoblingsknappen på undersiden av enheten i noen sekunder. Når lyset oppå enheten blinker rødt og grønt, er enheten synlig for andre Bluetooth-enheter i to minutter.
 4. Når enheten er oppført, merker du den og følger instruksjonene for å koble til enheten.

Hvorfor det tar litt tid før en Bluetooth-mus svarer etter at den har vært inaktiv


Bluetooth-enheter går i dvalemodus etter 8–10 minutters inaktivitet for å forlenge batteriets levetid. Det kan ta flere sekunder før Bluetooth-musen kobles til når du gjenopptar bruk etter denne dvaleperioden. Dermed kan du oppleve at det går litt tid fra du bruker musen til du ser reaksjonen på skjermen.

Bruke andre Bluetooth-enheter med den trådløse Microsoft-senderen/-mottakeren for Bluetooth


Med Bluetooth-trådløsteknologi kan du koble flere kompatible enheter til datamaskinen. Det kan hende du kan bruke andre Bluetooth-enheter med den trådløse Microsoft-senderen/-mottakeren for Bluetooth, men det er ikke alltid at slik tilkobling støttes av Microsoft.


Du finner informasjon om hvordan du bruker andre Bluetooth-enheter med den trådløse Microsoft-senderen/-mottakeren for Bluetooth i dokumentasjonen som fulgte med enheten.


For nyere enheter kan du laste ned den nyeste versjonen av programvaren fra websiden for nedlasting av programvare.

Koble Wedge Mobile Keyboard til et nettbrett


Bluetooth Wedge Mobile Keyboard kan som standard pares med de fleste nettbrett gjennom sikker enkel paring (SSP) med en tilgangsnøkkel. Det er imidlertid ikke alle nettbrett som støtter SSP med en tilgangsnøkkel like bra.


Bruk følgende alternative paringsmodus for å pare Wedge Mobile Keyboard til et slikt nettbrett.

Pare tastaturet gjennom SSP uten tilgangsnøkkel


 1. Trykk og hold Fn-tasten samtidig som du trykker og holder tilkoblingsknappen (Connect) på undersiden av tastaturet. Etter 3 til 5 sekunder vil en liten lampe oppå tastaturet begynne å blinke grønt og rødt. Dette betyr at tastaturet er synlig for nettbrettet i seks minutter.
 2. Åpne Start-menyen på nettbrettet, velg Kontrollpanel, og finn Maskinvare og lyd i kategorivisning.
 3. Velg Legg til enhet.
 4. Når tastaturet er oppført, velger du det og følger instruksjonene for å pare Wedge Keyboard med nettbrettet.

Notat

Hvis du vil pare tastaturet med et nettbrett eller en annen datamaskin som støtter SSP med tilgangsnøkkel, trykker og holder du bare tilkoblingsknappen (Connect).

Bluetooth-frakoblingsproblem

Hvis Bluetooth kobler fra:
Høyreklikk Windows-ikonet fra oppgavelinjen i Windows 10 > Klikk Kontrollpanel >Enhetsbehandling >Finn Bluetooth-maskinvare og utvid > Hent Bluetooth-modulnavn og dobbeltklikk det >Velg Strømstyring fra egenskapsvinduet> Fjern markeringen av “Tillat at datamaskinen slår av denne enheten for å spare strøm.

En Bluetooth-mus eller et Bluetooth-tastatur kobler ikke til etter en tid uten bruk


Hvis du ikke har brukt Bluetooth-musen eller -tastaturet på en stund, er det ikke sikkert at du kan bruke enheten igjen uten å starte systemet på nytt eller slå Bluetooth-radioen av og så på igjen.


Du finner mer informasjon i Microsoft-artikkelen 2758967 på http://support.microsoft.com/kb/2758967

Tastaturet kan ikke åpne kalkulatorappen med applikasjonens innebygde nøkkel.


Hvis du forsøker å åpne kalkulatoren med tastaturets innebygde nøkkel, og kalkulatoren enten ikke åpner, eller åpner bak andre applikasjoner, er det sannsynligvis et tegn på at din Mus- og tastatursenter-programvare ikke er oppdatert.


Du kan få den siste oppdateringen ved å gå HIT. Finn tastaturet ditt i denne listen, eller søk etter det i søkelinjen. Når du har identifisert tastaturet, velg det på siden over tilgjengelige nedlastninger. Under "Programvare og drivere", klikk på den tilgjengelige oppdateringen og følg anvisningene på skjermen