Feilsøking: Mus

Feilsøking for trådløsproblemer og Bluetooth®-problemer

Kontrollere og tilbakestille strømmen


Kontrollere batteriene (oppladbare)


Forsøk å lade enheten. Det kan ta minst én time å fullade enheten. Se dokumentasjonen som fulgte med enheten.


Merknader


 • Enkelte oppladbare batterier må også byttes ut. Du finner informasjon om batteriene i dokumentasjonen som fulgte med enheten.

Kontrollere batteriene (ikke-oppladbare)


 1. Kontroller at du har satt inn riktig type batterier i enheten. Du finner informasjon om batteriene i dokumentasjonen som fulgte med enheten.
 2. Bytt ut alle batteriene med nye.

Obs!


Hvis du fremdeles får advarsler etter at du har skiftet batteriene, kan du forsøke de andre løsningene i denne artikkelen.


Tilbakestille strømmen på enheten


 1. Hvis enheten har en på/av-bryter, slår du den av.
 2. Hvis enheten har batterier som kan tas ut, tar du dem ut og setter dem inn igjen. Påse at de plasseres riktig.
 3. Hvis enheten har en på/av-bryter, slår du den på.

Se etter programvareoppdateringer


Se etter Windows-oppdateringer


 1. På Windows 7/8/8.1, trykk på "Windows"+"R", skriv inn "Kontrollpanel", klikk på OK-knappen, klikk på System og sikkerhet, klikk Windows Update.
 2. Last ned og installer høyt prioriterte oppdateringer samt tilpassede oppdateringer, spesielt dem som er knyttet til maskinvare.
 3. På Windows 10 vil systemet automatisk installere viktige oppdateringer.

Kontroller USB-tilkoblingen mellom datamaskinen og senderen/mottakeren


Koble fra senderen/mottakeren og koble den til igjen.


 1. Koble til trådløssenderen/-mottakeren og koble den til igjen.
 2. Hvis en trådløssender/-mottaker er koblet til en USB-hub, kobler du fra huben og kobler den til igjen.

Koble trådløssenderen/-mottakeren til en annen port på samme datamaskin.


 • Hvis du har flere USB-porter, kan du forsøke å sette trådløssenderen/-mottakeren i en annen USB-port på samme datamaskin.
 • Hvis trådløssenderen/-mottakeren er koblet til en USB-hub:
  1. Koble huben til en annen USB-port på samme datamaskin.
  2. Påse at du bruker en hub med strøm som er egnet for strømkrevende USB-enheter.
  3. Forsøk å koble trådløssenderen/-mottakeren direkte til en USB-port på datamaskinen.

Oppdatere trådløstilkoblingen


Koble til alle andre trådløse Microsoft-enheter.


 1. Trykk knappen på trådløssenderen/-mottakeren.
 2. Trykk Connect-knappen på undersiden av enheten.

Optimere signalet


Kontroller plasseringen av den trådløse enheten.


Trådløssenderen/-mottakeren og enheten må være riktig plassert. Prøv disse løsningene:


 • Plasser den trådløse enheten nærmere trådløssenderen/-mottakeren.
 • Hvis du har en mus og et tastaur som begge er trådløse, plasserer du dem i lik avstand fra senderen/mottakeren.
 • Sett senderen/mottakeren på høykant eller opp ned.

Enkelte trådløse og kablede objekter kan føre til interferens på den trådløse enheten. Hvis du vil hindre interferens, bør du unngå å bruke enheten i nærheten av objekter som:


 • Trådløse nettverksenheter
 • Trådløse telefoner og mobiltelefoner
 • Leker med fjernkontroll
 • Mikrobølgeovner
 • Kabler som går parallelt med kablene til trådløssenderen/-mottakeren
 • Metalloverflater i kontakt med enheten
 • Andre trådløse pekerenheter og sendere/mottakere

Konfigurere en Bluetooth-enhet


Du kan bruke følgende informasjon som hjelp når du skal feilsøke et problem med en trådløs Bluetooth-enhet (tastatur eller mus).

Kontroller tilkoblingen mellom datamaskinen og Bluetooth-senderen/-mottakeren


 • Påse at Bluetooth er slått på.
  Hvis du kobler til enheten gjennom en intern Bluetooth-tilkobling, må du påse at trådløse tilkoblinger er aktive. Mange bærbare datamaskiner har en bryter, en tast eller hurtigstaster som aktiverer trådløstilkoblingene.
 • Slå på Bluetooth på datamaskinen hvis musen ikke har sin egen sender/mottaker.
  Hvis musen ikke har en egen sender/mottaker, må den stasjonære eller bærbare datamaskinen ha en innebygd sender/mottaker, eller du må bruke en ekstern sender/mottaker som ikke er fra Microsoft. Hvordan musen vil koble til datamaskinen med Bluetooth og hvordan du slår på Bluetooth, varierer etter hvordan funksjonen er implementert på datamaskinen. Det kan hende du må kontakte datamaskinprodusenten eller produsenten av Bluetooth-senderen/-mottakeren for å finne ut hvordan du slår på Bluetooth på datamaskinen, og hvordan du legger til en enhet.

Oppdatere den trådløse tilkoblingen til Bluetooth-enheten


 • Par Bluetooth-enheten med datamaskinen.
 • Gjenopprette en trådløskobling hvis datamaskinen ikke finner en Bluetooth-aktivert Microsoft-enhet

  Hvis du forsøker å bruke et trådløst Microsoft-tastatur eller en trådløs Microsoft-mus som er Bluetooth-aktivert, og inndataenheten ikke fungerer, kan det være fordi datamaskinen ikke oppdager enheten. På en Windows-datamaskin kan du løse dette problemet ved å gjenopprette trådløskoblingen til datamaskinen. Du finner mer informasjon i Microsoft-artikkelen 811798 på http://support.microsoft.com/kb/811798

Løse en tilkoblingsfeil når installeringsprogrammet ikke kan koble til en Bluetooth-aktivert Microsoft-enhet


Hvis installeringsprogrammet ikke får koblet til enheten gjennom en Bluetooth-tilkobling under installeringen, må du endre senderen/mottakeren slik at den bruker en maskinvarestyrt Bluetooth-modus.


Du finner mer informasjon i Microsoft-artikkelen 953694 på http://support.microsoft.com/kb/953694

Åpne Bluetooth-programmet


Det finnes mange versjoner av Bluetooth-programmer som hjelper deg å koble enheten til den trådløse Bluetooth-senderen/-mottakeren. Se dokumentasjonen som fulgte med datamaskinen, eller kontakt datamaskinprodusenten for å få informasjon om hvordan programmet skal brukes.

Maskinvare
Bluetooth-programvareplassering
På noen datamaskiner som har Windows 10
Klikk Start > Innstillinger > Enheter > Bluetooth
På noen datamaskiner som har Windows 8.1
Åpne Perle > Innstillinger > Endre PC-innstillinger > PC og enheter > Bluetooth
På noen datamaskiner som har Windows 7
Klikk Start > Kontrollpanel > Maskinvare og lyd > Bluetooth-enheter.
På noen datamaskiner som har Windows Vista
Klikk Start > Kontrollpanel > Maskinvare og lyd > Bluetooth-enheter.
På noen datamaskiner som har Windows XP
Klikk Start > Kontrollpanel > Skrivere og maskinvare > Bluetooth-enheter.
På noen Toshiba-datamaskiner
Klikk Start > Alle programmer > Toshiba > Bluetooth > Bluetooth-innstillinger.
Andre datamaskiner
Se dokumentasjonen som fulgte med datamaskinen, eller kontakt datamaskinprodusenten.

Obs! Hvis datamaskinen ikke finner noen Bluetooth-sender/-mottaker, vil ikke Bluetooth-programvaren være tilgjengelig i Windows-menyene.

Opprette en Bluetooth-tilkobling når en enhet ikke svarer


Hvis Bluetooth-tilkoblingen ikke kan opprettes, kan det hende du må fjerne enheten som ikke svarer, fra systemet, for så å legge den til igjen.


 1. Åpne Bluetooth-programmet på datamaskinen. Du finner vanligvis Bluetooth-programmet i Kontrollpanel eller Innstillinger-appen.
 2. Hvis Bluetooth-enheten som ikke svarer, står på listen, merker du den og klikker Fjern enhet.
 3. Koble enheten til datamaskinen igjen ved å trykke og holde tilkoblingsknappen på undersiden av enheten i noen sekunder. Når lyset oppå enheten blinker rødt og grønt, er enheten synlig for andre Bluetooth-enheter i to minutter.
 4. I Bluetooth-programmet, vent til Bluetooth-enheten vises i listen, klikk på enheten, bruk alternativet for å legge til en ny enhet.

Hvorfor det tar litt tid før en Bluetooth-mus svarer etter at den har vært inaktiv


Bluetooth-enheter går i dvalemodus etter 8–10 minutters inaktivitet for å forlenge batteriets levetid. Det kan ta flere sekunder før Bluetooth-musen kobles til når du gjenopptar bruk etter denne dvaleperioden. Dermed kan du oppleve at det går litt tid fra du bruker musen til du ser reaksjonen på skjermen.

Bruke andre Bluetooth-enheter med den trådløse Microsoft-senderen/-mottakeren for Bluetooth


Med Bluetooth-trådløsteknologi kan du koble flere kompatible enheter til datamaskinen. Det kan hende du kan bruke andre Bluetooth-enheter med den trådløse Microsoft-senderen/-mottakeren for Bluetooth, men det er ikke alltid at slik tilkobling støttes av Microsoft.


Du finner informasjon om hvordan du bruker andre Bluetooth-enheter med den trådløse Microsoft-senderen/-mottakeren for Bluetooth i dokumentasjonen som fulgte med enheten.


For nyere enheter kan du laste ned den nyeste versjonen av programvaren fra websiden for nedlasting av programvare.

Hvordan kan jeg vite om enheten min er kompatibel med Arc Touch Bluetooth Mouse?


Hvis enheten ble levert med Windows 8 og har støtte for Bluetooth, er den kompatibel med Arc Touch Bluetooth Mouse.


Andre enheter kan også støtte Arc Touch Bluetooth Mouse. Følg disse trinnene for å finne ut om enheten din er kompatibel eller ikke.


 • Søk etter Enhetsbehandling fra Windows 8-startskjermen eller trykk Windows + X
 • Velg Enhetsbehandling.
 • Når du har valgt Enhetsbehandling, finner og velger du Bluetooth.
 • Hvis enheten viser "Microsoft Bluetooth LE Enumerator", har den støtte for Arc Touch Bluetooth Mouse.

En Bluetooth-mus eller et Bluetooth-tastatur kobler ikke til etter en tid uten bruk


Hvis du ikke har brukt Bluetooth-musen eller -tastaturet på en stund, er det ikke sikkert at du kan bruke enheten igjen uten å starte systemet på nytt eller slå Bluetooth-radioen av og så på igjen.


Du finner mer informasjon i Microsoft-artikkelen 2758967 på http://support.microsoft.com/kb/2758967