Productondersteuning: muizen

Quick Turn kalibreren met Microsoft-muis.


In games waarbij door muisbewegingen je gezichtspunt wordt bepaald, gebruik je Quick Turn om je personage 180 graden te laten draaien. Als je Quick Turn wilt gebruiken, moet je je muis instellen (kalibreren) voor gebruik in een game.

Quick Turn kalibreren/opnieuw kalibreren


  1. Zoek het apparaat in Microsoft muis- en toetsenbordcentrum en selecteer vervolgens Quick Turn om het aan een knop toe te wijzen.
  2. Start een game en richt je personage naar een niet-bewegend object in een game.
  3. Houd de aan Quick Turn toegewezen knop ingedrukt om de kalibratie te starten. Als je een muis hebt met een lcd-scherm, wordt het Quick Turn-pictogram na circa één seconde weergegeven op het scherm.
  4. Draai met behulp van je muis je personage 360 graden naar links of rechts. Wanneer de draai geheel is gemaakt, moet je naar hetzelfde niet-bewegende object in de game richten.
  5. Laat de aan Quick Turn toegewezen knop los. Als je muis een lcd-scherm heeft, wordt het Quick Turn-pictogram uitgeschakeld.

Quick Turn gebruiken


  • Druk op de knop die aan Quick Turn is toegewezen. Je personage draait snel een halve cirkel (180 graden).

Opmerking:

Als je de instellingen voor de snelheid, versnelling of gevoeligheid van de muis wijzigt, moet je Quick Turn opnieuw kalibreren.